Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2002 » Nummer 1 » Pagina 7

In memoriam Jan Pannekeet

Jan Pannekeet, schrijver in en over het West-Friese dialect, overleed vrijdag 1 februari op 76-jarige leefijd. Pannekeet was jarenlang leraar Nederlands aan het Petrus Canisius College in Alkmaar. Daarnaast schreef hij boeken en verhalenbundels in het West-Friese dialect. Grote bekendheid kreeg hij met zijn Westfries Woordenboek (1984), waarin hij duizenden West-Friese woorden vertaalde in het Nederlands. In 1979 promoveerde Pannekeet tot doctor in de Nederlandse letteren. Zijn proefschrift ging over de woordvorming in het hedendaags West-Fries. Hij was de eerste in het Nederlandse taalgebied die eensystematisch opgebouwde monografie over woordvorming had geproduceerd.

Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van het Westfries Genootschap op 6 augustus 1999... Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van het Westfries Genootschap op 6 augustus 1999 hield Jan Pannekeet een korte humoristische voordracht. (foto Theo Mes)

Een paar weken na de promotie ontving Jan Pannekeet uit handen van voorzitter Volkert J. Nobel van het Westfries Genootschap de eerste Westfrieslandprijs: ‘als blijk van waardering en erkentelijkheid voor de gedegen wetenschappelijke aanpak, ter voorkoming van het wegzakken in de vergetelheid van het Westfriese dialect.’

‘Luistere nei taal vind ik een mooi verweer’ 1uidt de eerste zin in zijn boek ‘Van 't ien en 't aar’.
Luisteren én het gehoorde opschrijven deed de in Alkmaar geboren Pannekeet al op vrij jonge leeftijd.
Als schoolmeester in Hoogkarspel en Lutjebroek, maar ook later als leraar in Alkmaar. Zijn gegevens verwerkte hij in korte en lange verhalen.
In zijn eerste boek ‘Terug naar West-Friesland’ (1968) beschrijft hij zijn onderduikerstijd in die streek. In de zaterdagedities van het Noordhol1ands Dagblad schreef hij verhalen over het dialect, die later gebundeld werden tot het boekje ‘Konkeltoid’. Andere verhalenbundels zouden volgen.

Bijzonder was ook dat Pannekeet oud-Nederlandse kluchten bewerkte in het West-Friese dialect. ‘De klucht van de koe’ bijvoorbeeld werd tientallen malen met succes opgevoerd. Daarnaast was Jan Pannekeet een niet onverdienstelijk zanger en tekenaar. Jan Pannekeet zat enige jaren in het bestuur van het genootschap en heeft jarenlang deel uitgemaakt van de redactiecommissie van de bundel. Het genootschap zal hem met eerbied gedenken.

Ina Broekhuizen-Slot

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.