Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Weblog Binnendijks » 2013 » 12 juni

De Gouw staat te boek

Maandag 10 juni werd de ruilverkaveling De Gouw officieel afgesloten en onthief gedeputeerde Jaap Bond de leden van de Landinrichtingscommissie van hun taak. Dat gebeurde in het dorpshuis De Nieuwe Haven in Abbekerk, de plek waar de commissie jarenlang kantoor hield. In 1990 werd er gestemd over de ruilverkaveling, 70% van de betrokkenen stemde voor. Daarna startte het werk aan de laatste ruilverkaveling van deze streek. Veel meer dan bij eerdere verkavelingen werd er tijdens dat werk gekeken is met een ‘landschappelijk oog’.

Klaas Molenaar overhandigt het eerste exemplaar van het boek over De Gouw aan Ina Broekhuizen. Klaas Molenaar overhandigt het eerste exemplaar van het boek over De Gouw aan Ina Broekhuizen.

De nieuwe grenzen worden gevormd door bestaande waterlopen in plaats van door kaarsrecht gegraven sloten. Er werden niet zomaar allerlei tussenslootjes gedempt, kavels met uitzonderlijke aardwetenschappelijke eigenschappen – kadetjesland bijvoorbeeld – werden beschermd, archeologische waarden gekoesterd. Ook was er veel aandacht voor recreatie (fiets- en wandelpaden, visplaatsen, vaarroutes) en natuurbehoud.
In 1991 stelde het bestuur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland (nu: Westfries Genootschap) een bedrag van 4.000 gulden beschikbaar aan de stichting Projector met als opdracht de ruilverkaveling De Gouw in beeld vast te leggen. In een brief van 9 januari 1992 werd deze opdracht als volgt verwoord: ‘het voor het nageslacht vastleggen van de geschiedenis van het ruilverkavelingsproject De Gouw kan het best geschieden in de vorm van een fotoreportage met begeleidende tekst. Waarbij ook dient te worden gedacht aan het verzamelen van publicaties.’ Het bestuur had het plaatsen van een verslag in het jaarboek van het genootschap voor ogen, direct na het afsluiten van het project.

De leden van de werkgroep zijn trots op hun prachtige uitgave. De leden van de werkgroep zijn trots op hun prachtige uitgave. V.l.n.r. Cor Spijker, Piet Koenis, Theo Mes, Netty Zander, Ina Broekhuizen met het boek, Klaas Molenaar, Jaap Raat, Edith Monning, Alex Rennings (projectleider).

In 1992 werd daarom de werkgroep De Gouw te boek opgericht. De leden kweten zich op voortreffelijke wijze van hun taak. Al hun bevindingen en veel beeldmateriaal brachten ze samen in een boek: een prachtig boek, een indrukwekkende documentaire in woord en beeld.
Veel dank aan de werkgroepleden Klaas Molenaar, Jaap Raat, Cor Spijker, Theo Mes, Piet Koenis, Edith Monningh, Netty Zander en Alex Rennings!
Het eerste exemplaar van De Gouw geschiedenis van een West-Friese ruilverkaveling mocht ik in ontvangst nemen. Het werd uitgereikt door werkgroepvoorzitter Klaas Molenaar. Met deze handeling gaf hij symbolisch de opdracht terug aan het bestuur van het genootschap. Meteen overhandigde ik dit eerste boek aan Jaap Bond. Het volgende eerste exemplaar was wel bestemd voor het genootschap!

Toespraak bij de afsluiting van de ruilverkaveling De Gouw. Toespraak bij de afsluiting van de ruilverkaveling De Gouw. (Foto Theo Mes)

De vele betrokkenen en belangstellenden beleefden een mooie en goed verzorgde middag met bondige toespraken en een rondrit door het gebied. We stapten uit bij de Kolk van Dussen (natuur) en bij de boerderij van de gebroeders Berkhout (agrarisch bedrijf).
Mij was gevraagd een kort intermezzo te verzorgen over de relatie: geschiedenis, dé West-Fries, de ruilverkaveling en het landschap. U kunt desgewenst hier de tekst nalezen.

De eerstvolgende activiteit van het genootschap is de zomeravondwandeling op vrijdag 21 juni in Twisk. De inloop is vanaf 19 uur in de hervormde kerk, we beginnen om half acht met een kort binnenprogramma. Daarna starten de wandelingen onder leiding van gidsen door het mooie dorp. Her en der zitten en lopen mensen in West-Fries kostuum. Bij slecht weer is er programma in de kerk. U hoeft zich niet op te geven, de entree bedraagt 6 euro inclusief koffie, thee en een drankje en hapje na afloop.

Tekst Ina Broekhuizen

 


Hé, is dat Westfries?

775. Morgen ga ik 't plafond wittelen (witten). Ik zal de witteles maar klaar maken (witsel, witkalk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.