Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Nieuwe uitgaven

De migratie van Pieter Adamsz. de Wit

Auteur: Jaap N. de Wit
Uitgave: Uitgeverij Pirola, Schoorl
ISBN: 90 645 549 00
Prijs: € 17,50


‘... en de strijd om het bestaan van zijn erven 1803-2006’, luidt de ondertitel. De auteur beschrijft in 134 pagina's de wetenswaardigheden van de mannelijke nakomelingen van Pieter Adamsz. de Wit uit Oude Niedorp, zich hoofdzakelijk beperkend tot hen die op boerderijen in de Zijpe zaten. Pieter de Wit vestigde zich in 1803 in de Zijpe, waarna de familie gedurende twee eeuwen behoorde tot een van de bekendste boerengeslachten in de polder. Het geslacht De Wit bekleedde vooraanstaande posities in het sociale en economische leven.

Een reis door de tijd, 100 jaar wonen

Auteur: Hans Rijswijk
Uitgave: Stichting Intermaris, Hoorn
Prijs: € 15,00
Verkrijgbaar: Intermaris, Maelsonstraat 12, Hoorn


Van vereniging Arbeidersbelang tot woningstichting Intermaris: in 158 pagina's wordt een beeld geschetst van honderd jaar sociale woningbouw in Hoorn.
De sociale volkshuisvesting heeft de recente ontwikkeling van de stad deels bepaald. Factoren van belang waren daarbij vooral de Woningwet van 1901, de overloop in de jaren zeventig en tachtig en fusies. En daarbij heeft de oorspronkelijke woningbouwvereniging met leden zich ontwikkeld tot een consument gerichte, maatschappelijke onderneming, met de sociale huisvesting als basis.

Struinen door Enkhuizen

Auteur: Frits Versluijs
Uitgave: in eigen beheer
ISBN: 90 901 985 12
Prijs: € 23,95


Allerlei historische wetenswaardigheden over de 650-jarige stad, verzameld in 260 pagina's. Het boek is bedoeld als naslagwerk. Om snel een naam of jaartal op te zoeken en om gemakkelijk enige achtergrondinformatie op te doen.
Een aantal onderwerpen wordt extra belicht, zoals de opgraving van een prehistorisch dorp bij de verkaveling van Het Grootslag. Bijzonder zijn ook foto's van de originele inrichting van het Snouck van Loosenhuis. Inmiddels is een addendum met wijzigingen van de eerste en tweede druk verschenen.

Wieringermeer 75 jaar

Auteurs: Wilbert Korevaar en Hans Duin
Uitgave: Uitgeverij Peter Sasburg, Midwoud (i.s.m. Stuurgroep 75 Wieringermeer)
ISBN: 90 802 546 30
Prijs: € 29,90


Het was in 2005 75 jaar geleden dat het laatste water werd weggepompt. Op 21 augustus 1930 werd de toekomst geboren van een nieuw stuk Nederland. De Wieringermeerpolder heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het einde van de IJstijd. De hoofdmoot van het boek (144 pagina's) bestaat uit 28 portretten van polderpioniers en anderen die van betekenis zijn geweest (en sommigen nog steeds zijn) voor de ontwikkeling van 's lands enige Zuiderzeepolder. Ook met beeld is het boek een indrukwekkende mengeling van toen en nu.

De Westfriese Omringdijk, geschiedenis van een monument

Auteurs: Ruud Spruit, Robert Bal/ot,jan Stobbe en Geeske Bakker
Uitgave: Uitgeverij Uniepers, Abcoude
ISBN: 90 682 535 9X
Prijs: € 27,90


Het boek is een belangwekkend vervolg op het standaardwerk uit 1974 van Schilstra. Allerlei nieuwe inzichten over diverse facetten van de historie van West-Friesland, steeds belicht vanuit het perspectief van de dijk, worden belicht in 176 pagina's. Waardevol is ook de grote hoeveelheid nieuw opgespoord beeldmateriaal. De ontstaansgeschiedenis van het gebied, politiek-bestuurlijke achtergronden, de militair-strategische functie en de betekenis van de dijk voor burchtenbouwer Floris V. Boeiende stof wordt afgewisseld met mooie plaatjes.

Cornelis Bok (1777-1836)

Auteurs: Cees Bakker, John R. Brozius, Jan Plekker, Ruud van de Pol
Uitgave: Uitgeverij Peter Sasburg, Midwoud (i.s.m. Historische Vereniging Schagen)
ISBN: 90 802 546 49
Prijs: € 29,90


Een opmerkelijke West-Friese kunstschilder en romanschrijver, dat blijkt uit 136 rijk geïllustreerde pagina's. Cornelis Bok was een bijzonder veelzijdig man. De geboren Enkhuizer werkte in Schagen onder meer als huisschilder, versierder van meubels en arrensleden, assistent-deurwaarder en cipier. Hij is vooral bekend als schilder van talloze dorpsgezichten in en rond Schagen. Ook schreef hij negen romans en een toneelstuk. Het boek gaat voorts in op de familie Bok in Enkhuizen en op het Zijper netwerk van Cornelis.

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.