Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2002 » Nummer 1 » Pagina 4-5

Hooibroei: Nieuwe windmolens in West-Friesland, voor of tegen?

Metershoge kale palen met wieken bovenin. Een nieuwe, verantwoorde vorm van energiewinning? Aantasting van het open landschap? Over enkele eeuwen een monument?
In Hooibroei meningen van West-Friezen over deze winderige kwestie.


Molenaar Jan Borst van de Groenvelder molen (die dateert uit 1572): „Wind hebben we hier altijd. De stroomvoorziening moet anders en het plaatsen van nieuwe windmolens is beter dan een kerncentrale. Ik zie liever een gewone molen, maar ik zeg: zet ze maar neer! Achter Dirkshorn staan ze ook, die kan ik hier vandaan goed zien. Ik kijk of de wind draait of krimpt. Dus ik heb er gemak van.”

Jan Korver, molenmaker uit Obdam: „Ik ben voor! Maar ik vind wel dat windenergie meer en serieuzer bestudeerd zou moeten worden. Als we net zoveel geld in dit onderzoek zouden stoppen als in de studie naar kernenergie, dan zouden we al veel verder zijn. Honderden jaren geleden vonden de mensen de molens misschien ook wel niet zo mooi in het landschap staan. En nu is het cultureel erfgoed! Wat me wel verbaast, is dat die nieuwe molens lang niet altijd allemaal draaien.”

Groene stroom
Kees Schouten uit Hoorn, penningmeester van de Westfriese Windmolen Coöperatie: „Onze coöperatie heeft als doel zoveel mogelijk windenergie opwekken. We zijn een regionale club van particulieren, opgericht in 1986. We hebben vijf windmolens neergezet. Bij Andijk, Enkhuizen en Medemblik. De energie gaat naar het lichtnet. Onze molens zijn al wat ouder en kleiner. Maar een grote windmolen levert momenteel stroom voor duizend huishoudens. Omdat een molen, vanwege de geluidsoverlast, driehonderd meter van de bebouwing af moet staan, is voor ons het neerzetten van nieuwe molens bijna nergens meer mogelijk. Nee, wij vinden de windmolens geen aantasting van het West-Friese landschap.”

Piet Visser, melkveehouder te Berkhout: „Zes boeren, onder wie ik, die land hebben aan de Lijsbeth Tijsweg bij Avenhorn willen daar zeven windmolens neerzetten. Waarom? Voor het milieu en omdat het winst oplevert. De energie gaat naar de Nuon, het is zogenaamde groene stroom. De molens staan inderdaad in een open landschap, ze zijn 75 meter hoog. Het is een keus die je maakt. Ik kijk er zelf op uit als ze er zouden staan en mijn slaapkamerraam is er 220 meter van verwijderd. De molens maken minder lawaai dan het verkeer op de Jaagweg en de snelweg. Het blijft onder de veertig decibel, bij dag en nacht.
Onze plannen dateren al van zes jaar geleden, de beslissing is nu aan de Raad van State. Ja, ik denk dat we wel een kans maken.”

Martin Neefjes, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening gemeente Wester-Koggenland: „Er zijn twee aanvragen binnengekomen voor het plaatsen van windmolens in onze gemeente.
Langs de Jaagweg bij Avenhorn en tussen de A7 en de N247 bij Oudendijk. Beide in een landschap met een bepaalde structuur, bij (snel)wegen, spoorlijn, water. De meerderheid van de gemeenteraad vond dit acceptabel.
Op dit moment ligt onze aanvraag om wijziging van het bestemmingsplan bij de Raad van State. De raad heeft een extern bureau gevraagd alle belangen te onderzoeken en dan advies uit te brengen. Ik verwacht dit jaar een uitspraak. Windmolens zijn lelijk, wordt er gezegd. Dat is een waardeoordeel. Je kunt ook stellen: ik vind het een prachtig gezicht! Zien zul je ze altijd, je kunt er niks omheen planten.”

Bedreiging van het landschap
Herman van Leuven uit Schardam, woordvoerder van een groep bezwaarmakers tegen de bouw van windmolens bij Oudendijk: „Deze molens zouden recht in ons gezichtsveld komen. We hebben nu een prachtig uitzicht. De molens zullen vijf keer boven de bomenrij, waar we nu op afkijken, uitsteken. We zijn niet tegen windenergie, maar dit is niet de goede plaats.
Het landschap is hier kleinschalig. En voor een klein beetje electriciteit het landschap verpesten... Nee dus. We hebben negentig handtekeningen verzameld en we hebben bezwaar aangetekend. Elke dag als we uit het raam kijken, zeggen we: hè gelukkig, ze zijn er nog niet!”

Willem Hooijberg, hoofd ruimtelijke ordening gemeente Zeevang: „De gemeente Zeevang heeft bezwaar aangetekend tegen het plaatsen van windmolens bij Oudendijk. Dat gebied ligt heel dicht bij onze gemeentegrens. Ons bezwaar is meerledig. Ten eerste vinden we de aantasting van de landschappelijke kwaliteit absoluut onaanvaardbaar.
Het worden mastodonten van 85 meter hoog! Ten tweede maakt de gemeente Zeevang deel uit van de ecologische hoofdstructuur van de provincie en het is ook een Belvédèregebied. Dat houdt in dat de landschappelijke meerwaarde van dit gebied gehandhaafd moet blijven. Windmolens in de ecologische zone zijn uit den boze. Ook voor vogels die van het IJsselmeer naar het Alkmaardermeer trekken leveren de molens waarschijnlijk een gevaar op.”

Watermolens ten zuiden van Medemblik rond 1900.
Watermolens ten zuiden van Medemblik rond 1900. Op de achtergrond het stoomgemaal van De Vier Naarder Koggen. (foto Archiefdienst Westfriese Gemeenten)

 


Hé, is dat Westfries?

499. Wie de buul ('t geld) heeft, is baas.
(Wie de geldbuidel, de portemonnee heeft, die heeft de macht).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.