Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 2 » Pagina 12-13

Verenigingsnieuws

Auroraprijs voor Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen

Met de oorkonde voor het museum.
Met de oorkonde voor het museum,
vlnr.: Rob Hogenes, voorzitter bestuur
Schager Markt, Ina Broekhuizen en
Henk Hulshof, voorzitter Vreeburg.
(foto Netty Zander)
De Auroraprijs is vrijdag 24 april uitgereikt aan de stichting Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg in Schagen. Op die zonnige middag werd het nieuwe rijtuigmuseum geopend.
Ina Broekhuizen overhandigde de prijs, een oorkonde en 750 euro aan Henk Hulshof, voorzitter van de stichting Vreeburg.
De Auroraprijs is toegekend vanwege de inzet van het bestuur en de vele vrijwilligers voor het behoud en het beheer van het West-Fries agrarisch erfgoed, in het bijzonder het rijdend materiaal uit de vorige eeuw.
De historie van deze prijs begint in 1964. Zuivelfabriek Aurora in Opmeer was toen vijftig jaar in productie. Het bestuur besloot een fonds in te richten, het zogenoemde Aurorafonds. Uit de rente werd en wordt de prijs gefinancierd. Het bestuur bepaalt om de drie jaar wie voor deze prijs in aanmerking komt. Het doel van het fonds is: het extra waarderen van prestaties op agrarisch gebied.
In het nieuwe Rijtuigmuseum staan rijtuigen en wagens plus bijbehorende attributen. Tevens bevindt zich in dit gebouw het depot van het Boerderijmuseum.
De muziektuin achter het museum is geheel vernieuwd en de oude muziekkoepel is in ere hersteld. Hier kan men straks genieten van optredens en concerten. Al met al een aanwinst voor de stad Schagen!

Kap en Dek

De afsluiting van het seizoen was een groot succes. Veel mensen kwamen naar Berkhout voor de modeshow en de veiling. Mocht u iets in willen brengen voor de veiling van volgend jaar, dan kunt u contact opnemen met Margreet de Reus, telefoon 0229-542479.

De Westfriezendag komt naderbij. Het genootschap bestaat dit jaar 85 jaar. Het is feest, komt allen in het West-Friese kostuum. Het kapzetten is geen bezwaar, wij bieden u de helpende hand. Zo kunnen wij de traditie in stand houden.

Vanaf september zetten wij onze cursussen voort in het vertrouwde Timmermansgildehuis, Dal 3-achter in Hoorn.
Cursus kostuumnaaien: start dinsdag 1 september, 7 dagdelen van 14 tot 16 uur.
Cursus kappennaaien: start maandag 5 oktober, 7 dagdelen, aanvang 10 uur.
Cursus boerenhoedjes herstellen: start maandag 19 oktober, 5 dagdelen van 14 tot 16 uur.
Voor het kostuumnaaien is enige naaiervaring gewenst! Deze cursus wordt gegeven onder deskundige leiding van Dicky Snijders.
Heeft u interesse ? Neem contact op met Annemarie van Dolder; telefoon 0226-351444.

Barbara Donker, voorzitter

De Westfriese Molens

In het aprilnummer van 't Vierkant schreven we al over de problemen van de molenkolk van de Grote Molen te Schellinkhout. De molenkolk dient als uitstroom van het door de molen uitgeslagen overtollige polderwater voordat het via kleppen en/of sluis door de Zuiderdijk naar het buitenwater (Markermeer) wordt geloosd. Ook voor het inlaten van water bij een dreigend watertekort in de poldersloten heeft de kolk een functie.
De kolk is van bakstenen, gemetseld op een houten fundering. In de loop der eeuwen zijn de muren verhoogd. De laatste keer na de watersnood van 1916.
Nu onze Omringdijk wordt verhoogd en versterkt ontstaan door de werkzaamheden zettingen en verticale scheuren in de kolkmuren. Ook horizontaal zijn nu scheuren zichtbaar op de lijnen waar destijds is verhoogd.
Molenaar Jan Beers waarschuwde al in het voortraject. Hij maakt zich terecht grote zorgen. Aantasting van de fundering van de molen en de kolk is zeker denkbaar.
De molen is een rijksmonument, de dijk een provinciaal monument en de kolk daartussen is een stijve verbinding tussen beide: van groot belang voor de waterbeheersing, maar zonder monumentale status.
Op 17 april hebben wij ter plekke een gesprek gehad met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de provincie, het hoogheemraadschap en Ingenieursbureau Arcadis.
Onze Stichting heeft het hoogheemraadschap aansprakelijk gesteld. Het waterschap heeft toegezegd de schade volledig te herstellen. Dat is positief. Probleem is dat de werkzaamheden nog enige jaren vergen. Herstel vóór de beëindiging van de dijkwerkzaamheden heeft geen zin. Lekkage bij het normale peil leidt tot verdrassing van het molenerf en droogstand veroorzaakt schade aan de fundering van kolk en molen.
Het gesprek heeft voorlopig geleid tot een noodvoorziening: in de afgedamde kolk een heel laag peil handhaven en de resultaten monitoren. Hopelijk met een aanvaardbaar resultaat.
De ongerustheid van molenaar Jan Beers en ons bestuur is nog niet geweken.

Piet N. Roele, voorzitter

Presentatie van de nieuwe kalender

De nieuwe verjaardagskalender Markant West-Friesland is zaterdag 7 maart gepresenteerd in de kerk in Hauwert. Meteen vanaf die dag liep de verkoop uitstekend. De reacties zijn lovend. U kunt kalenders afhalen bij het secretariaat voor € 7,50 per stuk. Wilt u de kalender per post? De verzendkosten bedragen € 2,50.

Vice-voorzitter Gerian Helder bedankt alle schrijvers.
Vice-voorzitter Gerian Helder bedankt alle schrijvers: vlnr. Gerian Helder, Riet Wever,
Geertrui Gutter, IJs Broers, Siem de Haan, Ruud Schouten, Bregt Buishand, Tom Wester,
Cor Meurs, Ant Hemmer, Peter Smit (in de bank) en Ina Broekhuizen. (foto: Theo Mes)

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.