Westfries Genootschap
Leskist Kijk de Dijk

 Westfries Genootschap » Kijk de Dijk » Aan de wandel

In de omarming van de Westfriese Omringdijk

2. Aan de wandel

Inleiding
We gaan de hele Westfriese Omringdijk belopen. De dijk die Westfriesland omarmt. Hij is 126 kilometer lang en wordt wel de dijk der dijken genoemd.
De Westfriese Omringdijk loopt enigszins verborgen door de steden Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn. Hij rijst steeds weer majestueus op uit het vlakke land in het noorden, is waterkerend in het zuiden. Gaat slingerend en buigend door het landschap. Hij trotseert storm, hagel, kruiend ijs en vooral wind. De dijk is een prachtig landschapselement.
De dijk heeft zich in vroegere tijd meerdere malen jammerlijk voor het water moeten terug trekken.
Ervaar de strijd die de Westfriezen hebben geleverd om hun gebied, dat onder de zeespiegel ligt, droog te houden. Een eeuwenlang gevecht tegen het water.
Wat zie je daarvan onderweg?

Wat kom je tegen?
De Westfriese Omringdijk is opgeworpen als waterkering. Hij bestaat uit allemaal dijktrajecten met een eigen naam.
Hoe heten de verschillende dijkstukken? In de beschrijving zijn de namen in zwarte letters aangegeven, uitgezonderd de straten in de steden waar de oorspronkelijke loop van de dijk veranderd is.

De route is aangegeven met ronde bordjes met daarop de naam Westfriese Omringdijk. De bordjes zijn een initiatief van het Westfries Genootschap.
Ze zijn gerealiseerd door de Westfriese gemeenten verenigd in het Programmabureau Westfriese Omringdijk.
Het logo is ontworpen door René Knip.
De route is een toeristische route, hij wijkt hier en daar af van de historische route.
Op naar het eerste provinciale monument van Noord-Holland!

 

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.