Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2002 » Nummer 2 » Pagina 4-5

Hooibroei: de rol van de bol in West-Friesland

In 'Hooibroei' wordt de mening gevraagd van West-Friezen over kwesties die zich afspelen in onze streek. Deze keer: de rol van de bloembol. Nog nooit waren er in West-Friesland zoveel bollenvelden te bewonderen dan dit voorjaar. Wordt het hier straks één bloementuin? Wat heeft deze teelt voor consequenties voor het land en het milieu?

Arjan Rood, directielid van bollenexportbedrijf Jan de Wit en Zonen (Bovenkarspe1): „Door de reizende bollenkraam (bollenbouwers die ieder jaar opnieuw land huren voor bollenteelt) wordt er veel land van boeren gehuurd om als bollenland te gebruiken. Het land in West-Friesland wordt echter te intensief gebruikt. Sinds een jaar of tien wordt daarom gezocht naar andere gebieden.
Ons bedrijf teelt niet meer in deze streek. We zitten in Flevoland, daar is het land nog vers, waardoor de opbrengst beter is. Ook telen we in Zuid-Frankrijk. Daar hebben we in november al een nieuwe oogst.
De transportkosten worden ruimschoots ondervangen door de hoge opbrengst van die vroege tulpen.
In West-Friesland, bijvoorbeeld langs de Drechterlandseweg, wordt steeds meer onder plastic geteeld, waardoor de tulp eerder bloeit.”

Cees Pelt, beitsmaker, directeur van CePe-producten (Stompetoren): „Ik woon aan de Noordervaart in de Schermer, tegen Alkmaar aan.
Achter mijn huis is al het land gekeerd. De zwarte grond is ondergespit en het zand is naar boven gehaald. Toen ik deze boerderij in 1974 van Jan Langedijk kocht zei die al: ‘Cees, dit is zuk verlegen slecht land, het is alles zand!’ Maar voor de bollenteelt is dat juist goed. Het oude land raakt weg, geen koeien meer, geen weidevogels. Het is een woestijn, het lijkt op een industrieterrein. Als ik naar achter loop en ik kijk naar het land, dan huilt mijn hart. In de Schermer is al een paar honderd hectare zo verpest. Het besluit hiertoe is destijds genomen door de gemeente Alkmaar, waar we toen bij hoorden, samen met de provincie.
Het land is verkocht aan bollenboeren uit Lisse en Hillegom, die niks op hebben met de Schermer.
Zij willen het land alleen maar zoveel mogelijk exploiteren.”

Inkomen en werkgelegenheid
Evert Lassche, regiomanager WLTO (Heerhugowaard): „De WLTO heeft onlangs een rapport uitgebracht over de bollenteelt in deze regio onder de titel 'Toekomstperspectief Bollencomplex West-Friesland 2010'. In dat rapport komt onder meer het volgende naar voren. Door de nettenteelt (waarbij de bollen op netten geteeld worden en het vroeger handmatige 'rapen' zodoende mechanisch gebeurt) is het bollenareaal toegenomen. Om de zes à zeven jaar kunnen er bollen geteeld worden op de West-Friese kleigrond. Boeren verhuren land voor bollenteelt. Daardoor wordt de economie van de veehouderij gesteund.
Het gemiddeld netto inkomen van veehouders bestaat voor 10% uit huuropbrengst. Voor de bollenteelt op klei zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig, in tegenstelling tot de teelt op zandgrond.
De techniek is verbeterd, zodat de middelen minder verwaaien. Er mag niet meer geteeld worden tot de slootkant toe, maar tot één meter vanuit de kant. Dit heeft effect. Uitwaterende Sluizen constateert dat de waterkwaliteit vooruit gaat. Ook blijkt dat in de flora en fauna in een West-Fries bollenland gedijt. Het is er rustig, er broeden veel vogels. In het rapport wordt ook gesteld dat 10% van de werkenden in de regio binnen de Omringdijk werkzaam is in het bollencomplex. Dat is behoorlijk veel. Daarnaast blijkt dat de omvang van de productie toeneemt, er wordt veel gedaan aan innovatie en de export groeit.
De centrale ligging van dit gewest is ook een gunstige factor. Punt van discussie zijn de landschappelijke inpassing van de bedrijfsgebouwen en het in recreatief opzicht benutten van de prachtig bloeiende bollenvelden. Overigens had het feit dat er dit vootjaar zoveel bloeiende tulpen waren te maken met de vrij lange koude periode, waardoor de bloemen lang bleven bloeien.”

Ton Geraedts, landbouwmedewerker Milieudefensie Noord-Holland (Haarlem): „Er is een behoorlijke toename van de bollenteelt, een groei van 2,4% per jaar. De broeierij van bollen in kassen en schuurkassen is de afgelopen tien jaar echter verdrievoudigd. Doordat er meer agrarische bedrijfsgebouwen geplaatst worden, wordt het open polderlandschap fors aangetast. Onder meer door de ruilverkaveling is de natuur de laatste decennia achteruitgehold, met 90% afgenomen zelfs! Weliswaar gebeurt er het nodige aan het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar doordat er ieder jaar meer hectares bollengrond bijkomen schiet je er per saldo niet zoveel mee op.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is absoluut slecht. Het scheuren van grasland voor bollenteelt zorgt voor dynamiek in het grondgebruik, daar is de natuur niet mee gediend. Het duurt jaren voordat de ecologie in de grasmat zich hersteld heeft. Landelijk wordt er gesproken van een verdubbeling van het bollenareaal in de toekomst. Dit zal in West-Friesland een ernstige aantasting van het landschap betekenen.”

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.