Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2008 » Nummer 3 » Pagina 14

De Aanleiding

In de rubriek 'De Aanleiding' vertellen leden hoe het kwam dat zij zich aansloten bij het Westfries Genootschap. Als vijfde Jaap de Wit uit Schagen.

„Ooit stonden in Schagen 130 stolpen. Van deze boerderijen zijn er een kleine 75 stuks overgebleven. Hiervan zijn er slechts vijf nog volwaardig agrarisch in gebruik”, vertelt Jaap de Wit uit Schagen. Hij kent de geschiedenis van alle stolpen in zijn woonplaats op 'n duimpje.
Jaap de Wit richt zich al bijna 25 jaar intensief op de huidige en verdwenen stolpboerderijen in Schagen. De historie van elke stolp heeft hij nauwgezet uitgeplozen. De bouwgeschiedenis, de opeenvolgende eigenaren en gebruikers, de onderlinge familierelaties tussen de boerenfamilies, de ontwikkeling van de boerenbedrijven, geen enkele stolp in Schagen meer heeft voor de Jaap de Wit een geheim.
De lange periode van onderzoek, van spitten in de archieven, van het contentieus doornemen van honderden notariële akten als inventarissen en boedelbeschrijvingen, een lange periode van tientallen gesprekken, dat alles is voorbij. Nu is het tijd om te schrijven. Jaap werkt aan een boek.
„Van ongeveer dertig boerderijen heb ik de beschrijving afgerond. Ik moet er dus nog honderd. Een boerderij kost mij een week. Maar dan moet ik er wel goed voor gaan zitten. Wanneer het boek klaar is? Reken maar uit”, lacht hij.
Het vroegere boerenleven, daarvoor interesseert hij zich mateloos. Thuis, op de ouderlijke boerderij Hoeve Holland in Anna Paulowna, groeide hij als zoon van Klaas de Wit en Elisabeth Visser op met allerlei verhalen over boerenfamilies. Dat is ook precies de reden dat ik lid ben geworden van het Westfries Genootschap. In de jaarboeken staat altijd veel over het boerenleven van toen. Hoe leefden boerenfamilies vroeger? Hoe ging het er op het platteland aan toe? Gewoontes en tradities legt het genootschap vast. Van toen en van minder lang geleden. Dat vind ik belangrijk.”

De boerderij Toornvliet in de Zijpe. (tekening Jaap de Wit)
De boerderij Toornvliet in de Zijpe.
(tekening Jaap de Wit)

Jaap de Wit is op 15 september 78 jaar geworden. Hij is nog maar enkele jaren lid. Zijn naam komt in het jaarboek van 2003 voor eerste maal voor in de ledenlijst. Toch staat er een lange rij jaarboeken in zijn kast. „Ik las het jaarboek altijd van mijn zwager, Rein Luyckx uit Den Helder. Na zijn dood kreeg ik zijn jaarboeken en ben ik zelf lid geworden.”
Sinds 1995 publiceert Jaap de Wit geregeld in de Schager Courant artikelen over allerlei facetten van stolpen en het boerenleven. Deze reeks verhalen, geïllustreerd met uiteenlopende tekeningen van zijn hand, leidde in 2004 tot het boek 'Het boerenerfgoed rond Schagen' een uitgave van Uitgeverij Pirola te Schoorl. Dat zelfde jaar onderscheidde Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de stolp' hem met een Stolp Award. Jaap de Wit publiceerde in 2005 het boek 'De migratie van Pieter Adamsz. de Wit en de strijd om het bestaan van zijn erven 1803-2006', een genealogisch getinte uitgave. Nu is het wachten op het boerderijenboek.

Ed Dekker

Andere afleveringen van 'De Aanleiding':
'07/1 | '07/2 | '08/1 | '08/2 | '08/3 | '09/1 | '09/2 | '09/3 | '10/1 | '10/2 | '10/3 | '11/1 | '11/2 | '11/3 | '12/1 | '12/2 | '12/3 | '13/1 | '13/2 | '13/3 | '14/1 | '14/2 | '14/3 | '15/1 | '15/2 | '15/3 | '16/1 | '16/2 | '16/3 | '17/1 | '17/2 | '18/1 | '18/2 | '18/3 | '19/1 | '19/2 | '19/3 | '20/1 | '20/2 | '20/3 | '21/1 | '21/2 | '21/3 | '22/1 | '22/2 | '22/3

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.