Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 25 maart

Word ik oud?

Woensdag weer naar het Martinuscollege in Grootebroek geweest. Voor de tweede keer werd daar de cursus Ode aan West-Friesland georganiseerd. In de herfst gebeurde dat voor het eerst. De cursus is bedoeld voor de ouders van de leerlingen en voor geïnteresseerde leerkrachten. De eerste keer was er zoveel belangstelling dat er een wachtlijst aangelegd werd. Nu, in maart, waren de mensen van die lijst aan de beurt. Ruim tachtig personen zaten er in de zaal.
Eerst vertelde Daphne van Manen over haar onderzoek naar de verhouding tussen protestanten en katholieken in oostelijk West-Friesland in het begin van de 17e eeuw. Een interessante lezing, die door Daphne heel duidelijk gebracht werd.
Na de pauze vertelde ik over West-Friesland en over kenmerken van ons dialect. Als afsluiting keken we naar onze pr-dvd Kijk op West-Friesland. Door iedereen werd deze laatste avond van de cursus als waardevol ervaren.
Leuk vond ik dat er relatief veel jongere mensen in de zaal zaten. Maar dan blijkt ook weer dat de kennis van en over het dialect vermindert naarmate de toehoorders jonger zijn. Ik lees vaak een verhaaltje voor waar West-Friese uitdrukkingen in staan. Als ik bij zo’n uitdrukking ben, zeg ik één of twee woorden en het is de bedoeling dat de toehoorders de rest zeggen of roepen. Woensdag werd er antwoord gegeven door de oudere mensen in de zaal. De jongeren luisterden wel geboeid, maakten ijverig aantekeningen, maar wisten zelf niet veel te roepen.
Word ik oud, denk ik dan wel eens.
Zijn wij de laatste der West-Friese Mohikanen? Voor wie houden we het dialect in ere? Voor onszelf, voor de senioren onder ons, de boven-de-50’ers?
Maar als je ziet hoeveel belangstelling er is voor het Westfrieslandspel, waar er de afgelopen weken weer duizenden van uitgedeeld zijn, of voor de liedjes van Oôs joôs, dan merk ik op dat ook de jongere West-Friezen geïnteresseerd zijn in hun streek en in de cultuur daarvan.
Vierduizend mensen lezen het kwartaalblad Skroivendevort. Duizenden zijn lid van plaatselijke historische verenigingen en, gelukkig ook, van ons genootschap.
Maar al die nieuwe West-Friezen, al die jonge mensen die ik tegenkom in de stad... Wat weten die van historie en eigenheid?

Voor u, lezers, even een proefje.
Kunt u deze West-Friese uitdrukkingen aanvullen?
(Volgende week de uitslag)

Uitdrukkings

in de ...... karn zitte
met de ...... werke
’t is ...... eivend
je kenne voor de ...... om
hai was pittig ......
’t is pikt en ......
jij skroive met een ......
van bok op ...... springe
ik ben zo louf as een ......
deer hè-je ’t gedonder in de ......

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.