Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Publicaties » Omringdijk » Actueel » 2010 » 17 september

Onze Dijken-dag

tekst en foto's Netty Zander

Het zit de Noord-Hollander in het bloed: dijken.
Op uitnodiging van Kunst Cultuur Noord-Holland schreven 600 mensen zich in voor de dag genaamd: Onze Dijken. Dit had de provincie niet verwacht, er volgde een loting, 60 mensen waren de gelukkigen.

Op 11 september 2010 verzamelen we bij het imposante gemaal Leemans bij Den Oever en worden verwelkomd met muziek. Samen bezingen we Grietje Bosker, de vrouw die in 1932 op blote voeten en opgetrokken rokken de net afgesloten Afsluitdijk overstak - nog voor de diverse hoogwaardigheidsbekleders dit hadden willen doen.

We bezingen Grietje Bosker.
We bezingen Grietje Bosker, de vrouw die in 1932 op blote voeten en opgetrokken rokken de net afgesloten Afsluitdijk overstak - nog voor de diverse hoogwaardigheidsbekleders dit hadden willen doen.

Gedeputeerde Sacha Baggerman heet ons welkom en brengt onder de aandacht dat dijken deel uitmaken van onze identiteit. Onder de enthousiaste en deskundige leiding van Barend Schouten wandelen we over het provinciale monument de Wierdijk. Agrariër Zomerdijk heeft daar speciaal toestemming voor verleend. We kijken uit over de polder Waard-Nieuwland. Hier zal het Wieringerrandmeer moeten komen. Ik hoor slechts misprijzen van de aanwezigen over dit plan.

Twee historische bussen staan klaar. Zo rijden we naar het Vikinginformatiecentrum in Den Oever. We gaan daarna naar de plaats waar een opstelling gemaakt is hoe dijken in de verschillende fasen van de tijd opgeworpen zijn. Welgemoed ronken de bussen vervolgens richting het zuiden. De ouderwetse dieselgeur van de bussen dringt penetrant in onze neuzen. Bij grasdrogerij Hartog gaat de A7 door de Westfriese Omringdijk.

Uitleg bij Scharwoude door het HHNK-man, W. Messchaert.
Uitleg bij Scharwoude door het HHNK-man, W. Messchaert.

Bij Scharwoude zoeken we de Westfriese Omringdijk op en bereiken het monument dat herinnert aan de laatste grote dijkdoorbraak in 1675. Een prachtig uitzicht over het IJsselmeer en de Bedijkte waal. Ter plaatse vertellen Willem Messchaert en ik over de strijd tegen het water.

De bedijkte waal.
De bedijkte waal die ontstond na de laatste grote dijkdoorbraak van de Omringdijk in 1675.

Molen de Breek in Etersheim is de volgende stop. De molen begroet ons door met flinke vaart en volle zeilen te draaien. Hij 'draait voor de Prins.'

We genieten van een broodbuffet, ondertussen vertelt Willem Messchaert over de Noorder IJ- en Zeedijken. Ter plaatse is te zien hoe grond afgegraven werd voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Ik vertel over de paalworm en de bijnaramp in 1916 in West-Friesland en laat de première horen van mijn ode aan de Westfriese Omringdijk door middel van een gedicht in het West-Fries.

De kerk van Oudendijk.
De kerk van Oudendijk.

Per bus gaan we naar Oudendijk naar het enige kerkje óp de Westfriese Omringdijk. We genieten van een subliem concert van de Fancy Fiddlers: een jong strijkerensemble van twintig jongeren spelen de sterren van de hemel onder leiding van Coosje Weisenbeek.

De Fancy Fiddlers.
De Fancy Fiddlers.

Het mooie weer maakt het mogelijk buiten te eten op de idyllische plek bij de kerk.
Conclusie: een prachtige dag, georganiseerd door Kunst Cultuur Noord-Holland.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.