Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2008 » Nummer 1 » Pagina 9

Westfries Biografisch Woordenboek

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon van wie u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl en klik: Westfries Biografisch Woordenboek.

Adriaan Cornelis de Graaf. (foto particulier archief)
Adriaan Cornelis
de Graaf. (foto
particulier archief)

A.C de Graaf, Adrie, (1903-1945)
Verzetsman

Geboren in 1903 in de gemeente Haarlemmermeer. Overleden 17 april 1945, in de toenmalige gemeente Sijbekarspel, neergeschoten door een landwachter. Vanuit de Haarlemmermeer kwam hij in 1935 in de Wieringermeer boeren. Werd daar in 1941 wethouder. Was daar bovendien een belangrijk figuur in het gereformeerd kerkelijk leven. Moest vanwege zijn verzetsactiviteiten onderduiken. Sinds oktober 1943 was Adrie de Graaf verantwoordelijk voor de wapentransporten vanaf de afwerpterreinen, in West-Friesland naar de Wieringermeer.
Op 17 april 1945, de dag dat de Wieringermeer door de Duitsers onder water werd gezet, kwam Adrie vanuit zijn onderduikadres terug om de evacuatie van zijn gezin te regelen en materialen veilig te stellen. De Duitsers, die alle uitgangen bewaakten, arresteerden hem en Adrie werd op transport gesteld naar Hoorn. Waarschijnlijk doordat hij tijdens dit transport probeerde te vluchten, werd hij door een landwachter neergeschoten. De A.C. de Graafweg, tussen Wognum en het Verlaat, is een blijvende herinnering aan hem en het verzet in West-Friesland.

Literatuur: De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier. N.V. drukkerij v/h C. de Boer Jr., Den Helder, 1947.
J. Zwaan, A.C. de Graaf, een bezielde verzetsman uit de Wieringermeer, in: Verzet in West-Friesland. De illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940-'45 (Uitg. Pirola, Schoorl, 1990).

 

Afscheid van Joke Trampe

Op dinsdag 4 maart is er in kleine kring afscheid genomen van Joke Trampe, secretarieel medewerkster van het Westfries Genootschap. In het gildehuis kwamen die ochtend de mensen bij elkaar die Joke een warm hart toedragen: bestuursleden, oud-bestuursleden, vrijwilligers en medewerkers. Joke werkte sinds 1999 bij onze vereniging.
Zij coördineerde onder meer de bezorging en het inpakken van het jaarboek en 't Vierkant, ze regelde de administratieve zaken rond de ledenbijeenkomsten en ze was verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Naast die secretariële werkzaamheden, was ze sociaal en zeer betrokken bij het wel en wee van het genootschap.
Een groot deel van haar werk wordt overgenomen door Corina van Willegen. Lovende woorden, goede wensen en cadeaus onderstreepten die ochtend in maart de plezierige samenwerking.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.