Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 10 maart

Een bedrijvig weekje

Een bedrijvig weekje, dat deels in het teken stond van vertellen over West-Friesland, het Westfries Genootschap en het dialect.
Maandag schrijfavond van de stichting Creatief Westfries bij Aris Bouwens in Noord-Scharwoude. Vanuit de stichting Westfriese Folklore in Schagen is er weer een verzoek gekomen of de leden van de schrijfgroepen willen optreden tijdens de Schager marktdagen in de zomermaanden. Negen keer maar liefst! Onze groep zal twee keer voor haar rekening nemen. Een mooi samenwerkingsverband: enerzijds goed voor het uitdragen van het dialect, anderzijds een prima aanvulling op het aanbod aan activiteiten in Schagen.
Woensdag de eerste les van onze cursus ‘Kennismaken met West-Friesland’. Deze keer in ons eigen Timmermansgildehuis. Zestien geïnteresseerde deelnemers maar liefst! Onze pr-dvd getoond en verteld over de vroegste geschiedenis van dit gebied. Daarna hield bestuurslid Joop van Diepen een inleiding over de stolpboerderijen. Er heerste een plezierige sfeer, ook de deelnemers droegen hun steentje bij met eigen verhalen een aanvullingen.
Donderdag trad ik op in Alkmaar, voor ANBO-leden. Ook daar veel belangstelling voor het West-Friese dialect, hoewel lang niet alle mensen uit deze streek kwamen.
Zaterdag 8 maart was het vrouwendag. De vrouwelijke raadsleden van de gemeente Koggenland organiseerden al voor de zesde keer een bijeenkomst voor alle vrouwen uit de gemeente. Dit maal gebeurde dat in het café in de Wogmeer. Ik was uitgenodigd om een deel van het ochtendprogramma te verzorgen.
Bijna honderd vrouwen zaten al ver voor tienen aan een koppie. Na de welkomstwoorden van raadslid Corrie van Leijen en burgemeester Leonie Sipkes vertelde een medewerkster van het Recreatieschap West-Friesland over de doelstelling en het werk van deze organisatie. Na de pauze ging het over vrouwen in West-Friesland en dan met name over boerinnen. Uit de interviews die ik in 2006 had met vier oudere boerinnen (gepubliceerd in het jaarboek van 2007) citeerde ik gedeeltes die een beeld gaven van het leven en het werk van deze vrouwen. Aansluitend vertelden twee boerinnen van nu hoe zij leven en werken. De één helpt haar man op de boerderij, maar heeft daarnaast een baan van twee dagen op een middelbare school. De ander verzorgt kinderopvang aan huis. De ruime woning en het grote erf zijn hiervoor heel geschikt. Zij helpt haar man niet in het bedrijf, nee, hij helpt haar regelmatig bij de verzorging van de kinderen!
De onderwerpen hadden de interesse van de aanwezige vrouwen. Al met al was het een bijzondere ochtend.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.