Westfries Genootschap
Leskist Kijk de Dijk

 Westfries Genootschap » Educatie » Kijk de Dijk » Intro

In de omarming van de Westfriese Omringdijk

Intro

Heeft u ook hart voor Westfriesland?

Het Westfries Genootschap wel, sinds 1924, het jaar van oprichting. Het is een vereniging van vrijwilligers die sinds die tijd opkomt voor het cultureel erfgoed van Westfriesland, het gebied dat omsloten wordt door de 126 kilometer lange Westfriese Omringdijk.
Het Westfries Genootschap wil bijdragen aan het ontwikkelen van een leef-, woon- en werkklimaat dat tegemoetkomend aan de eisen van de tijd recht blijft doen aan het streekeigene.
Binnen het genootschap zijn mensen met deskundigheid, die zich hiervoor inzetten.
Met andere woorden het genootschap komt op voor de cultuur en het landschap van Westfriesland. Westfriesland, waarin het verleden zichtbaar en herkenbaar is in het heden.

Onder de paraplu van het genootschap zijn commissies en stichtingen actief die zich ieder met een bepaald kenmerk van de Westfriese cultuur bezighouden.

Het Westfries Genootschap krijgt vanuit het onderwijs regelmatig vragen over de regio binnen de Westfriese Omringdijk. Met de ontwikkeling van de leskist Kijk de Dijk komt het genootschap tegemoet aan die vragen en biedt het handvatten aan leerkrachten om met omgevingsonderwijs aan de slag te gaan.


De Westfriese Omringdijk nabij Poolland. Foto: N. Zander.

 

 


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.