Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2007 » Nummer 1 » Pagina 9

2007: Het jaar van de molens

Na eeuwenlang dankbaar gebruik maken van molens is dit jaar uitgeroepen tot het 'Jaar van de Molens'. Als bestuur van Stichting' De Westfriese Molens', de vrijwillige molenaars en de vele collegae menen we dat dit terecht is.
Hoe zou ons West-Friesland er uit zien als molens in de vorige eeuwen het land niet hadden bemalen en de industriële mogelijkheden niet hadden mee ontwikkeld? Zou er waardevolle historie zijn te schrijven en te beleven zonder de molens van toen?
In Nederland draaiden meer dan 10.000 molens om de energie te leveren voor het malen van water en meel, voor persen en pletten, voor zagen en mengen.
Na het begin van het gebruik van fossiele brandstoffen vervingen stoommachines, explosiemotoren en elektromotoren veelal de van wind afhankelijke energiebronnen. Nog ruim 1000 watermolens zijn er over en verlenen in het waterbeheer nog hulp en bijstand. Ook voor enkele meelmolens is nog een bescheiden rol. Landschappelijk zijn de nog behouden molens van heel groot belang. We kunnen ons het landschap toch niet voorstellen zonder molens? Het zou ook van weinig respect getuigen voor de ontwikkelaars en molenbouwers van toen wanneer we de nog overgebleven windvangers niet met veel sympathie zouden verzorgen.

Het is een goed initiatief van ons genootschap geweest om in 1965 een stichting in het leven te roepen tot beheer en onderhoud van molens in West-Friesland die in verval waren geraakt of zouden geraken.
Naast vijf beheerders van een enkele molen heeft onze stichting in West-Friesland veertien molens in eigendom en dus in onderhoud. Dankzij de inzet van velen (en veel geld) verkeren die in een zeer redelijke tot goede staat. Voor enkele wordt de biotoop bedreigd door bouwontwikkeling en bomengroei. Ook een historische en monumentale molen moet de wind in de zeilen houden.
Ook stichting 'De Westfriese Molens' werkt nog steeds enthousiast aan de haar toevertrouwde windvangers en is er van overtuigd dat 2007 best het 'Jaar van de Molens' mag zijn.

Piet N. Roele, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.