Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2001 » Nummer 2 » Pagina 13-14

Nieuwe uitgaven

De Rijper Glazen

Auteur: Pierre Mens
Uitgave van Stichting tot Verbreiding van het Rijper Cultuurgoed, De Rijp
ISBN: 9090140700


Verkrijgbaar in de boekhandel
Prijs ƒ 64,90

De Grote Kerk in De Rijp bevat een beroemde reeks gebrandschilderde ramen uit het midden van de zeventiende eeuw. In 136 pagina's worden 24 ramen belicht. De meeste glazen zijn indertijd geschonken door Noord-Hollandse plaatsen en besturen: Gecommitteerde Raden van de Staten van West-Friesland en Noorderkwartier, dijkgraaf en heemraden van de Beemster, de steden Enkhuizen, Alkmaar, Hoorn en Medemblik.

Elisabeth van der Woude, Memorije van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen

Bewerking: Kim Isolde Muller
Uitgave van Terra Incognita, Amsterdam
ISBN: 9073893133


Verkrijgbaar in de boekhandel
Prijs ƒ 29,50

Het boek van 152 pagina's bevat het oudste reisverslag dat ons van een Nederlandse vrouw is overgeleverd. Elisabeth van der Woude, geboren in Nieuwe Niedorp, beschrijft haar reis naar Guyana, de Wilde Kust, tussen 1676 en 1677. Als 19-jarige verliet zij het vaderland om samen met anderen een kolonie te stichten. Al na een half jaar keerde zij eenzaam en berooid terug in Nieuwe Niedorp. Het reisverslag is onderdeel van een kroniek die zeventig jaar beslaat.

Het Westfriese Tollenboek, 1600-2000

Samensteller: Klaas Tol
Uitgave van de Stichting Westfriese Families, Hensbroek


Verkrijgbaar bij Klaas Tol, Vierkant 13, 1606 NC Venhuizen, telefoon 0228-541333
Prijs ƒ 50,00
Tien generaties West-Friese Tollen zijn bijeen gebracht in 196 pagina's. Een ruzie om dakpannen leverde in een notariële akte uit 1659 de oudste gevonden Tol op: 'Claes Toll van Venhuijsen'. In dit dorp vinden de West-Friese Tollen hun oorsprong. Het boek is verluchtigd met veel akten en foto's. Met een kroniek van gebeurtenissen in Venhuizen en Hem wordt het tijdsbeeld versterkt. De broers Jaap en Pieter Tol, die in 1909 op de grote vaart naar Amerika vertrokken, vertellen hun levensverhaal.

“Fier in de wind”, de Zijper molens

Auteur: L.F. (Frank) van Loo
Uitgave van stichting De Zijper Molens, Schagerbrug
ISBN: 90904692x


Verkrijgbaar bij o.a. boekhandel Plukker in Schagen en het Zijper Museum in Schagerbrug. Prijs ƒ 24,90
Van de 21 watermolens die de Zijpe ooit telde, zijn er nog tien over in de polder. Negen daarvan zijn in beheer en eigendom van stichting De Zijper Molens. Als jubileumuitgave van de 40-jarige stichting is het tachtig pagina's tellende, rijk geïllustreerde boek de aanzet tot een donateursactie.
Molenonderhoud blijft immers kostbaar! Een overzicht wordt gegeven van molens, molenmeesters en molenaars vanaf 1561.
Ook worden activiteiten beschreven van de stichting om het erfgoed in stand te houden.
Klaas Zaal stelde het Zijper Molen ABC samen.

Andere afleveringen van 'Nieuwe uitgaven':
'01/1 | '01/2 | '01/3 | '02/1 | '02/2 | '02/3 | '03/1 | '03/2 | '03/3 | '04/1 | '04/2 | '04/3 | '05/1 | '05/2 | '05/3 | '06/1 | '06/2 | '06/3 | '07/1 | '07/2 | '07/3 | '08/1 | '08/2 | '08/3 | '09/1 | '09/2 | '09/3 | '10/1 | '10/2 | '10/3 | '11/1 | '11/2 | '11/3 | '12/1 | '12/2 | '12/3 | '13/1 | '13/2 | '13/3 | '14/1 | '14/2 | '14/3 | '15/1 | '15/2 | '15/3 | '16/1 | '16/2 | '16/3 | '17/1 | '17/2 | '17/3 | '18/1 | '18/2 | '18/3 | '19/1 | '19/2 | '19/3 | '20/1 | '20/2 | '20/3 | '21/1 | '21/3 | '22/1

 


Hé, is dat Westfries?

173. 'Tijd is geld', zegt men. Daar is veul van an (grotendeels waar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.