Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 3 » Pagina 4-8

Verenigingsnieuws

Geslaagde presentatie van het nieuwe jaarboek

Veel genodigden vonden, soms na enig gezoek, de weg naar theater Cool in het nog in aanbouw zijnde stadshart van Heerhugowaard. Daar werd zaterdagochtend 28 juni ons nieuwe jaarboek gepresenteerd. Het eerste exemplaar overhandigde Ina Broekhuizen aan burgemeester Han ter Heegde van Heerhugowaard.

In zijn toespraak stond hij stil bij de groei en de ontwikkeling van zijn gemeente: van 6000 inwoners in de jaren zestig van de vorige eeuw naar ruim 50.000. Van belang achtte hij de geleidelijke groei, maar vooral ook de sociale cohesie tussen de inwoners. Verenigingen, goede voorzieningen en gezamenlijke evenementen zijn onontbeerlijk voor welzijn en het gevoel van eigenheid. Hij stipte enkele West-Friese iconen aan: de Omringdijk, de plaatsen met een historische betekenis (molens bij Rustenburg, het Poldermuseum in Heerhugowaard), het West-Friese arbeidsethos en het dialect. Werk aan de winkel voor het genootschap om zulke iconen te duiden en onder de aandacht te brengen van een breed publiek, jong én oud.
Frank Schuitemaker, projectmanager duurzaamheid van de gemeente Heerhugowaard, hield vervolgens een interessante inleiding over de doelstelling en de opzet van de nieuwste wijk: Stad van de Zon. Deze wijk is een voorbeeld van een stadsdeel dat CO2 neutraal gebouwd en ingericht wordt. Zonnepanelen, water, bos, fietspaden en goede voorzieningen midden in de wijk werken eraan mee om dat doel te bereiken.
Ed Dekker, lid van de redactiecommissie, vertelde over de inhoud van het nieuwe jaarboek en belichtte een aantal artikelen. Ina Broekhuizen dankte ten slotte allen die meewerkten aan de totstandkoming van het boek.

Prijswinnaars schilderwedstrijd ‘Dit is West-Friesland’

‘Gezicht op Opperdoes’ wint eerste prijs

Piet Brandsen uit Wervershoof is de winnaar van onze schilderswedstrijd ‘Dit is West-Friesland’ (zie achterpagina). De prijsuitreiking vond 11 juli plaats in de Oosterkerk in Hoorn bij de opening van de tentoonstelling ‘Naïeven uit West-Friesland’. Deze expositie was in de zomermaanden te zien is in het Westfries Museum. De schilderwedstrijd werd gehouden ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van ons genootschap.
De tweede prijs was voor Siem Metselaar uit Schagen die het oude beeld van schuiten achter Noord-Scharwoude vastlegde. Ook Jan Wenners uit Onderdijk (derde prijs) schilderde met olieverf een schuit met tuinders. De hedendaagse naïevenprijs ging naar Yvonne Vredeling-Sijmons uit Heerhugowaard. Haar schilderij heeft de Omringdijk als onderwerp. Kevin Kok (6) uit Hoogkarspel won in de categorie Jeugd met een kleurig acrylwerk over de kermis.

De vier winnaars bij het schilderij dat de eerste prijs won bij de wedstrijd ‘Dit is West-Friesland’.
De vier winnaars bij het schilderij dat de eerste prijs won bij de wedstrijd ‘Dit is West-Friesland’.
V.l.n.r. Jan Wenners (derde prijs), Piet Brandsen (eerste prijs), Yvonne Vredeling-Sijmons (hedendaagse naïevenprijs) en Siem Metselaar (tweede prijs). (foto Theo Mes)

