Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » Intro

Tijdschrift “Vierkant”

Vierkant 2018, nr. 2

Vierkant 2013, nr. 1

Vierkant 2010, nr. 1
Het verenigingsblad verschijnt drie maal per jaar.

Vaste rubrieken:

Redactie: Nan Beers, Jan Smit, Corina van Willegen
Eindredactie: Ed Dekker
Vormgeving: Cees Bakker

Redactieadres:
Postbus 2125
1620 EC Hoorn
tel. 0229-217121
E-mail

Het Westfries Genootschap heeft ernaar gestreefd de auteursrechten van foto's en/of illustraties volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen, die menen nog zekere rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht zich tot het Westfries Genootschap te richten.

Alle rechten voorbehouden; niets uit cultuurhistorisch tijdschrift het Vierkant mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Westfries Genootschap.
ISSN: 1569-4186

Het vierkant is een fundamenteel steunend onderdeel van de Westfriese stolp. Het is het vierkante zware houten geraamte middenin de boerderij waarin het hooi bewaard wordt.

Het tijdschrift Vierkant beoogt een steunende uitgave te zijn voor de cultuurhistorie in Westfriesland. Niet gevuld met hooi maar met artikelen en wetenswaardigheden die betrekking hebben op bovengenoemd terrein.

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.