Westfries Genootschap
Leskist Kijk de Dijk

 Westfries Genootschap » Kijk de Dijk » Voor de leerkracht

In de omarming van de Westfriese Omringdijk

Voor de leerkracht

a. Voorwoord

Na de succesvolle methode ‘Speurtocht door de geschiedenis van Westfriesland’ en het kinderboek ‘Geheimen van de dijk’ met de daaraan gekoppelde geocaching was het tijd voor een volgend product voor de jeugd.

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan ontving de cultuurhistorische vereniging het Westfries Genootschap een financieel cadeau van de Stichting Kap en Dek en van de Stichting Creatief Westfries.
Het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap besloot om deze bedragen te besteden aan het ontwikkelen van een educatiekist, een leskist voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen binnen de Westfriese Omringdijk.
Uit een vooronderzoek bij scholen bleek dat er behoefte is aan een leskist. Het was de wens vanuit het onderwijs om hem ook digitaal uit te voeren.

Het Westfries Genootschap is erfgoedaanbieder in het project Cultuleren: leren door cultuur.
Dit is een landelijk project. Cultuleren staat voor Cultuureducatie met Kwaliteit.
De doelen sluiten aan bij de wens van de scholen en culturele organisaties:
• cultuur (kunst, media en erfgoed) een vast onderdeel maken binnen het onderwijs en integreren in het reguliere lesaanbod.
• een Cultuurmenu realiseren met als uitgangspunten verdieping, keuzevrijheid, diversiteit in relatie met de culturele infrastructuur van Westfriesland.

Cultuleren wordt uitgevoerd door het projectteam Onderwijs van De Blauwe Schuit in Hoorn in samenwerking met de Westfriese Bibliotheken en Plein C in Alkmaar.
Door Cultuleren ontstaat er meer samenhang met de culturele omgeving en de scholen. De Blauwe Schuit heeft een financiële bijdrage geleverd vanuit de gelden Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Omdat het Westfries Genootschap als erfgoedaanbieder meewerkt aan dit project is deze leskist ondergebracht bij De Blauwe Schuit in Hoorn. De Blauwe Schuit is het centrum voor kunst, cultuur en creativiteit in oostelijk Westfriesland.
Deze organisatie beheert de leskist, die kan bij hen opgehaald worden. De kist staat vermeld in hun leskistenaanbod dat naar de scholen in oostelijk Westfriesland wordt gestuurd. Ook door de scholen uit westelijk Westfriesland kan de kist bij De Blauwe Schuit opgehaald worden. info@blauweschuit.nl.
De Blauwe Schuit vraagt aan de scholen een kleine vergoeding voor het beheer.
Het Westfries Genootschap stelt de leskist gratis aan de scholen ter beschikking. De digitale leskist is in te zien via onze website.

Het Westfries Genootschap beveelt de leskist bij alle Westfriese basisscholen van harte aan.

Netty Zander
Ontwikkelaar van de leskist
Bestuurslid van het Westfries Genootschap
Hoogwoud, januari 2016

 

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.