100 keer Opmeer

Drie augustus 2009 in Opmeer. Een topdag met veel prachtige shows, blije gezichten en een goede stemming, uitmuntend vee, kortom: een dag om niet gauw te vergeten.
Ons genootschap gaf de Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer twee cadeaus. We sponsorden een rubriek en Ina Broekhuizen overhandigde voorzitter Nico Vriend een knipsel van een rijtuig met paard. De knipkunst werd eeuwen geleden al beoefend in West-Friesland en dit geschenk past dus bij een historisch genootschap. Het is gemaakt door Marjan Couvert-Kool uit Tuitjenhorn.
In de hal stond een kraam waarin het genootschap zich presenteerde. De vrijwilligers Elly Druif, Jan Mantel, Klaas Bant, Joop van Diepen, Jan en Margreet de Reus en Barbara Donker bemanden deze kraam. Bijzonder was dat er zeker 75 mensen in het West-Fries kostuum aanwezig waren op deze dag. Zij zijn leden van de kostuumgroep ‘In 't pak’ of van ons genootschap. Om twaalf uur lunchten zij samen in de grote tent. Een fraai gezicht!
Ina Broekhuizen maakte deel uit van de jury die het schoonste geheel beoordeelde bij de damesrubrieken. Zij deed dit samen met Ada Smit-Bakker uit Wognum, echtgenote van Fer Smit, bestuurslid van Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer. Namens het genootschap en de groep ‘In 't pak’ zaten Barbara Donker en Roel Zweet op de koets, die de opening luister bijzette. Het Westfries Genootschap feliciteert de Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer met deze uitstekend geslaagde 100e keer.

Pionier met liefde voor West-Friesland

‘Pionier met liefde voor West-Friesland’ staat op de gedenksteen van het graf van G.C. van Balen Blanken (1852-1939). Deze woorden typeren Dr. Van Balen Blanken: hij was een organisator pur sang en nam het initiatief tot de oprichting van diverse verenigingen. Zijn belangstelling betrof vooral de historie en de folklore van West-Friesland.
Op 3 juli, zijn 70ste sterfdag, werd stilgestaan bij het leven en de werkzaamheden van de huisarts uit Spanbroek. In de kerkenzaal van de hervormde kerk kwamen ruim dertig genodigden bijeen. Zij werden welkom geheten door genootschapsvoorzitter Ina Broekhuizen. Vervolgens hield V.J. Nobel, oud-voorzitter van het Westfries Genootschap, een uitgebreide inleiding over G. C. van Balen Blanken. Ina Broekhuizen legde aansluitend een bloemstuk bij de gedenksteen.

Stichting De Westfriese Molens

Na enige jaren met een vaste club molenmeesters onze stichting te hebben bestuurd, dienen zich in de nabije toekomst veranderingen aan. Leen Bentschap Knook, die samen met Cees Klaver veel bestuurlijke en technische adviezen leverde en veel ingrijpende bouwkundige activiteiten begeleidde, heeft ons bestuur verlaten. Heel jammer is bovendien dat hij daarvoor moest kiezen om gezondheidsredenen. Gedurende de afgelopen zes jaren heeft hij met hart en ziel bijgedragen aan het behoud van ons molenbestand. Vooral in de ontwikkeling rond de Ceres in Bovenkarspel, de Grote Molen in Schellinkhout en West-Uit 7 in Aartswoud heeft hij met zijn vakkennis veel tijd en energie gestoken. Zijn contacten met bestuurders, aannemers en openbare diensten waren voor onze stichting van grote waarde. Tijdens de vergadering van 25 juni hebben wij afscheid van hem genomen en hem een glas aangeboden waarin ons logo, zijn naam en bestuursperiode zijn gegraveerd.

