Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Organisatie

Extra ledenvergadering voorafgaande aan Najaarsstreekmiddag

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 5 september 2009 is een wijziging van de statuten aan de orde geweest. Eén punt is toen niet behandeld, omdat dit niet meer in de uitnodiging van die vergadering kon worden meegenomen. Daarom hebben wij besloten voorafgaande aan de Najaarsstreekmiddag van 7 november een korte ledenvergadering in te lassen waarop dit punt alsnog kan worden besproken.

Een van de reacties op de wijziging van de statuten die het algemeen bestuur heeft ontvangen, betrof de opmerking of de vereniging voortaan niet eenduidig de naam Westfries Genootschap kan dragen. Zoals bekend gebruiken we soms (bijvoorbeeld in het betalingsverkeer) nog de naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Het algemeen bestuur heeft zich in zijn vergadering van 26 augustus over deze opmerking beraden en heeft besloten de ledenvergadering voor te stellen de statuten als volgt te wijzigen:

Huidig Artikel 1
De vereniging draagt de naam: HISTORISCH GENOOTSCHAP ‘OUD WESTFRIESLAND’.
Zij is gevestigd etc......

Nieuw artikel 1 wordt
De vereniging draagt de naam: WESTFRIES GENOOTSCHAP (voorheen genoemd Historisch Genootschap Oud West-Friesland).
Zij is gevestigd etc......

Argumenten voor wijziging:
Hoewel het algemeen bestuur beseft dat het schrappen van de 'oude' naam wellicht bij sommige leden emotioneel ligt, is er zeker in de huidige tijd waarin communicatie op allerlei manieren en op allerlei plaatsen plaatsvindt, behoefte aan eenduidigheid naar buiten toe. Door toch de oude naam in de statuten te bewaren, blijft de historische naamsachtergrond bewaard. Naar buiten toe is de vereniging voortaan slechts onder naam Westfries Genootschap bekend.

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.