Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Over ons » Gulden Boeken

Gulden Boeken

De Gulden Boeken van het Westfries Genootschap.
Als een waardevolle schat worden ze bewaard in het Timmermansgildehuis. Een enkele keer worden ze open geslagen. Dan vallen de prachtige tekeningen op en het schitterende kalligrafeerwerk.
Ereleden, leden van verdienste, uitgereikte prijzen – alle belangrijke namen en zaken worden erin vastgelegd.
Maar de boeken zijn te kwetsbaar om ze zo maar neer te leggen, zodat iedereen ze kan inkijken of raadplegen.

Omdat het jammer is, dat zo weinig mensen weet hebben van deze Gulden Boeken, is het initiatief genomen om de inhoud ervan op de website te plaatsen.

Alle namen van ereleden en leden van verdienste zijn op alfabet opzoekbaar en de prijzen staat op chronologische volgorde.

Het initiatief om de Gulden Boeken in te stellen werd door het bestuur genomen. In het jaarverslag in West-Friesland Oud & Nieuw van 1983 staat hierover het volgende.

Bij zijn pensionering als bestuurslid gaf het bestuur pater P.Th. van Kampen de opdracht mee om een Gulden Boek samen te stellen met daarin de namen, de personalia en eventuele verdere kenmerken van ereleden, leden van verdienste, legatoren en winnaars van Westfrieslandprijzen. Was de opzet aanvankelijk een boek te laten vervaardigen met een fraaie omslag, waarin een eenvoudige chronologische opsomming gegeven zou worden van de namen van al degenen die daarvoor in aanmerking komen: als gevolg van, of liever dank zij samenwerking met aankomend kalligraaf Theo Klaver uit Hippolytushoef is van deze eenvoudige opzet spectaculair afgeweken. De heer Klaver gebruikte, al kalligraferend en tekenend, per persoon tenminste een hele pagina, met als gevolg dat het gereedgekomen boek nog slechts minder dan de helft van het aantal te „behandelen” personen kon bevatten. Er komt dus nog een tweede exemplaar, en een derde: waarin voor de komende jaren de nodige ruimte gereserveerd blijft. In elk geval: dank zij de heren Van Kampen en Klaver bezit ons Genootschap nu een Gulden Boek dat die naam in alle opzichten verdient!

Tot op de dag van vandaag worden de Gulden Boeken bijgehouden en aangevuld. Nu met een andere kalligraaf: mevrouw J. van der Oord uit Bergen. Ook zij kwijt zich met zorg van haar taak.
Zo blijven namen en feiten bewaard voor ons nageslacht.

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.