Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 2 » Pagina 4-8

Verenigingsnieuws

Maarten Timmer en Gerda Verburg, minister van LNV, samen met het gepresenteerde boek.
Maarten Timmer en Gerda Verburg,
minister van LNV, samen met het
gepresenteerde boek.
(foto: Jaap Raat, Stichting Projector)
Bloembollen in Holland 1860-1919

Op dinsdag 21 april 2009 presenteerde Maarten Timmer, secretaris van de Commissie Geschiedschrijving, tevens bestuurslid van het Westfries Genootschap, zijn boek getiteld: ‘Bloembollen in Holland 1860-1919. De ontwikkeling van de bloembollensector met een doorkijk naar de 21e eeuw’.
Maarten overhandigde het eerste exemplaar aan de minister van LNV, mevrouw Gerda Verburg. Daaraan vooraf werden drie inleidingen gehouden: Tulpen op de Hortus, de Tulpenwindhandel en het Moderne tulpenassortiment. Jan van Aartwijk, directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), die de bijeenkomst leidde, gaf een schets van het wel en wee van de moderne bloembollensector.
Na afloop was er gelegenheid de auteur met zijn boek te feliciteren. Onder het genot van een hapje en drankje bleven de aanwezigen, onder wie vele West-Friezen, in de zonovergoten Hortus nog enige tijd gezellig bijeen.

Nieuwe website

Het bestuur was al enige tijd van mening dat de website van de vereniging moest worden verbeterd. Zonder alle ontwikkelingen op een rijtje te zetten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, kunnen we u meedelen dat er flinke stappen vooruit zijn gemaakt. U hoeft daarvoor slechts te kijken op de website zoals die nu wordt gepresenteerd.
Dankzij de grote inzet van Gerben Kazimier en Chris Kistemaker voldoet de website aan onze wensen. Nog niet helemaal compleet, maar wij verwachten de site in de loop van dit jaar te kunnen aanvullen.
Op de website worden naast actuele en informatieve onderwerpen onder meer de jaarboeken gepubliceerd, met uitzondering van de laatste tien jaar.
Artikelen en foto's die worden geplaatst, zullen zo veel mogelijk worden voorzien van bronvermelding.
Het bestuur zal trachten alle rechthebbenden van gebruikt beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur. Kijk, lees en bewonder ons vernieuwde communicatiemiddel: www.westfriesgenootschap.nl.

Stan Nuveen, secretaris

De startpagina van de vernieuwde website.
De startpagina van de vernieuwde website.

Cursus Kennismaken met Westfriesland

We nodigen u uit voor de cursus ‘Kennismaken met Westfriesland’ op 7, 14, 28 oktober en 4 november. Tijdens de vier avonden worden er uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende de cultuur en historie, zoals het ontstaan van West-Friesland, de stolpboerderij, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden.
Deze cursus wordt gegeven door Joop van Diepen, Ina Broekhuizen, Netty Zander, Gerian Helder en Joop Schouten.
Plaats : Timmermansgildehuis Dal 3-achter te Hoorn
Tijd : 20-22 uur
Kosten: € 30 pp incl. koffie/thee
Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor West-Friesland. Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met het secretariaat: telefoon 0229-217121 of e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl.

Excursie Schokland en Urk

Onder een vriendelijk schijnend zonnetje verzamelden zo'n 55 leden zich op 21 april in Hoorn voor een excursie naar Schokland en Urk. De zon liet tijdens de busrit door de polders enige tijd verstek gaan, maar eenmaal in Schokland aangekomen lag het landschap er weer in volle voorjaarsglorie bij.
De Reiscommissie was blij met de grote belangstelling. Vorig jaar leek alsof de interesse tot een dieptepunt was gedaald. Nu hadden we weer een volle bus.

Bij het monument voor de verdronken Urker vissers (foto Stan Nuveen).
Bij het monument voor de verdronken Urker vissers (foto Stan Nuveen).

Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee, is als een van de weinige bezienswaardigheden in ons land geplaatst op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het eiland is verlaten door de bewoners.
Na aankomst eerst aan de koffie met appeltaart, daarna door het museum naar het kerkje. Daar werden we bijgepraat door ‘Jannetje’ een Schokkervrouw in klederdracht die verhaalde over haar opa en andere familieleden en over hoe het leven was op Schokland. Leerzaam en amusant, en dat moeiteloos gedurende meer dan een uur.
Vervolgens hebben we genoten van de lunch, konden we even rondkijken in de museumwinkel of buiten foto's nemen. Toen was het weer tijd om in de bus te stappen. Via een kleine omweg door Nagele naar Urk.
Nagele is een typisch dorp uit de Noordoostpolder, aangelegd via een strak stedenbouwkundig plan met alleen huizen met platte daken. In de bus gaf Klaas Bant uitvoerige informatie over de totstandkoming van de polder en de daarin gelegen dorpen.
Op Urk tijd om wat in beweging te komen en een wandeling door het centrum te maken. We bekeken de herdenkingsmuur met alle namen van op zee gestorven Urker zeelieden. Indrukwekkend om te constateren hoe soms drie of vier leden van hetzelfde gezin of dezelfde familie tegelijk zijn verdronken. Na de wandeling verzamelden we om thee of koffie te drinken. Rond vier uur vertrokken we weer richting Hoorn.
Gezien de reacties van de deelnemers kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij het nuttige met het aangename is verenigd.

Stan Nuveen, namens de reiscommissie

Week van de Geschiedenis

Van 17 tot en met 25 oktober wordt de landelijke Week van de Geschiedenis gehouden. Het thema is Oorlog en vrede. Het genootschap houdt deze week twee zondagmiddag-lezingen over roerige oorlogstijden in ons gebied.
Klaas Bant en Gré Bakker-Bruijn vertellen aan de hand van het leven van Zeger Davidson over de landing van de Engelsen en de Russen op de Noord-Hollandse kust in 1799. Davidson, boer, handelaar en Oranjeklant uit Venhuizen, leverde veevoer, hooi en stro aan de Engelse invasiemacht. Door de Franse bezetter werd dit gezien als landverraad. Zeger is ter dood veroordeeld en in Sint Pancras werd hij geëxecuteerd.
Na de pauze staat de Tweede Wereldoorlog centraal. Pieter Jan de Vries belicht het ontstaan van de LO, de Landelijke Hulp aan Onderduikers, in oostelijk West-Friesland. Aan de orde komen onder meer bevrijdingsacties, overvallen op gemeentehuizen en voedselvoorraden, droppings en de illegale pers.

De beide lezingen worden twee keer gegeven: Op zondag 18 oktober in Schagen, in zaal Igesz, en op zondag 25 oktober in café De Vriendschap in Wadway.
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14 uur, einde ongeveer 16 uur.
Entree: leden 2 euro, overige belangstellenden 3 euro.

Creatief Westfries

Meziekspel Aarsom met de Wiele groôt succes.
't Meziekspel Aarsom met de wiele van Ina Broekhuizen en Cor Silver heb 'n heêl groôt succes weest. Dut spel is in april voif keer opvoerd in de Nieuwe Haven in Abbekerk. Alle kere was de zaal uitverkocht en iederien heb d'r bar van genoten. D'r is al vroegen of we 't nag 'n keer opvoere gane. Maar dat doene we niet. 't Is mooi weest zo.

De hele groep van ‘Aarsom met de wiele’.
De hele groep van ‘Aarsom met de wiele’.

Ofsluiteivend in Wadway op 10 juni.
Alle jare sluite we in juni ons skroifjaar of in de Vriendschap in Wadway. Ok nou zate we weer mooi an met mekaar en genôte van wat 'r zoid, zongen of dein werd. D'r werd ofskoid nomen van Ina Broekhuizen as redactielid van Skroivendevort. En ok van bestuurslid Anita Vis en van IJs Broers die 'n deêl jare secretaris weest heb van Creatief Westfries. IJs bloift nag wel redactielid van Skroivendevort.

Leden van de dansgroep Midwoud stappen uit het schilderij.
Leden van de dansgroep Midwoud stappen uit het schilderij.
Op het bankje: Bertus (Aris Appel) en Arie (Jan Dekker).

Optredens Skroifgroepe op de Westfriese donderdagen in Schagen.
Ok deuze zeumer trede de skroifgroepe van Creatief Westfries weer bai de Wesfriese donderdage in Schagen. Dat beurt in 't Slot in Schagen, vlak bai de markt. De eerste donderdag is 2 juli en de leste is op 3 september. Op www.westfriesefolklore.nl ken je 't program van die donderdage bekoike.

Nag meer optredens.
De skroifgroep Hoogwoud treedt op zundeg 9 augustus op in museumboerderai ‘West-Frisia’ in Hoogwoud. Dut voor de promoting van 't museum.

Hoe presentere we ons oigen bai optredens.
Henk Kok (vroeger meister van de Pabo in Alkmaar) hebbe we vroegen oôs te helpen met oôze presentasie bai optredens. Hai komt bai elke skroifgroep 'n eivend en geeft den anwoizings.
En zo wordt 't nag mooier vezelf om nei oôs te komme koike en luistere.

