Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2002 » Nummer 3 » Pagina 3

Column Harry Borghouts

'Als er één grote provincie in het westen van Nederland tot stand komt, dient Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal een aparte provincie te worden'. Met deze uitdagende stelling heeft de redactie van 't Vierkant mij uitgenodigd deze keer de gastcolumn te schrijven. En om maar meteen te reageren op de stelling: het gebied van dit deel van Noord-Holland is mij te lief om het met deze stelling eens te zijn.

West-Friesland en het hele Noord-Hollandse gebied ten noorden van het Noordzeekanaal is essentieel voor de provincie Noord-Holland en zelfs voor het westen van ons land. Het gebied is onlosmakelijk verbonden met de Randstad, waarvan de noordvleugel grotendeels in het zuidelijk deel van Noord-Holland ligt.
Die verbondenheid dateert al van eeuwen her. De graven van Holland die het gebied met grote inspanning onder hun jurisdictie brachten met als tastbare overblijfselen het Kasteel Radboud en het recent vernieuwde Slot van Schagen. De strijd tegen de Spanjaarden, waarbij de victorie in Alkmaar begon. De Amsterdamse regenten die de meren lieten droogleggen. En niet te vergeten de voedselvoorziening voor de steden.
Nog steeds is West-Friesland een belangrijke leverancier van groenten voor de inwoners van de Randstad.
Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal is belangrijk als recreatiegebied voor de inwoners van en de toeristen in de Randstad.
En veel inwoners van het noordelijk deel van de provincie werken in de Randstad. Het is ook maar zeer de vraag of er een grote provincie in het westen van Nederland zal komen. Een resterende provincie Noord-Holland-Noord zou veel te klein zijn. Belangrijker dan het aanpassen van structuren, vind ik de cultuur.
Een cultuur van samenwerking en een gezamenlijke inspiratie om te werken aan oplossingen van problemen. In sommige gevallen zal dat samen met de andere Randstadprovincies zijn. In andere gevallen zal dat een samenwerking zijn tussen het randstedelijk gebied en het aangrenzende landelijke gebied zoals Noord-Holland ten noorden van het kanaal. En mocht het ooit tot een 'Randstadprovincie' komen, dan is het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal er het meest bij gebaat dat het er deel van uitmaakt.

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.