Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Westfries Genootschap » Vraag & Aanbod

Vraag & Aanbod

Op deze pagina kunt u West-Friese boeken en tijdschriften te koop aanbieden, ruilen of zoeken.
Ook is het mogelijk om artikelen (geen kleding) aan te bieden die nauw verwant zijn met de historie van Westfriesland.

Opgeven kan via e-mail:

Reageren op een aanbieding dient te gebeuren via de contactinformatie, die bij het betreffende artikel staat. Dus NIET via het Westfries Genootschap.

Aanbiedingen blijven maximaal drie maanden op deze pagina staan.
Aanbieders worden verzocht om vervallen aanbiedingen zo snel mogelijk door te geven aan e-mailadres:

De webredaktie behoudt zich het recht voor reacties op deze rubriek te weigeren of te schrappen indien op enigerlei wijze, naar de mening van de webredactie, in strijd wordt gehandeld met de zorgvuldigheid en/of de rechtmatigheid.
Opgaven met een kennelijk commerciële achtergrond, worden ook niet geplaatst.

Het Westfries Genootschap is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanbiedingen.

Gezocht: (24-8-2020)
Westfrieslandspel.
Speelt u er niet (meer) mee? Dan kunt u ons er erg blij mee maken. Alvast bedankt!
Willemien de Roover
Oostwoud
Tel 06-24349941
E-mail: w.de.roover@planet.nl

Te koop: (24-8-2020)
Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu…
Geschreven door de Langedijkers P. Glas, M. Kool en J. Zeeman.
Uitgegeven in 1971.
Vraagprijs: 5 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Aangeboden: (24-8-2020)
Complete serie ingebonden Speelwagens (1946 t/m 1955).
De Speelwagen is een maandblad dat van 1946 tot en met 1955 werd uitgegeven.
Het is ‘in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ.’
Er zijn indertijd 10 jaargangen verschenen.
Vraagprijs: 50 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Te koop: (24-8-2020)
Vrije Westfriezen (deel 1 en deel 2) van C. Sluys Gz.
Tweedelige historische roman, uitgegeven in 1945.
De boeken worden niet los van elkaar verkocht.
Vraagprijs voor de twee delen samen: 10 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Aangeboden: (24-8-2020)
Maandblad Speelwagen, alle nummers (los).
De Speelwagen is een maandblad dat van 1946 tot en met 1955 werd uitgegeven. Het is ‘in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ.’
Er zijn indertijd 10 jaargangen verschenen.
Alle nummers (van nr. 1 - 1946 t/m nr. 9/10 -1955) zijn beschikbaar.
De losse nummers kosten 1 euro per stuk.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Te koop: (24-8-2020)
De boerderai van Siewert Klomp door A.C. ter Horst-Hoekstra.
Boerenlief en -leid in Westfriesland 1860-1885.
Uitgegeven in 1961, geheel in het Westfries geschreven.
Vraagprijs: 5 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Te koop: (24-8-2020)
Wie skroift die bloift door Klaas Zwier.
Roime, verhale en gezegdes van een Opperdoezer.
Geheel in het Westfries geschreven.
Vraagprijs: 5 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

 

 

Molen in Groenveld. <!-- 488 -->
Molen in Groenveld. (Foto 488 uit het Westfrieslandspel)

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.