Westfries Genootschap
Leskist Kijk de Dijk

 Westfries Genootschap » Kijk de Dijk » Verhalen

In de omarming van de Westfriese Omringdijk

5. Verhalen

Inleiding
Verhalen, ze worden al eeuwen verteld, overal ter wereld.
Welke rol kunnen verhalen spelen in het onderwijs?
Wat kunnen verhalen bijdragen aan begripsvorming?

Verhalen zijn een belangrijk onderdeel van de leskist. De kist bevat veel verhalen, ze zijn digitaal in een aparte map opgeslagen en te lezen in de map in de fysieke leskist.
De verhalen zijn op verschillende manieren ingepast:
   - In de map Verhalen
   - Bij introductie helemaal weergegeven
   - Bij informatie zijn ze afgebroken met een cliffhanger en zijn ze via een link verder te lezen onder map Verhalen.
   - Bij activiteiten en Aan de wandel via linken
De verhalen hebben een relatie met de thema's.
De verhalen zijn zo gemaakt dat kinderen zich kunnen identificeren met de hoofdrolspelers.
Ze kunnen zich inleven en opgaan in andere tijden en situaties, ze kunnen de wereld om zich heen vergeten. Luisteren naar een verhaal betekent plezier.
Verhalen spreken kinderen aan. Ze maken geschiedenis levend.

Een verhaal is een krachtig, effectief didactisch middel om informatie over te brengen.
Het biedt voorkennis als start van een onderwerp, nieuwe leerstof kan hierbij aanhaken.
Als een leerkracht een verhaal goed vertelt, zet hij/zij alle gebieden in de hersenen van de leerlingen aan het werk.
Een geschreven verhaal mist de levendigheid van spreektaal, van stemgebruik. Bij het vertellen (of voorlezen) zijn een aantal elementen onmisbaar om een verhaal boeiend te maken, zoals: pauzes, toon, ritme, volume, intonatie en non-verbale uitingen.
De zintuiglijke informatie in verhalen (wat zie je, hoor je etc.) zorgt dat leerlingen in staat zijn om krachtige beelden te maken, waardoor de informatie beter opgeslagen wordt.
Via verhalen kunnen emoties, gevoelens, kennis en inzichten, worden gedeeld. Het taalgevoel wordt ontwikkeld.
Als je nieuwe informatie aanbiedt in de context van een verhaal begrijpen leerlingen die informatie beter.

Beschrijvende verbeelding is het fundamentele instrument van denken. Rationele capaciteiten zijn ervan afhankelijk. Het is een belangrijk middel om in de toekomst te kijken, om te voorspellen, om te plannen en om te verklaren. Onze ervaringen, onze kennis en ons denken zijn voor het merendeel georganiseerd als verhalen.

Verhalen vertellen zorgt voor sfeer. Het is heerlijk wanneer een verhalenverteller je meeneemt op avontuur. Wanneer hij met zijn pallet van woorden en mimiek de beelden in je hoofd schetst.

De verhalen zijn alle gemaakt door de ontwikkelaar van de leskist: Netty Zander.

 

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.