Westfries Genootschap
Leskist Kijk de Dijk

 Westfries Genootschap » Kijk de Dijk » Voor de leerkracht

In de omarming van de Westfriese Omringdijk

Voor de leerkracht

h. Dankwoord

Hartelijk dank aan alle mensen en organisaties die hebben geholpen wat betreft adviezen, medewerking en support:

Webmaster: Chris Kistemaker
Eindredactie: Ina Broekhuizen-Slot
Westfries Genootschap
De Blauwe Schuit
HDC Media
Cultuurclub de Westfriese Deurlopers
Archeologie Westfriesland
Regionale Archiefdienst Alkmaar
Archeologiecentrum Huis van Hilde
Museumboerderij West-Frisia
Universiteit van Amsterdam
Expertisecentrum Wetenschap en Techniek
Vrouwen Management Primair Onderwijs
Meco Offset BV


Het Westfries Genootschap heeft zijn uiterste best gedaan de rechten met betrekking tot de illustraties te regelen volgens de bepalingen van de Auteurswet. Zij die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen contact opnemen met het Westfries Genootschap.

 

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.