Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 2 » Pagina 10-11

Westfriezendag 2009

Dag met veranderingen
De Westfriezendag wordt gehouden op zaterdag 5 september in schouwburg Het Park in Hoorn. 's Morgens vindt de jaarvergadering plaats en wordt de Westfrieslandprijs uitgereikt.
De ochtend wordt muzikaal afgesloten door de groep Waterwijs met het programma Van Zuiderzee tot IJsselmeer. De vijf leden van Waterwijs zingen liederen over sagen en legenden rond de Zuiderzee over varen en vissen. Tekst en muziek zijn van eigen hand. De zang wordt begeleid door diverse instrumenten.
Na de lunch gaan we eropuit! Het thema van dit jubileumjaar is ‘Verandering’.
Dit thema komt ook tot uiting in de excursies. In het fruitteeltgebied bij Zwaag verdwenen de bomen en is de wijk Bangert-Oosterpolder uit de grond gestampt, de kerk in de Zuidermeer wordt verbouwd tot wijksteunpunt, een stolpboerderij in Hoogwoud onderging een bijzondere metamorfose. Ook is er aandacht voor bewaren en behouden: bij de veiling Op Hoop van Zegen bijvoorbeeld en de Oudheidkamers aan het Achterom in Hoorn of in het museum In 't Houten Huis in De Rijp.
Bij alle excursies is koffie of thee met koek inbegrepen.
Als u beschikt over een museumjaarkaart, wilt u die dan meenemen?

Excursies

A. Kaap Hoorn-vaarders en West-Friese naïeven
Vanaf de schouwburg wandelen we over de dijk naar het Achterom. We bezoeken eerst de Oudheidkamers van het Sint Jozefhuis. Daar heeft de stichting Kaap Hoorn-vaarders haar domicilie. Onder leiding van een ‘wachtloper’ bekijken we het prachtige interieur, de antieke nautische instrumenten, de modellen van historische zeilschepen en de beroemde Hondiuskaart.
Daarna lopen we naar het Westfries Museum, waar we de jubileumtentoonstelling ‘Naïeven uit West-Friesland’ bewonderen. Ons bestuurslid Harold Bos zal een korte uitleg geven over deze schilderkunst. Na de koffie krijgen we een rondleiding langs de vaste collectie. Het museum is gehuisvest in een van de opmerkelijkste gebouwen van Hoorn. Achter de 17e eeuwse pronkgevel schuilt een complex van statige zalen en intieme kamers.

Verandering, zoals de Hoornse wijk Bangert-Oosterpolder. Verandering, zoals de Hoornse wijk Bangert-Oosterpolder.

B. Nieuwbouw en veiling
Eerst rijden we naar Bangert-Oosterpolder.
In het informatiepunt aldaar vertelt stedenbouwkundige Klaas Pit over de opzet van deze nieuwste Hoornse wijk. We maken een korte wandeling en bezoeken een modelwoning. Daarna gaan we verder met Blokkerse historie. We bekijken het Beatlesmonument en we bezoeken de afmijnzaal Op Hoop van Zegen. Deze zaal is door vrijwilligers van de historische vereniging Blokker in de oude staat teruggebracht, zelfs de veilingklok draait weer. Dus veilen we een aantal producten en we bekijken een film over de restauratie en de geschiedenis van Blokker.

C. Kerken in Zuidermeer en Spierdijk
De OLV van Lourdeskerk in de Zuidermeer wordt verbouwd tot wijksteunpunt/dorpshuis. De sacristie komt los te staan van het gebouw, wordt vergroot en zal als kerkruimte dienen. Een grootse aanpak in dit kleine dorp. Het initiatief is vorig jaar beloond met de eerste prijs (€ 100.000 ) in het kader van herbestemming religieus erfgoed. We worden ontvangen in een stolpboerderij nabij de kerk, waar we uitleg krijgen over dit project.
Daarna bezoeken we de authentieke 19e-eeuwse Waterstaatskerk in Spierdijk.
Ons bestuurslid en oud-Spierdijker Hans van Kampen vertelt over de kerkelijke geschiedenis van het dorp en over dit bijzonder mooie godshuis. In 1880 is het gebouw vergroot naar een ontwerp van de bekende Hoornse architect A.C. Bleys.

D. Nederlands Stoommachinemuseum
Dit museum houdt de geschiedenis van de stoommachine levend door het verzamelen, restaureren en onderhouden van stoommachines. Het museum is gevestigd in het voormalig stoomgemaal Vier Noorder Koggen. Dit gemaal is gebouwd in 1907 en werkt nog steeds. Het museum ligt aan de Oosterdijk ten zuidoosten van Medemblik.
Op de dag van ons bezoek wordt ‘groot stoom’ gedraaid, dat houdt in dat de grote machines draaien. We krijgen een rondleiding door dit unieke museum. Na afloop rijden we langs mooie plekjes terug naar Hoorn.

De Controversy Farm in Hoogwoud. De Controversy Farm in Hoogwoud.

E. Voertuigen bij boerderij
Misschien bent u er al vaak langsgereden en hebt u zich verwonderd over deze boerderij met ingebouwd vliegtuig, boot en auto. Tijdens deze excursie kunt u de Controversy Farm of Tram Inn aan de Koningspade in Hoogwoud eindelijk goed van binnen en van buiten bekijken.
Irma en Frank Appel hebben hun boerderij opgetuigd met allerlei vervoersmiddelen. Zo is een dubbeldekker ingericht als hal en slaapkamer en een Citroën werd omgetoverd tot keuken. De trein en tram op het erf zijn ingericht voor bed en breakfast.
De eigenaren leiden u rond en vertellen hoe hun hobby begonnen is. Ze leggen uit hoe ze aan de voertuigen gekomen zijn en hoe ze een gemeentelijke vergunning kregen.

F. De rijkdom van De Rijp
In de 16e en 17e eeuw was De Rijp een rijk dorp.
Haring- en walvisvaart en scheepsbouw zorgden voor goede inkomsten. Talrijke monumentale huizen, het fraaie raadhuis en de imposante Grote Kerk getuigen ervan. In die kerk (uit 1655) wordt een rondleiding gegeven. Bijzonder zijn de 23 gebrandschilderde ramen en het graf van Jan Boon, de laatste grote reder van De Rijp.
Na een korte wandeling langs de gracht bezoeken we het museum In 't Houten Huis. Aan de hand van thema' – werken op het water en op het land, de Grote Brand, doopsgezinden, dagelijks leven – wordt hier de geschiedenis van het dorp uitgediept. Audiovisuele presentaties vertellen het verhaal van het Schermereiland.

Een slee in museum In 't Houten Huis.

... en behoud.
Links stapvoets in De Rijp en rechts een slee in museum In 't Houten Huis

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.