Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken worden besproken, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar wordt gelachen en gehuild.
De keukentafel in 't Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Naar buiten

Naar buiten! Dat kan betekenen: ga op pad, loop, rij of fiets door ons mooie West-Friesland. Altijd goed natuurlijk. Maar met 'naar buiten' bedoel ik deze keer: naar buiten treden. Laten zien en horen wat het Westfries Genootschap biedt aan kennis, advies en activiteiten.
Naar buiten treden. In de eerste plaats door het werven van nieuwe leden. Bij dit Vierkant vindt u een envelop met informatie over de ledenwerfactie. Het zou prachtig zijn wanneer er door deze actie enkele honderden nieuwe leden bij komen.
Naar buiten treden. Dat gebeurt ook met de diverse cursussen en lezingen. De cursus 'Sieraden en kralen' van de commissie Kap en Dek bijvoorbeeld. Of de eerste lezing in de serie 'De rijkdom van West-Friesland' op zondag 18 november. Bestuurslid Harold Bos zal vertellen over het interieur van West-Friese boerderijen. Naar buiten treden. Ook naar de jeugd. Ons genootschap neemt in oktober en november deel aan Rondje Cultuur (voor leerlingen van het voortgezet onderwijs) in Hoorn, Stede Broec en (nieuw) Enkhuizen. In Alkmaar presenteerde Netty Zander onze vereniging onlangs aan leerkrachten van het basisonderwijs.
En, even een terugblik, secretaris Stan Nuveen en ondergetekende reden op maandag 6 augustus tijdens de Landbouwtentoonstelling in Opmeer, letterlijk naar buiten in een fraaie landauer. Daarin zaten ook burgemeester G. J. Nijpels en gedeputeerde J. Bond. De korte maar stijlvolle rit voerde naar de eerste ring op het tentoonstellingsterrein waar de heer Bond de dag officieel opende.
Naar buiten treden we ook via onze website www.westfriesgenootschap.nl
Sinds begin augustus schrijf ik in de nieuwe rubriek 'Binnendijks' korte stukjes over ontmoetingen en ervaringen als voorzitter van het Westfries Genootschap.
Louis Groen, medewerker van ons secretariaat, heeft op de site de inhoud van alle jaarboeken geplaatst. Een monnikenwerk om dit allemaal zo nauwkeurig uit te zoeken en vast te leggen. Bovendien kunnen auteurs, onderwerpen, plaatsnamen etc. via een zoekprogramma worden opgezocht. Klasse, Louis!

Ina Broekhuizen-Slot,
voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

135. Als je zo af en toe wat aan dat werk doet, kom je er nooit mee klaar, je moet 't loif er an leggen (flink aanpakken, intensief werken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.