Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2002 » Nummer 3 » Pagina 19

In Memoriam Bertus Voets

Op 9 september overleed in het verzorgingshuis St. Joseph in Alphen aan den Rijn, waarin hij de laatste en niet de gemakkelijkste jaren van zijn leven doorbracht, Lambertus Voets: priester en historicus.
Hij werd 89 jaar.

Bertus Voets heeft zich gedurende zijn lange leven veel bezig gehouden met de geschiedenis van West-Friesland. Een regio, die hem boeide. Omdat hij van de nuchtere, recht voor zijn raap pratende Westfriezen hield. Hij vulde twee delen van de Stolphoevereeks van het genootschap; tal van publicaties van zijn hand vonden hun weg in de bundel en hij maakte de index op de inhoud van 50 jaarboeken. Een stuk monnikenwerk, maar Bertus flikte het!
De plank met regionale geschiedschrijving over West-Friesland heeft Bertus met vele titels gevuld. Hij schreef veel en snel.
Soms wel eens iets te snel. Maar saai schreef hij in ieder geval niet.
Op de 1 september 1984 in Hoorn gehouden Westfriezendag werd Bertus Voets benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.
Een terechte onderscheiding.

‘Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland‘ nu te koop

Dit voorjaar startte het project ‘Speurtocht door de geschiedenis van West-Friesland‘, een gezamenlijk initiatief van het Westfries Genootschap en uitgeverij Peter Sasburg. Sindsdien hebben honderden leerlingenboeken en gebruikswijzers hun weg gevonden naar de scholen in onze regio.
Op veler verzoek is het prachtig uitgevoerde leerlingenboek nu te koop in de grotere boekhandels in West-Friesland. De prijs bedraagt € 7,50.

In negen thema's vertellen bekende historici over de streekgeschiedenis. Het gaat onder meer over het landschap, oude kaarten, opstanden en oorlogen en boeren en tuinders. De eerste West-Friese tijdbalk ontbreekt niet, net zo min als een duidelijke kaart van ons gebied en een lijst met adressen van historische verenigingen. Foto's, tekeningen en stripverhalen verduidelijken de onderwerpen.
Een fraai cadeau voor de feestdagen! Met uw aankoop steunt u het genootschap en brengt u de streekhistorie thuis bij uw kinderen of kleinkinderen.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.