Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 2 juni

Kerk en dijk

Geen West-Friesland zonder dijken. Wanneer die dijken niet gemaakt waren, zouden we hier nu niet kunnen wonen.
Dijk en land horen bij elkaar, dijk en water ook.
De Westfriese Omringdijk is dit jaar 25 jaar provinciaal monument. En die dijk staat volop in de belangstelling. Tussen Hoorn en Enkhuizen wordt de dijk versterkt en verbreed. Een hele klus en niemand mag daar nu wandelen of fietsen, laat staan rijden.
Vandaag staat in de Volkskrant een artikel over ‘het wassende water’. CDA-fractievoorzitter Pieter Geel pleit voor een nieuw Deltaplan: dijken, duinen, sluizen en overloopgebieden moeten Nederland wapenen tegen een hoger waterpeil. Twee Wageningse wetenschappers reageren hierop. Zij vinden dat er te alarmistisch gedaan wordt over de verwachte zeespiegelstijging en dat er te snel gekozen wordt voor grote waterwerken als antwoord hierop.
Hoe dan ook op dit moment wordt er met man en macht gewerkt aan de IJsselmeerdijk.
Aandacht voor de Omringdijk komt er ook tijdens de Westfriezendag. Dat hebben we van de week besloten in de vergadering die deze dag voorbereid. In het ochtendprogramma houdt Willem Messchaert van het hoogheemraadschap een lezing over de dijk, er worden daiku’s voorgelezen door kinderen en er is een lied over de dijk. ’s Middag is er een excursie die over de dijk voert.
De deelnemers stappen uit bij de boerderij van Gerda Govers aan de Noordschermerdijk. Daar wordt koffie gedronken en Gerda treedt op samen met Marius de Haas. Zij worden begeleid door Wil Luiken op piano.
Dit optreden vindt plaats op de dars. Daar is een klein theater ingericht. Deze zomer zijn daar een aantal concerten met bekende amateurzangers en zangeressen. Ook het West-Fries wordt niet vergeten: op zondag 29 juni en zondag 27 juli zijn er optredens met leden van de stichting Creatief Westfries.
De concertreeks wordt geopend op zondag 14 juni door Sjaak Bos, dijkliefhebber en wandelaar en beheerder van de Omringdaiksait. Iedereen is hierbij welkom!
Alle concerten en optredens beginnen om 12 uur, er is koffie met koek of krentenmik. Wilt u meer weten? Kijk op www.concertenopdedars.nl.
Over de dijk hebben we uitgebreid gesproken tijdens de vergadering van de stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland. Het bestuur had gedeputeerde Ed Wagemaker uitgenodigd. Hij is lid van de kerngroep Omringdijk. In deze groep zitten onder meer afgevaardigden van de provincie, het hoogheemraadschap en ons genootschap. Een groot aantal punten werd doorgenomen. Belangrijk blijkt dat de Omringdijk een plaats krijgt in het beeldkwaliteitsplan van de Structuurvisie.
Ja, en naast allerlei andere besognes deze week, gister (zondag) de West-Friese kerkdienst in Venhuizen. Wat een goede en waardevolle ochtend! Zelf mocht ik de dienst leiden en dat deed ik van harte. Er werd goed gezongen, prachtig orgelspel van Wil Luiken, solo’s door Gerda Govers. Veel mensen die aandachtig luisterden. Ook in ‘gewoôn West-Fries’ kun je zaken die je hart en je (geloofs)gevoel raken onder woorden brengen. Ik ben blij dat die woorden de aanwezigen aanspraken. En, in het kader van de dienst, zou ik willen zeggen: alles heb z’n toid, dat neem de toid en geniet ‘r van!

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.