Wout (Ronald Overboom) en Sophie (Annette Bouma) staan achter de marktkraam 't Hemelrijck (foto's Creatief Westfries).
Wout (Ronald Overboom) en Sophie (Annette Bouma) staan achter
de marktkraam 't Hemelrijck (foto's Creatief Westfries).

Dialecte in Noord-Holland.
Dut voorjaar benne mense uit heêl Noord-Holland bai mekaar weest in 't Timmermansgildehuis om te praten over de dialecte in Noord-Holland en wat we met mekaar doen kenne. Doel: 't zou mooi weze as we 'n streektaalfunctionaris bai de provincie kroige kenne. Net as de are provincies van Nederland. Ientje die helpt zurge dat de dialecte bloive en dat d'r andacht voor komt. Samen met 't Westfries Genootschap heb Creatief Westfries de mense bai mekaar haald.
D'r ware dialectmense uit Zaanstad, Huizen, Laren en Zeevang en van Texel en ientje van 't Meertens Instituut die veul van dialecte weet. De mense uit Egmond, Oostzaan, Wieringen en Waterland konne deuze keer niet, maar iederien wul d'r graag an meewerke.
D'r wordt 'n plan maakt en over 'n toidje komme we weer bai mekaar. Ina Bak is 't contactadres voor deuze groep.

Nuwe skroiflede.
Verleden jaar hebbe we ommerdebai 11 nuwe skroiflede binnenhaald. Die nuwe lede hebbe de kunst van 't Westfries skroiven leerd bai Ina Broekhuizen en Siem de Haan en ze hebbe allegaar 'n plekkie vonden bai 'n skroifgroep. De ‘meister’ en de ‘juffrouw’ hebbe dut jaar weer 'n klassie: elk 6 leerlinge en 't is niet te geloven, maar voor ankommend jaar stane d'r al weer 10 nuwe mense op de wachtloist.
Wul je ok in zô'n skroifklassie? Bel den effies met Ina Bak (0229-201167).

Skroivendevort.
Ommerdebai 3500 vaste lezers kroige Skroivendevort in de bus.
Zoek je nei 'n presentje? Voor € 8 kè je 'n aar 4 keer in 't jaar bloid make! Dia Veelbehr-Karsten ken je belle: 0229-245642. Email: skroivendevort@tiscali.nl
We benne ok bezig met een Luister-Skroivendevort (Luisterendevort oigelijk).
Dat zal een cd worre van 't leste nummer van dut jaar. Die wordt opstuurd bai Skroivendevort nr. 4, november 2009.

Ina Bak, voorzitter en Liesbeth Wever, secretaris.

Westfriese Families

Afscheid van Klaas Bant als bestuurslid, na 40 jaar

Klaas Bant (links) en zijn opvolger als voorzitter van de Stichting Westfriese Families, Harold Bos.
Klaas Bant (links) en zijn opvolger als
voorzitter van de Stichting Westfriese
Families, Harold Bos. (foto Ed Dekker)
Het einde van een tijdperk. Met dit predikaat gaat de bestuursvergadering van 28 februari 2009 in de boeken van Stichting Westfriese Families. Op deze datum nam Klaas Bant uit Schellinkhout afscheid als bestuurslid van Westfriese Families. Na 40 jaar. Een ongekend lange periode. In 1969 kwam Klaas Bant in het bestuur. Westfriese Families heette toen officieel ‘Commissie voor Westfriese Genealogie van het historisch genootschap Oud West-Friesland’. Hij was toen 34 jaar. Als 74-jarige heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Harold Bos uit Alkmaar, bestuurslid van het Westfries Genootschap.
Veertig jaar lang was Klaas Bant actief op genealogisch terrein, binnen en buiten de Westfriese Omringdijk.
Hij hield zich vooral bezig met de familieboekjes. Deze boeken heeft Stichting Westfriese Families uitgegeven in de serie Westfriese Geslachten. Als waarnemer nam hij in 2004 het voorzitterschap op zich. Hij nam deze taak over van Piet Boon. Achter de schermen blijft Klaas actief voor Westfriese Families.
Ook penningmeester Wil Smit uit Alkmaar stopte. De taak van penningmeester is overgenomen door Cor Langedijk uit Zwaag. Officieel is Wil (67) in 1996 benoemd als penningmeester, maar zij draaide al twee jaar mee bij Westfriese Families.

Ed Dekker

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.