Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2012 » 18 april

Mooi Zuidermeer

Wat hebben we een mooie commissiemiddag gehad in het kleine dorp Zuidermeer! We kwamen met leden van onze commissies en stichtingen bij elkaar in het nieuwe Dorpshuis. Dit gebouw, waar eerst de kerk in was gevestigd, is omgetoverd tot een fraaie multifunctionele ruimte met alles erop en eraan. Achter het dorpshuis is een klein kerkje, een kapel eigenlijk, voor de erediensten. Aan het eind van de middag zette Zuidermeerder Koos Otten voor ons de deur open en hij gaf uitleg over het interieur.
Met ruim dertig aanwezigen zaten we in het dorpshuis. Behartenswaardige zaken werden er besproken. Als eerste stond een uitleg over de resultaten van het imago-onderzoek, dat het WFG heeft laten houden, op het programma. Tijmen Siermann, de onderzoeker van het bureau I&O research uit Hoorn vertelde op een duidelijk manier over de uitkomsten. Hij illustreerde daarbij zijn uitspraken met grafieken en percentages. Een brochure met de uitkomsten is meegegeven aan alle stichtingen en commissies met de vraag om er intern over te spreken. Reacties zijn welkom bij het bestuur. Daarna wordt hierover binnen het WFG-bestuur overlegd en zullen er voorstellen worden gedaan. In 't Vierkant van juli én op deze website worden de uitslagen van het onderzoek bekend gemaakt aan de leden.

Dieuwertje Duyn geeft uitleg over de historie van de boerderij.
Dieuwertje Duyn geeft uitleg over de historie van de boerderij. De aandachtige toehoorders zijn v.l.n.r. Jan de Reus, Lies Smit, Henk Kok, Kees Kreuk, Stan Nuveen, Jan Smit, Diny Kreuk en Barbara Donker.

Als tweede werd een powerpointpresentatie getoond die gebruikt zal worden op de nieuwe leden bijeenkomst. Deze presentatie vervangt de mondelinge uitleg van de vertegenwoordigers van stichtingen en commissies. Die uitleg wordt steeds langduriger (we krijgen immers steeds meer aanhangende organisaties) zodat er minder tijd overblijft voor discussie met en vragen van de nieuwe leden. De presentatie werd goedgekeurd door de aanwezigen.

De gerenoveerde 19e eeuwse smuiger (tegelschouw) in de boerderij De Moor in Zuidermeer.
De gerenoveerde 19e eeuwse smuiger (tegelschouw) in de boerderij De Moor in Zuidermeer.

Hierna volgden allerlei mededelingen en nieuws voor het komende jaar en daarna was het pauze. Na een ‘koppie’ liepen we het dorp in. De groep werd in tweeën verdeeld. Eén deel ging op visite bij de recent gebouwde instelling WarmThuis Klein Suydermeer en het andere deel bezocht de monumentale boerderij De Moor (oftewel het Papennest), die daar tegenover ligt. Na ongeveer twintig minuten werd er gewisseld.
Klein Suydermeer is een woonvoorziening voor mensen met dementie op een voormalig boerenerf. Op het terrein staan een stolpboerderij, drie groepswoningen en het activiteitencentrum De Hooischuur. De boerderij De Moor, ook wel genoemd het Papennest, is het geboortehuis van de vier gebroeders-priesters Van der Meer (begin 16e eeuw). In de stolp was een rooms-katholiek hulpkerkje gevestigd. Nu wordt het pand al jaren bewoond door de familie Duyn. (zie West-Friesland Oud & Nieuw 1980)

Willem Duyn toont de houten boog die hij maakte voordat alle tegels uit de schouw werden gehaald.
Willem Duyn toont de houten boog die hij maakte voordat alle tegels uit de schouw werden gehaald. De boog geeft de elipsvorm van de smuiger aan.

Beide doelen waren interessant en bij allebei werd er boeiend verteld. Bij WarmThuis stonden de woorden ‘nieuw, zorg, eigenheid en warmte’ centraal en bij de stolp ‘oud, geschiedenis, rooms-katholiek en smuiger’. Over de smuiger en over het opknappen daarvan kon de eigenaar met verve vertellen. Na een glaasje toe, vertrokken we vol indrukken weer huiswaarts.
Op 13 april hebben veel vrijwilligers 't Vierkant met daarbij een boekenflyer en de ledenenquête ingepakt. Dat was nog een ‘pittig sjouwtje’. Ik hoop dat u allen de moeite wilt nemen de enquête in te vullen. Het geeft ons een idee hoe u tegen allerlei aspecten van onze vereniging aankijkt. Daar kunnen we dan ons beleid op afstemmen.

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.