Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Publicaties » Omringdijk » Actueel » 2011 » 20 mei

Buitendijkse boerderij uit de Gouden Eeuw opgegraven

In de uiterdijk, het voorland bij het Westfriese dorp Schellinkhout, nabij Hoorn, is in opdracht van het hoogheemraadschap door Archeologie Westfriesland een grote boerderij uit de 16de-17de eeuw opgegraven. De boerderij is bijzonder omdat deze buiten de Westfriese Omringdijk stond, slechts gescheiden van de Zuiderzee door een lage zomerdijk. De funderingen van de boerderij waren nog redelijk gaaf aanwezig. Rondom de boerderij is fraai huishoudelijk afval zoals versierde borden, maar ook een St. Jakobsschelp en fraai glaswerk gevonden.

De vondst kwam aan het licht bij de werkzaamheden voor de versterking van de Zuiderdijk, tussen Hoorn en Schellinkhout.

De dijkversterking is een unieke kans om in de dijk te kijken. De vondsten zullen in het najaar te zien zijn tijdens de Open dag van het hoogheemraadschap te Oosterleek.

Binnendijks, buitendijks
Het gebied buiten de dijk bij Schellinkhout, is nu een open landschap grenzend aan het water van de Hoornse Hop. Tot de 15de eeuw lag deze zeedijk echter veel verder de zee in. Het dorp Schellinkhout, gelegen aan het riviertje de Drecht liep toen verder richting het zuiden door. Het riviertje zelf stroomde door de binnendijkse polder en mondde, via een kleine sluis, in zee uit. In de 15de eeuw beukte de zee steeds harder op de dijk en men werd gedwongen deze landinwaarts te verplaatsen, vlak voor de kerk langs. Dat is de huidige dijk, van 6 m hoog en 30 m breed. De buitenste dijk werd verzwolgen en een deel van het land liep onder. Dat is ook de reden dat het water bij Schellinkhout zo ondiep is. Veel huizen van het oudste dorp werden prijs gegeven aan het water, maar enkele boerderijen langs de nieuwe dijk hielden dapper stand. Tot omstreeks 1680 lagen buitendijks ongeveer zes boerderijen. Uiteindelijk werd het niet meer mogelijk om op dat stuk land te wonen omdat het regelmatig onder liep. Nagenoeg alle boerderijen in het voorland tussen Schellinkhout en Hoorn werden verwoest door de kracht van de Zuiderzee. Alleen de resten van deze boerderijen bleven in de bodem bewaard.

Fraaie huisraad
Om de opgegraven boerderij lagen sloten, waterputten en afvalkuilen. In de kuilen begroeven de bewoners hun afval. In de afvalkuilen en van de bodem van de sloten zijn rijk versierde borden van zogenaamd Noord Hollands Slibaardewerk gevonden. Deze zijn versierd met soldaten, hanen en laten het jaartal '1621' zien. Daarnaast is veel majolica, een op Italiaanse leest geschoeid soort kleurig aardewerk, opgegraven. Een bijzondere vondst is de St. Jakobsschelp, mogelijk meegenomen door een pelgrim uit Santiago de Compostella. Uit de 18de eeuw zijn drinkglazen en veel bekers en borden gevonden. In die periode waren de huizen verdwenen en het voorland werd door de dorpelingen gebruikt als stortplaats.

Interview met archeoloog Michiel Bartels op RTVNH

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier

 


Hé, is dat Westfries?

573. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit ik er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder moet nu 'ns uit zijn (dat moeilijke werk).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.