Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 2 » Pagina 16

Westfries Biografisch Woordenboek

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik: Commissie Geschiedschrijving en dan Westfries Biografisch Woordenboek.

Balen Blanken van, Gerard Cornelis

Geboren te Benningbroek op 8 september 1852. Overleden te Bovenkarspel op 3 juli 1939. Zoon van Gerard Cornelis van Balen Blanken en Yda Lanser.
Balen Blanken van, Gerard Cornelis Arts te Spanbroek en onvermoeid voorvechter van de West-Friese folklore, cultuur en historie. In de loop van de tijd heeft hij talrijke uiteenlopende functies in het maatschappelijk leven vervuld. Hij was voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Opmeer en Omstreken; organisator van de grote Landbouwtentoonstelling in Opmeer in 1898 en later tevens van de vele landbouwfeesten die nu nog op de eerste maandag van augustus te Opmeer worden gehouden; voorzitter van de door hem opgerichte kolfsociëteit en voorzitter van de latere Nederlandse Kolfbond. Ook was hij medeoprichter en eerste voorzitter van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, thans Westfries Genootschap geheten. Daarnaast was hij een begenadigd spreker die zijn toehoorders wist te boeien. Zijn grote verdiensten vonden destijds erkenning door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lit.: B.W.E. Veurman, Dokter in West-Friesland, een schets van leven en werken van dokter G.C. van Balen Blanken van Spanbroek, gevolgd door een keus uit zijn geschriften. (Stolphoevereeks II, Hoorn, 1963).
D. Klay en J. Roselaar, Dr. G.C. van Balen Blanken, in: WFON 14 (1940).
J.W. Joosten, Gerard van Balen Blanken (1852-1939), in: Westfriese Families, jaargang 40, nr. 3 (september 1999), met kwartierstaat.
Jaap Raat, Gerard van Balen Blanken (1852-1939). Voorvechter Westfriese folklore, in: Ach Lieve Tijd West-Friesland 19, Twintig eeuwen Westfriezen en hun kleurrijke Westfriezen (2000).

 


Hé, is dat Westfries?

383. Op oudejaarsavond had moeder boffers gebakken (kleine, dikke pannekoek, waarin gist gebruikt is) en bollebuisies (poffertjes).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.