Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 26 mei

Verrassing is het begin van begrijpen

Een week vol geschiedenis en West-Fries dialect. Op die pijlers lijkt trouwens de laatste tijd veel te rusten.
Dinsdag een optreden in Castricum. Veel ouderen in de zaal, weinig West-Friezen. ‘Ja, mijn opa kwam van Westwoud!’ zegt een mevrouw. En dan volgt een korte ode aan de bewoners van onze streek. Leuk! Het programma wordt gewaardeerd, dat blijkt wel uit de opmerkingen na afloop.
’s Avonds de regio-bijeenkomst voor de plaatselijke historische verenigingen en stichtingen van oostelijk West-Friesland. We komen bijeen in het Westfries Archief: een juiste plaats voor een avond als deze. Er is informatie vanuit de provincie (Cultureel Erfgoed Noord-Holland), vanuit het archief en van het genootschap. Wij hebben de clubs gevraagd hoe ze aankijken tegen het genootschap en wat ze van ons verwachten. Dit in verband met het nieuwe beleidsplan waar aan gewerkt wordt.
Er volgt een aardige discussie. Men ziet het genootschap als een vereniging die de bovenplaatselijke zaken aanpakt, onderzoekt en vastlegt. Die extra kennis en verdieping toevoegt aan bijvoorbeeld plaatselijke artikelen. Die regionale zaken als dialect, kostuums en landschap onder haar hoede neemt. Het woord concurrentie valt, maar dat wordt niet zo gezien. ‘Niet afsnoepen, maar elkaar aanvullen’, wordt gesteld. En ook: etaleer waar je sterk in bent!
Woensdag weer dialect: een vergadering over het nieuwe West-Friese toneelstuk ‘Aarsom met de wiele’ dat volgend jaar hopelijk opgevoerd zal worden. In juni ontmoeten de spelers en zangers elkaar voor het eerst in Abbekerk.
’s Avonds op bezoek bij de skroiversgroep van Hoogkarspel, die de laatste bijeenkomst van het seizoen houden. Het thema is: de Omringdijk. Er worden verhalen, gedichten, mijmeringen voorgelezen, Kees Ruiter heeft zelfs een lied gemaakt, een soort ode aan de dijk. Een mooie avond!
Donderdag en vrijdag nemen Trudy Schouwe en ik deel aan een workshop van de stichting Anno. Wij zijn daar als afgevaardigden van onze stichting De Cromme Leeck. Vorig jaar hebben we de derde prijs gewonnen bij de Week van de Geschiedenis en daar was deelname aan deze workshop aan verbonden. We verzorgen een presentatie van onze stichting en ons museum het Huis van Oud en van de activiteit waarmee we de prijs wonnen.
Het thema van de workshop is: hoe bereik je de onbereikbare? Dus: hoe krijg je mensen in je instelling (museum, archief, bibliotheek, e.d.) die er nog nooit geweest zijn? Tal van voorbeelden worden gegeven, vooral uit de praktijk. Dit werkt goed, evenals de uitwisseling van ervaringen onderling. Ook oral history komt aan de orde en living history. Ik moet meteen denken aan de stadswandeling in Enkhuizen waarover ik in de krant las voordat ik donderdag wegging. Op verschillende plekken werden historische scènes gespeeld. Zo breng je de geschiedenis dicht bij de mensen. De stichting Anno maakt rondreizende tentoonstellingen, die op plaatsen staan waar veel (winkelend) publiek komt. De bunker is er een voorbeeld van. In een nagebouwde bunker wordt verteld over dilemma’s in de Tweede Wereldoorlog, waarbij steeds de vraag gesteld wordt: wat zou jij doen? Laagdrempelig en vooral ook bedoeld voor jongeren.
De leider van de workshop, Wim van der Weiden, begint met de voor hem belangrijkste stelling in dit kader. De zin is van José Ortega y Gasset en stamt uit 1929. To be astonished, to be surprised, is starting to understand, stelt hij. Dus: verwondering, verbazing is het begin van begrijpen.
Begin je tentoonstelling, lezing of i.d. met iets verbazingwekkends, iets verrassends. Dan trek je de aandacht en daarop bouw je verder.
Verrassend zijn de voorwerpen die Hoogwouder Adriaan Donker in zijn leven verzamelde. Verwondering wekken de verhalen over deze bijzondere persoon. Zijn boerderij met zijn hele verzameling werd 25 jaar geleden ondergebracht in een stichting. Deze stichting viert dit jaar dus een jubileum. Ter gelegenheid daarvan staat de tentoonstelling in de boerderij West-Frisia in het teken van de schatten van Adriaan. Een deel daarvan is uit de kasten gehaald en in de vitrines te bewonderen. Zaterdag is de expostitie geopend en zondag organiseerde de Adriaan Donker stichting in samenwerking met het genootschap een middag ‘Schatten uit de kast’. Iedereen kon met zijn of haar persoonlijke schatten komen voor informatie.
Ja, en dan vrijdagavond toneel op locatie. Op de dars van een boerderij aan de Middenweg in de Beemster. Daar speelde de toneelvereniging uit Midden Beemster het stuk Warg, een boerentragedie. Prachtige locatie. Confronterend en boeiend toneel, waar ik lang over heb lopen nadenken.
Ook een voorbeeld van verrassing als begin van begrip? Wie weet...

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.