Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2005 » Nummer 3 » Pagina 3

Ina Broekhuizen-Slot over het Rondje Zomerdijk

Een paar keer in de week loop ik een rondje om mijn woonplaats Wognum. Over dijken, langs de Kerkepolder, kijkend naar vogels en koeien, genietend van wind en zon. Dit 'rondje Zomerdijk' is een begrip in ons dorp. Veel mensen zoeken, al wandelend of fietsend, rust in de natuur. Want rust – daar ontbreekt het vaak aan in onze dynamische maatschappij van de 21e eeuw. De stabiliteit van één meester of juf, één huisarts, één werkgever, één vaste thuishulp – ja zelfs één ouderpaar, is allang niet meer vanzelfsprekend. Snelheid en flexibiliteit lijken onontbeerlijk.

Maar tussen de wirwar aan nieuwsberichten van over de hele wereld, tussen de kakofonie aan geluiden die ons tegemoet komt, tussen de talloze prikkels van gesprekken en problemen is er de behoefte aan een rustpunt, aan het 'even stilzetten van de tijd'. En wellicht als reactie op de globalisering is er een toenemende behoefte aan het kennis nemen van en het zich verdiepen in de 'eigen aardigheden' van dorp of streek.
Ook het Westfries Genootschap draait mee in de dynamiek van deze tijd. Op het secretariaat zijn nieuwe, snellere computers in gebruik genomen, onze website wordt voortdurend geactualiseerd, er worden korte, beeldrijke lessen over West-Friesland gegeven aan leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Maar tevens is het genootschap een rustpunt. Met goede tradities, met commissies en stichtingen die kennis hebben, vergaren en uitdragen over de cultuurhistorie van onze streek, met eerbied en oog voor het 'wijgevoel' van de West-Friezen.
Het lijkt mij toe dat projectontwikkelaars en beleidsmakers van provincie en gemeenten rusteloos zoeken naar plaatsen in ons weidse land waar nóg meer huizenbouw gepleegd kan worden, liefst op de mooiste plekjes in de regio. Windturbines, bedrijventerreinen, kassen, overvolle wegen tonen ons dat West-Friesland meedraait in de vaart der volken en zich volop ontwikkelt.
Maar gelukkig herbergt West-Friesland nog veel 'rondjes Zomerdijk'. West-Friesland is een dynamische streek, maar ook een krachtig gebied wat betreft ouderwetse gemeenschapszin, vaste gebruiken en een eigen(zinnig) karakter.
Aan het genootschap de taak mee te gaan met de ontwikkelingen van deze tijd, maar daarnaast de rust die West-Friesland biedt te zien, te horen én te behoeden. Het vinden van een aanvaardbaar evenwicht tussen deze beide uitersten is een uitdaging voor de toekomst.

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.