Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2013 » 3 maart

Vragen en voorbereidingen

Het lijkt wel of februari de maand van vragen en voorbereidingen is. Soms zijn er weken waarin voor de buitenwereld veel gebeurd, soms zijn er tijden dat het ‘windstil’ lijkt. Dat is vaak schijn, want juist in díe weken of maanden treffen mensen voorbereidingen voor activiteiten, bijeenkomsten of uitgaves.
Zo is het ook de afgelopen weken.
Druk bezig ben ik, samen met de andere redactieleden, met de laatste werkzaamheden voor het boek Pittige moide. Vrouwen in West-Friesland, 1900-2000. In het boek komen tientallen vrouwen aan het woord die vertellen over hun werk, hun leven, hun gezin, hun hobby's e.d. Veertien schrijfsters werkten mee: ze interviewden de vrouwen en gebruikten delen van die interviews voor hun hoofdstukken. De publicatie is een initiatief van de stichting Vrienden van het Westfries Archief. Op zondag 12 mei, Moederdag, wordt het boek gepresenteerd in het Museum van de Twintigste Eeuw. Tegelijkertijd start in dat museum een tentoonstelling over vrouwen in de vorige eeuw.
Hierbij ziet u drie foto's die horen bij het hoofdstuk Vrouw en religie. Het zijn steeds groepen kerkelijk betrokken vrouwen: uit 1928, 1951 en 1999.

Vrouw en religie: Kerkwerksters van de Hiëronymusparochie in Wognum, 1928.
Vrouw en religie: Kerkwerksters van de Hiëronymusparochie in Wognum, 1928. Foto Stichting De Cromme Leeck.

Vrouw en religie: uitstapje gereformeerde meisjesvereniging Andijk, 1951.
Vrouw en religie: uitstapje gereformeerde meisjesvereniging Andijk, 1951. Foto particuliere collectie.

Vrouw en religie: dameskoor Jubilate uit Nibbixwoud op het altaar van de Cunerakerk, 1999.
Vrouw en religie: dameskoor Jubilate uit Nibbixwoud op het altaar van de Cunerakerk, 1999. Foto Cor Winters.

Voorbereidingen worden ook getroffen voor de komende activiteiten van ons genootschap. Ten eerste de twee lezingen in maart. Op zondag 10 maart is er nog een klein aantal mensen welkom in het gebouw van stichting Veldzorg Oosterdel voor gevarieerde verhalen en beelden over ontstaan van en werken in het Geestmerambacht. Wie komen wil, moet zich aanmelden in verband met de beperkte ruimte. Twee weken later, op zondag 24 maart, kan iedereen komen, zonder opgave, in café De Vriendschap in Wadway. Daar houdt een drietal auteurs die meewerkten aan het boek Middenstand, een inleiding over hun hoofdstuk. Ook redacteur Eelco Beukers zal vertellen over dit onderwerp.

Dan is er op zaterdagmiddag 6 april de jaarlijkse commissiemiddag. Dit keer in het kleine dorp Veenhuizen. We bezoeken daar natuurlijk het praalgraf van Reinout van Brederode in het voorportaal van de kerk.

De voorbereidingen voor onze voorjaarsstreekmiddag op zaterdag 25 mei in Broek op Langedijk zijn afgerond. We storten ons nu op de Westfriezendag, die dit jaar voor het eerst na lange tijd in Schagen wordt gehouden.

Ja, en dan: vragen. Dagelijks komen er via de mail vragen binnen over allerhande zaken. Ik hou het even op het West-Friese dialect. Drie leuke recente vragen:
1. Stichting WarmThuis heeft twee kleinschalige locaties voor mensen met dementie in respectievelijk Zuidermeer en Oterleek. In de locatie Oterleek bouwen wij momenteel met vrijwilligers een grote activiteitenruimte in een bestaande stal. Nu heeft men hiervoor de naam "praathuis" verzonnen, maar het lijkt ons het leuk om deze naam te hanteren in het Westfries. Kunt u ons daaraan helpen?
2. Zou u mij kunnen zeggen of de uitdrukking ‘verzaid’ (beloofd) tot het Westfriese dialect behoort? Ik herinner mij dat er destijds Westfriese familie de inboedel van mijn overleden grootvader kwam bekijken en bij diverse voorwerpen vroeg of ze al ‘verzaid’ waren.
3. Sinds niet zo lang heb ik een vriendin uit Rotterdam. Regelmatig komt het voor dat ik woorden zeg die uit het West-Fries komen en waar ze dan haar vraagtekens bij zet omdat ze de woorden (logischerwijs) niet kent.
Laatst zei ik tegen haar "zo wordt 't al is wat" hetgeen voor mij betekent dat het zo wel genoeg is. Nu ben ik geen echte West-Fries maar van huis uit heb ik toch aardig wat West-Friese woorden in mijn vocabulaire.
Uw site kon mij geen uitsluitsel geven omtrent deze uitdrukking en ik vroeg me af of dit misschien een eigen verzinsel is of dat het toch uit het West-Fries komt.

Tekst Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

173. 'Tijd is geld', zegt men. Daar is veul van an (grotendeels waar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.