Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2002 » Nummer 1 » Pagina 3

Column Gerrie Groot

De polder Heerhugowaard is in 1629 drooggelegd en heeft zich in de drie eeuwen daarna langzaam ontwikkeld. Tot 25 jaar geleden. Daarna is de polder opgenomen in de vaart der volkeren en in sneltreinvaart voor een groot deel volgebouwd - met huizen, wegen, bedrijven. Tot heden wel heel mooi geconcentreerd: aan de westkant van de spoorlijn naar Schagen en aan de zuidkant van de spoorlijn naar Hoorn. De kaart toont deze scherpe tweedeling: het volledig bebouwde deel en het nog vrijwel groene deel. Echter, dit laatste unieke stuk open polderlandschap is in gevaar. In de ontembare bouwwoede van Heerhugowaard dreigt een deel industriegebied te worden, De Vork.

Gerrie Groot, lid actiegroep Leefbaar Heerhugowaard Gerrie Groot, lid actiegroep Leefbaar Heerhugowaard

Een gevaarlijke stap. De noordkant van de polder wordt dan voor het eerst opengebroken; de barrière van de spoorlijnen verdwijnt en de rest van het open landschap zal voortaan constant in de aanvalslinie van de oprukkende bouwwoede liggen.
De weg ligt immers open voor nieuwe randwegen en woonwijken. Gevolg: er zal helemaal geen stukje open landschap meer in Heerhugowaard zijn; net zomin als er cultuurhistorische gebieden overblijven.

Een open ruimte in het landschap is belangrijk voor recreërende stedelingen. Voor de plattelandsbewoners is het van belang dat hun woon- en werkgebied intact blijft. De open ruimte vormt ook een verbinding met het verleden: in het landschap zijn veel belangwekkende cultuurhistorische elementen te zien. Zoals de Molenweg, de kronkelig lopende oude Berkmeerdijk, de Groenedijk, de Veenhuizerkade, natuurlijke waterlopen, verkavelingspatronen van de polders Berkmeer en Veenhuizen.

Het onder vuur genomen gebied is het laatste restje polder waarbij aan beide zijden van de Middenweg open landschap voorkomt en waar de traditionele lintbebouwing zichtbaar is. Ook een laatste 'kil' (landpad) bevindt zich ongeschonden in dit gebied.
Het getuigt van slecht rentmeesterschap, weinig smaak, nauwelijks besef van schoonheid en gebrek aan verbondenheid met de geschiedenis van de polder als zulke diepingrijpende plannen werkelijkheid worden. Het wordt tijd dat in Heerhugowaard na jaren van bouwen een kwaliteitsslag wordt gemaakt. Er moet een omslag komen naar het werken aan het geluk voor mensen, aan het bouwen aan een gemeenschap, het instandhouden van wat de natuur ons heeft gebracht.

 


Hé, is dat Westfries?

85. Als je de hele dag flink gewerkt hebt, ben je 's avonds wel 'ns hooigat (flink vermoeid).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.