Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2008 » Nummer 1 » Pagina 3

Aan de keukentafel

De keukentafel: de plaats waar allerlei zaken worden besproken, waar men nieuwtjes uitwisselt, waar wordt gelachen en gehuild.
De keukentafel in 't Vierkant: een pagina met bondige informatie over initiatieven die betrekking hebben op de cultuurhistorie van West-Friesland.

Voorjaar

Bloeiende bongerds met duizenden bloesems
't pril jonge groen, dat reeds weder ontspruit
heel tere bloemen, het wit overheerschend
smet'loos en rein als het kleed van een bruid.
Zoo is West-Friesland in voorjaarsche dagen
zoo is de Bangert, een sprookje gelijk.
Daarbij vergeet je de rest van de wereld
en voel je je werk'lijk de Koning te rijk!


Het eerste couplet van een oud lied over West-Friesland in het voorjaar. Nog altijd is onze streek, naar mijn mening, op z'n mooist in deze tijd van het jaar. Maar wat zijn er al veel boomgaarden verdwenen. Ze hebben plaatsgemaakt voor huizen en bedrijfsterreinen. Het gezicht van West-Friesland is op veel plaatsen totaal veranderd. Het initiatief van de Historische Vereniging Blokker en de Stichting Historisch Zwaag om een boek uit te brengen over de historie van de Bangert is dus prijzenswaardig. In foto's en verhalen is vastgelegd hoe er gewoond en vooral gewerkt is. De veelzeggende ondertitel luidt 'Van bloeiende Bangert naar bebouwde kom'.

Zeggen en schrijven

'Zegge en skroive', dat was jarenlang de titel van het dialectprogramma van Westfriesland Radio. Zeggen en schrijven is ook van toepassing op het genootschap. Uitdragen, vertellen, laten zien en kennis overdragen aan de ene kant. Interviews afnemen, onderzoek doen, op- en beschrijven aan de andere kant. Dat laatste gebeurt al vanaf de oprichting. Het eerste jaarboek (of bundel) verscheen in 1926. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het 75e jaarboek! Een jubileum dus deze zomer! Zeggen en schrijven – dat is ook nodig voor het werven van nieuwe genootschapsvrienden. De ledenwerfactie van afgelopen herfst was succesvol, maar het zou mooi zijn wanneer de gestage toeloop van nieuwe leden ook dit jaar doorzet. Een vraag aan u allen: vertel over het Westfries Genootschap en laat geschreven werk (jaarboek, 't Vierkant en folder) zien! Drieduizend leden in 2009, bij ons 85-jarig bestaan, is een wens van uw voorzitter. Met uw medewerking wordt die wens wellicht werkelijkheid.

Ina Broekhuizen-Slot, voorzitter

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.