Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 14 september

Monumenten

Wat zijn er veel prachtige monumenten in ons gebied! Dat bleek zaterdag weer eens tijdens de Open Monumentendag. Een jaarlijks weerkerend initiatief om onze ogen te openen voor de monumenten die we doorgegeven kregen en weer door mogen geven aan degenen na ons. Die monumenten getuigen van levens ver voor het onze en ze vertellen ons verhalen over vroegere tijden. Soms lange verhalen, soms blijven het raadsels, vaak ook zullen er geheimen rondwaren die we nooit zullen horen. Dan kun je je fantasie laten gaan.
's Morgens nam ik eerst een kijkje in ons eigen Timmermansgildehuis. Voor de poort, onder de monumentenvlag, stonden de beide zoons van Corina van Willigen met zichtbaar genoegen reclame te maken voor ‘ons’ monumentje aan het eind van de smalle steeg. ‘Kom kijken in het timmermansschilderhuis!’ riepen ze in duet. ‘Heel interessant, er is ook wat te koop!’ En reken maar niet dat iemand doorloopt wanneer er zo’n duidelijke uitnodiging van twee jonge West-Friese ‘proppers’ door de straat schalt.
Op zo'n dag wandel je even met andere ogen door de steeg en kijk je als een gemiddelde ‘toerist’ naar het secretariaat en vooral ook naar de vergaderruimte. Dan besef je weer hoe fraai alles is en dat het toch een voorrecht is om hier te verblijven. De belangstellenden werden welkom geheten door Barbara Donker, Gerianne Helder en Klaas Bant, alledrie in kostuum. Met enthousiasme gaven ze uitleg over het gebouw, de historie ervan en het huidige gebruik.

's Middags reed ik naar Veenhuizen, klein dorp aan de Langereis (gemeente Heerhugowaard). Vroeger was het, zoals inwoner Hans van Breugel fijntjes opmerkte, trouwens: gemeente Veenhuizen en Heerhugowaard. In Veenhuizen staat een heel bijzonder monument: het praalgraf van Reinout van Brederode, Heer van Veenhuizen (1567-1633). Het is voor het noordelijk deel van Noord-Holland een uniek monument. Bijzonder is dat Reinout het kleine West-Friese dorp als laatste rustplaats heeft verkozen. Welke reden zou hij, of zijn familie, daarvoor gehad hebben? Raadsels.
Taak voor de inwoners van Veenhuizen anno 2008 is om de tombe, van rood geaderde witte albast, een nieuw onderkomen te bezorgen. Er is een ontwerp gemaakt, een praalgraf waardig. Het startsein voor de fondsenwerving werd zaterdag gegeven door Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard. Hij kocht van Hans van Breugel, voorzitter van de stichting tot Behoud Praalgraf Veenhuizen, de eerste lei en zegde tevens een subsidie toe van 50.000 euro. Een mooi begin! Namens het Westfries Genootschap heb ik zitting in het Comité van Aanbeveling. Hierbij beveel ik dus de actie van harte bij u aan. U kunt voor 20 euro een symbolische lei kopen (rek.nr. 3269 221 738 t.n.v. stichting Praalgraf Brederode Heerhugowaard).
Historica Carla Rogge vertelde het een en ander over het graf en over de klok in de klokkenstoel. Deze klok dateert uit 1460 en is hiermee een van de oudste klokken in dit deel van Nederland. Als besluit van haar inleiding werd de klok geluid. De volle klank klonk over land en huizen. Hoe vaak zal dat niet gebeurd zijn - bij vreugde en verdriet, bij oorlog en vrede. Ook aan dit monument kleeft een lange geschiedenis.
De komende weken gaan wij andere monumenten bekijken. We reizen af naar Peru. Daar hopen we onder meer de ruïnes van Machu Picchu te zien - de mysterieuze Inca-citadel. Een heel andere belevenis dus - en op een heel andere hoogte dan West-Friesland.
Dit is voorlopig de laatste Binnendijks. Als alles goed gaat, hoort u weer van mij op maandag 6 oktober.

   
."
Foto 1: Deze twee jonge enthousiastelingen riepen de mensen op om het 'timmermansschilderhuis' te bezoeken.
Foto 2: Belangstelling voor de vergaderruimte en de uitgaves van het genootschap.
Foto 3: De Veenhuizer klok uit 1460.


  ."
Foto 1: Het praalgraf van Reinout van Brederode in Veenhuizen.
Foto 2: Klokgelui rond het kerkje van Veenhuizen.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.