Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Westfries Genootschap » Educatie » Kennismaken met Westfriesland

Kennismaken met Westfriesland

Wilt u ook meer te weten komen over de cultuurhistorie van Westfriesland?
Het Westfries Genootschap zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuurhistorie van Westfriesland. Een onderdeel van de doelstellingen is: de kennis van deze cultuurhistorie uitdragen onder een breed publiek. Het genootschap organiseert daarom regelmatig voor leden en belangstellenden een cursus onder de noemer ‘Kennismaken met Westfriesland’.
Tijdens deze cursus worden in een ontspannen sfeer uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende de cultuur en de historie, zoals het ontstaan van Westfriesland, stolpboerderijen, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden.

Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor Westfriesland.

Elke avond is er een andere spreker. De presentaties worden veelal ondersteund met (beeld)materiaal. De interactie met de cursisten zorgt voor interessante en afwisselende avonden.
Na afloop van de cursus kijkt u met andere ogen naar Westfriesland.

Wanneer er weer een cursus start, zullen wij dit bekend maken door publicatie in ons ledenblad, op onze website en via Facebook. Ook via de lokale pers laten wij weten wanneer de cursus weer begint.

Deze cursus wordt ook op aanvraag voor verenigingen en instellingen gegeven. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

De cursus Kennismaken met Westfriesland in 2018.
De cursus Kennismaken met Westfriesland in 2018. (Foto Corina van Willegen)

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.