Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2012 » 2 oktober

Schager boerderijenboek is klaar!

Eindelijk, eindelijk is het levenswerk van Jaap de Wit uit Schagen afgerond. Na 25 jaar onderzoek, schrijven, tekenen en fotograferen werd zaterdag 29 september het standaardwerk ‘Boerderijen in de regio Schagen’ gepresenteerd in museum Vreeburg. 128 Boerderijen heeft Jaap beschreven, de bouw- en bewoningsgeschiedenis is vastgelegd, vaak is er een plattegrond of een dwarsdoorsnede bijgevoegd en natuurlijk zijn er kaarten, krantenberichten en foto's. Nel, de vrouw van Jaap, ploos alle Schager kranten na van 1865 tot 1940 op advertenties en andere berichten die te maken hadden met boerderijen en boerenfamilies. Samen bezochten ze de boerderijen om die te fotograferen en op te meten. Thuis werd alles gerubriceerd en gearchiveerd. En nu is er dan een dik boek waarin een groot deel van die gegevens is vastgelegd.

Samen met Jaap en Nel de Wit na de presentatie van het boek ‘Boerderijen in de regio Schagen’.
Samen met Jaap en Nel de Wit na de presentatie van het boek ‘Boerderijen in de regio Schagen’.

De presentatie vond plaats op een toepasselijke plek: tussen de rijtuigen en boerenwagens van Vreeburg, Schagens oudste boerderij. Hier mocht ik het eerste exemplaar in ontvangst nemen: een boekwerk van 2½ kilo en bijna 600 pagina's! Thuis natuurlijk meteen plaatjes kijken en lezen. Interessante informatie waarbij mijn belangstelling vooral uitgaat naar de verhalen van de mensen in al die ‘plaase’. De sprekers onderstreepten allen het belang van dit boek en prezen Jaap, met Nel aan zijn zijde, voor hun inzet en doorzettingsvermogen.

Jaap en Nel in een rijtuig met alle gasten die in kostuum aanwezig waren bij de boekpresentatie.
Jaap en Nel in een rijtuig met alle gasten die in kostuum aanwezig waren bij de boekpresentatie.

Deze presentatie was een goed West-Fries begin na onze vakantie in Canada. We hebben genoten van een prachtig land met ongelooflijk veel natuurschoon. De geschiedenis wordt er op alle fronten naar voren gebracht. Op grote, duidelijke borden (zonder een spoor van graffiti) staat informatie over bergen, meren en landschap, plaquettes op huizen en gebouwen beschrijven de historie ervan en zelfs in de straat staan stenen met zinnen over geschiedenis en oorsprong. De (open lucht)musea zijn met zorg ingericht en geven een goed beeld van de historie van het land. Ook voor kinderen is daar van alles te zien en te doen. En dit alles wordt grotendeels gefinancierd door de overheid. Klasse!
‘Ja,’ zei mevrouw Blokker-Van Seventer, een oud-Langedijkse, die in 1953 naar Canada emigreerde, ‘dat komt omdat hier nog niet zoveel geschiedenis is.’ Misschien is dat zo, maar de zorg die er besteed wordt aan het onder de aandacht brengen van informatie over de omgeving, was voor ons opvallend.

In het openluchtmuseum O'Keef Ranch kon je je naar hartenlust verkleden.
In het openluchtmuseum O'Keef Ranch kon je je naar hartenlust verkleden.

Intussen gebeurde er weer veel op het West-Friese front. Belangrijkste gebeurtenis wat het genootschap betreft, was natuurlijk de presentatie van ons kinderboek ‘Geheimen van de dijk’. Ik zag het gister al bij boekhandel Stumpel liggen: het is een aantrekkelijk boek geworden! De mogelijkheden tot geocaching maken het voor de liefhebbers van die sport én voor allen die willen speuren naar schatten, nog begerenswaardiger! Zo boren we wellicht een hele nieuwe groep belangstellenden aan. Met dank aan Netty Zander en Sjaak Bos, die zich hiervoor hebben ingezet.

Tekst en foto's Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.