Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2005 » Nummer 2 » Pagina 3

Enno Brommet over de restauratieplannen voor de Nuwendoorn

Vlak bij Eenigenburg aan de Westfriese Omringdijk liggen de restanten van de Nuwendoorn. Dit jaar, het jaar van het kasteel, bestaan er weer plannen om de verwaarloosde plek goed zichtbaar te maken. Burgemeester Enno Brommet van Harenkarspel geeft een toelichting.

Het terrein waarop de fundamenten van 't Huys te Nuwendore liggen, is erg verwaarloosd. Het maakt een goed zicht op deze voor West-Friesland historisch zo belangrijke plek feitelijk onmogelijk. De gemeente Harenkarspel dringt al enige jaren aan op duidelijkheid over de toekomst van dit provinciale eigendom. Wij willen deze plek, in combinatie met andere cultuurhistorisch belangrijke zaken nabij de dijk op ons gemeentegebied, onder de aandacht brengen van de cultuurminnende toerist. Zonder medewerking van de provincie lukt dat niet.
Maar er gloort hoop aan de horizon. Gedeputeerde Staten stelden in april 2005 voor een bedrag vrij te maken voor restauratie van de in de jaren zestig opgemetselde fundamenten. Deze vertonen inmiddels diverse scheuren en brokkelen overal af.
Toen is, geheel naar inzicht van die tijd, gewone metselspecie gebruikt. Het keiharde beton neemt geen water op in tegenstelling tot de relatief zachte kloostermoppen. Die gaan dus werken en dat zorgt voor het verval. Ook in de fundamenten groeiende bomen en struiken zorgen voor het afbrokkelen.

In opdracht van de provincie maakt een architect een voorstel voor een hernieuwde restauratie. Een belangrijk uitgangspunt is dat inzichten over restauratie in de loop van de jaren aanmerkelijk zijn veranderd. In dit geval is de vraag of je een restauratie moet restaureren, of dat de oorspronkelijke fundamenten geheel bloot moeten. In feite is alles wat boven het maaiveld ligt in de jaren zestig opgemetseld. De behoefte bestaat bezoekers meer inzicht te geven in wat er oorspronkelijk lag. We moeten een mix zoeken tussen wat cultuurhistorisch verantwoord is en wat toeristen zoeken. Dat mag meer zijn dan alleen de fundamenten. Ook het terrein hoort hierbij. Dit is inmiddels niet goed herkenbaar meer als burchtterrein. De nadruk ligt nu veel meer op natuurgebied. Dat is op zich niet verkeerd, maar de cultuurhistorie komt hiermee te veel op de achtergrond. Dus het is zoeken naar de balans om verschillende waarden van dit terrein tot uiting te brengen. De gemeente Harenkarspel is er veel aan gelegen dat dit zorgvuldig gebeurt en is ook vertegenwoordigd in een werkgroep. Het ligt in de bedoeling dat Provinciale Staten in november 2005 een besluit nemen over het restauratieplan.
Daarna gaan we over tot uitvoering.

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.