Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2008 » 3 december

Sinterklaas en streektaal

Een wat verlate Binnendijks vanwege Sinterklaas- en andere drukte. Maandagavond vierden we zoals gebruikelijk Sinterklaasfeest met onze schrijfgroep in het knusse café van Aris en Corrie Bouwens in Noord-Scharwoude. Mooi cadeaus, surprises en rijmen. Opvallend was dat in veel gedichten de recessie een rol speelde. De Sint maakte zich zorgen, had weinig geld meer, alles moest goedkoper (inpakken met touwtjes en krantenpapier bijvoorbeeld), en dergelijke.
Deze week kwamen we bij elkaar: enkele leden van het bestuur van Creatief Westfries en ik als afgevaardigde van het genootschap. We vergaderden over een gesprek met de provincie Noord-Holland. Dat gesprek zal gaan over de eventuele benoeming van een streektaalfunctionaris. In veel provincies is er al zo’n persoon werkzaam, maar nog niet in de drie westelijke provincies: Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. We besloten eerst te inventariseren waar en in welke mate er in onze provincie dialect gesproken wordt en wat er gedaan wordt om dit dialect vast te leggen en uit te dragen. We hebben contact opgenomen met mensen uit onder meer Egmond, de Zaan, Wieringen en Texel. Het lijstje is nog niet compleet. Half maart nodigen we de vertegenwoordigers van alle dialectsprekenden in Noord-Holland uit in het gildehuis om ervaringen uit te wisselen en te peilen of er draagvlak bestaat voor zo’n streektaalfunctionaris. Ik hou u op de hoogte van de voortgang!
Leuke anekdote: Tom Wester, die ook in bovengenoemde werkgroep zit, is leraar in Hoorn. Hij vroeg aan een van z’n Volendamse leerlingen: ‘Wat doen ze bij jullie in Volendam eigenlijk aan het dialect?’ Waarop de leerling kort en bondig antwoordde: ‘Praten, meester!’ Zo hoort het natuurlijk ook, maar dat is met veel dialecten steeds minder het geval. Daarom is het goed om zaken vast te leggen, vooral op geluidsband, maar ook op schrift.
‘Mijn’ kleine groepje nieuwe dialectschrijvers kwam deze week voor het laatst bij me op les. We houden in januari nog een gezellige avond en dan sluiten zij zich aan bij een bestaande schrijversgroep. Een week later starten we weer met een nieuwe groep van vijf aspirant schrijvers.
Twee vergaderingen de afgelopen dagen: met cluster II en met het dagelijks bestuur. In de cluster worden allerlei activiteiten van onze vereniging georganiseerd. Wat betreft educatie zijn dat: de cursus ‘Kennismaken met West-Friesland’ en het Rondje Cultuur voor middelbare scholieren. De cursus draaide deze herfst in Venhuizen met goed resultaat. Met Rondje Cultuur vertelden we aan 29 (!) groepen leerlingen over West-Friesland. In de vergadering bogen we ons over de voorjaarsstreekmiddag (16 mei in Schagen) en ook alvast over de najaarsstreekmiddag. De Westfriezendag zit daar nog tussenin, die staat de volgende keer op de agenda.
In de dagelijks bestuursvergadering kwam onder meer de begroting aan de orde plus het communicatieplan en de automatisering.
Het is de tijd van verlanglijstjes. Wanneer ik spontaan voor 2009 een genootschapsverlanglijstje zou mogen schrijven, kwam er het volgende op te staan:
· 100 nieuwe leden
· vernieuwde website
· een prachtig jubileumjaar met waardevolle activiteiten
· de uitgave van twee nieuwe boeken van de commissie geschiedschrijving
· de realisatie van een mooie tentoonstelling in het Westfries Museum
Nou, dat is heel wat als ik het zo overlees. Maar wie weet.... Volgend jaar december spreken we elkaar hier weer over.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.