Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Over ons » Erven en schenken

Erven en schenken

Regelmatig krijgt het secretariaat van het Westfries Genootschap vragen over het doen van een schenking of over het opnemen van het genootschap in het testament. We hebben daarom een aantal van belang zijnde zaken voor u op een rijtje gezet.

Wat is West-Friesland?
In het noorden van Noord-Holland ligt West-Friesland. Het gebied wordt omsloten door de 126 kilometer lange Omringdijk. Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Schagen en Heerhugowaard zijn West-Friese plaatsen. Het centrum van de stad Alkmaar ligt erbuiten, maar Alkmaar-Noord maakt wel weer deel uit van West-Friesland. Het is een gebied met een eigen verhaal en een eigen cultuur. Dat kunnen we zien in het landschap en de klederdracht. Dat kunnen we horen aan het dialect. Mens en natuur hebben aan West-Friesland een streekeigen karakter gegeven. Daar moeten we zuinig mee omgaan, want West-Friesland en de West-Friese cultuur zijn kwetsbaar. West-Friesland is een gebied om trots op te zijn.

Wat is het Westfries Genootschap?
Het Westfries Genootschap is de vereniging, die al sinds 1924 opkomt voor het cultureel erfgoed van West-Friesland. In onze statuten staat onze doelstelling als volgt omschreven:
“Het Westfries Genootschap wil een rol spelen om bij te dragen tot het ontwikkelen van een leef-, woon- en werkklimaat dat tegemoetkomend aan de eisen van de tijd recht blijft doen aan het streekeigene.” Het genootschap komt dus op voor de cultuur van West-Friesland, waarin het verleden zichtbaar en herkenbaar blijft in het heden. Het genootschap wil echter van West-Friesland geen openluchtmuseum maken.

Onze stichtingen en commissies

Erven en Schenken
Het belangrijke werk van het Westfries Genootschap kan op meerdere manieren worden gesteund. Veel mensen zijn lid van het genootschap. Sommigen doen dat met name voor het jaarboek, anderen voor de Westfriezendag, weer anderen voor de cursussen van Kap en Dek. Maar allen erkennen het belang van het culturele erfgoed van West-Friesland.

U kunt het genootschap ook steunen door het doen van een schenking of het opnemen van het genootschap in uw testament. Hiervoor gelden wel enige spelregels. Hieronder zetten wij de voornaamste zaken op een rij.

De éénmalige schenking/gift:
Hierbij schenkt u éénmalig een bedrag. Deze schenking/gift is niet fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De periodieke schenking/gift:
Hierbij schenkt u gedurende minstens 5 jaar minimaal eens per jaar een bedrag, per jaar te betalen. Deze schenkingen/giften moeten worden vastgelegd bij notariële akte of door het aangaan van een schriftelijke overeenkomst met het Westfries Genootschap. Deze giften kunt u aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Onze vereniging voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie onder), er geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. De hoogte van uw fiscaal voordeel is afhankelijk van uw inkomen.
Formulieren voor de schriftelijke overeenkomst zijn aanwezig bij de penningmeester.

Voorwaarden om als vereniging in aanmerking te komen:
- De vereniging heeft minstens 25 leden.
- De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid.
- De vereniging is niet onderworpen aan of vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
- De vereniging is gevestigd in een EU-land.

Legaat of erfstelling:
U kunt het Westfries Genootschap opnemen in uw testament in de vorm van een legaat of een erfstelling.
In het eerste geval laat u een bepaald bedrag aan geld of goederen na. In het tweede geval benoemt u het Westfries Genootschap tot erfgenaam.
Voor het opmaken van een testament dient u zich tot een notaris te wenden.
Bij een erfenis/legaat doet het Westfries Genootschap een beroep op de vrijstelling die geldt voor een SBBI: er hoeft dan geen schenkingsbelasting te worden betaald over het verkregen bedrag of goederen.

Tot slot
Zij, die aan het genootschap een legaat hebben nagelaten of een grote schenking hebben gedaan, kunnen indien zij daar geen bezwaar tegen hebben, worden opgenomen in de Gulden Boeken van het Westfries Genootschap. Met gekalligrafeerde letters wordt uw gebaar voor het nageslacht vastgelegd.
Het doen van een schenking aan het Westfries Genootschap of het opnemen van het genootschap in het testament is een grote stap. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met uw notaris en/of belastingadviseur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat
of 0229-217121.

Westfries Genootschap
Bezoekadres: Dal 3/achter, Hoorn
Postadres: Postbus 2125, 1620 EC Hoorn
Telefoon: 0229 21 71 21
E-mail: contact@westfriesgenootschap.nl.

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.