Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 18 februari

Een week van plannen maken!

Vier vergaderingen, waarbij dat gebeurde. Maandag met de Beheerscommissie van het Wognumse museum Huis van Oud. Daar planden we onder meer wat er op de eerste zondagen van mei tot en met september zal gebeuren bij dit museumpje. Het varieert van een optreden van het Westfries Dameskoor in kostuum tot het bereiden van ouderwetse kost (broeder, stoive roist) onder de noemer ‘Skoftig lekker!’
Dinsdag een vergadering van het project Doe Medemblik en Meer! Bedoeling is om vier weekenden (in april, juni, september en oktober) van alles op het gebied van cultuur en historie te organiseren in de gemeentes Medemblik, Andijk en Wervershoof. Musea, bedrijven, verenigingen, scholen en bibliotheken zijn of worden hierbij betrokken. Een leuk initiatief, maar wel een hele organisatie!
Woensdag een bijeenkomst in het gildehuis met de leden van cluster I. Deze groep organiseert onder andere de commissiemiddag, lezingen en de presentatie van het jaarboek. Als eerste is er de lezing van Harold Bos op zondagmiddag 16 maart in Het Nieuwe Slot in Schagen. Deze lezing gaat over het interieur in West-Friese boerderijen door de eeuwen heen. Een aanrader! Tijdens deze middag worden boeken over de historie van de streek en dialectboeken verkocht voor een schappelijke prijs. Van harte uitgenodigd!
Donderdag ten slotte vergaderd met cluster II. We spraken onder meer over de voorjaarsstreekmiddag. We gaan naar Opperdoes! Bijzonder dorp waar veel te zien en te horen is. Onze penningmeester Jan Smit (geboren en getogen Opperdoezer) zal vertellen over de Opperdoezer Ronde. Uiteraard gaan we eropuit. Wandelen, fietsen, varen: wat u maar wilt. Het wordt vast een prachtige middag, die 17e mei. Leg die datum vast in uw agenda of op uw kalender!
Met Netty Zander bezocht ik diezelfde donderdag het Gemeenlandshuis in Edam: een van de kantoren van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit waterschap bestaat vijf jaar en ter gelegenheid daarvan is een kleine tentoonstelling ingericht met ruim twintig zogenoemde wapendiploma’s van vroegere waterschappen.
Noord-Holland telde in het verleden ettelijke honderden waterschappen. Vele daarvan voerden een wapen. Maar hoe ze daaraan kwamen, weten we niet. De wapens kom je overal tegen: in polder- en gemeenlandshuizen, in bruggen en sluizen, in gebrandschilderde kerkramen en op de bekende rode paaltjes in de dijken langs de oude Zuiderzee en rond de complete Westfriese Omringdijk.
Publiekrechtelijke lichamen waterschappen dus ook die een wapen willen voeren, moeten zich tegenwoordig tot de koningin wenden. Eindpunt van de procedure is de verlening van een wapendiploma.
Deze diploma’s, stuk voor stuk kleine kunstwerken, hebben we bewonderd daar in Edam. Op 1 januari 2003 ging het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van start. Dat had natuurlijk ook een wapen nodig. Het nieuwe wapen, dat in 2004 verleend werd, vormt het passende sluitstuk van de tentoonstelling.
Bij ieder diploma hangt een beschrijving. Woorden als genageld, gekroond, keel en azuur werden ons weer duidelijk. Vaak is er in het wapen een onderdeel dat verwijst naar het water: vissen, een molen, een schep of een ‘zeewijf’.
De tentoonstelling is nog te zien tot en met 14 maart, dagelijks van 9 tot 16 uur.
Na de bezichtiging wandelden we door pittoresk Edam en dronken koffie in het Damhotel. Edam is een bezoek meer dan waard wellicht komt deze stad op het excursieprogramma van de aanstaande Westfriezendag.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.