Leen Bentschap Knook toont het glas. (foto Stichting De Westfriese Molens)
Leen Bentschap Knook toont het glas.
(foto Stichting De Westfriese Molens)

Commissie Kap en Dek

Na de Westfriezendag is ons cursusseizoen van start gegaan.
Vele dames hebben zich aangemeld om een West-Friese japon te maken onder leiding van mevrouw Dicky Snijders.
Ook dit najaar zijn er verschillende cursussen:
Kappencursus vanaf 5 oktober: 7 dagdelen
Boerenhoedjes herstellen vanaf 19 oktober: 5 dagdelen
Hullen opmaken vanaf 23 november: 2 dagdelen.
Op maandagmiddag 11 januari 2010 is er gelegenheid om zelf uw kap te leren zetten, aanvang 14 uur. Opgave voor bovenstaande cursussen bij Annemarie van Dolder-Bakker, tel. 0226-351444. Alle cursussen vinden plaats in het Timmermansgildehuis, Dal 3 achter, te Hoorn.

Slotmiddag Berkhout op zaterdag 6 februari 2010
Op deze dag kunt u de japonnen bewonderen die tijdens de cursussen zijn gemaakt. Na de show wordt een veiling gehouden uit grootmoeders kabinet.
Heeft u spullen voor de veiling, dan kunt u contact opnemen met Margreet de Reus, tel. 0229-542479
Deze slotmiddag vindt plaats in café De Ridder, Kerkebuurt 171, Berkhout.
De zaal gaat open om 13 uur. Aanvang van de middag: 14 uur.

Extra ledenvergadering voorafgaande aan Najaarsstreekmiddag

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 5 september is een wijziging van de statuten aan de orde geweest. Eén punt is toen niet behandeld, omdat dit niet meer in de uitnodiging van die vergadering kon worden meegenomen. Daarom hebben wij besloten voorafgaande aan de Najaarsstreekmiddag van 7 november een korte ledenvergadering in te lassen waarop dit punt alsnog kan worden besproken.
Een van de reacties op de wijziging van de statuten die het algemeen bestuur heeft ontvangen, betrof de opmerking of de vereniging voortaan niet eenduidig de naam Westfries Genootschap kan dragen. Zoals bekend gebruiken we soms (bijvoorbeeld in het betalingsverkeer) nog de naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
Het algemeen bestuur heeft zich in zijn vergadering van 26 augustus over deze opmerking beraden en heeft besloten de ledenvergadering voor te stellen de statuten als volgt te wijzigen:

Huidig Artikel 1
De vereniging draagt de naam: HISTORISCH GENOOTSCHAP “OUD WESTFRIESLAND”. Zij is gevestigd etc……

Nieuw artikel 1 wordt
De vereniging draagt de naam: WESTFRIES GENOOTSCHAP (voorheen genoemd Historisch Genootschap Oud West-Friesland). Zij is gevestigd etc……

Argumenten voor wijziging:
Hoewel het algemeen bestuur beseft dat het schrappen van de ‘oude’ naam wellicht bij sommige leden emotioneel ligt, is er zeker in de huidige tijd waarin communicatie op allerlei manieren en op allerlei plaatsen plaatsvindt, behoefte aan eenduidigheid naar buiten toe. Door toch de oude naam in de statuten te bewaren, blijft de historische naamsachtergrond bewaard.
Naar buiten toe is de vereniging voortaan slechts onder naam Westfries Genootschap bekend.

Feestelijke afsluiting jubileumjaar

Najaarsstreekmiddag in teken van verandering en muziek

De Najaarsstreekmiddag wordt gehouden op zaterdag 7 november in sporthal De Koggehal (Dwingel 4) in De Goorn. Het genootschap trakteert zijn leden op een feestelijke middag met verhalen, dans en muziek!
We beleven de première van de Westfriese Rapsodie, een arrangement van Pieter Heertjes uit Nieuwe Niedorp. De rapsodie wordt uitgevoerd door het Noordhollands Ouderen Orkest.
Nico Groot uit Avenhorn en Henk Kok uit Schagen vertellen over veranderingen in West-Friesland in de afgelopen 85 jaar. Nico Groot, tuinderszoon uit Andijk, nam enkele jaren geleden afscheid als burgemeester van Wester-Koggenland. Hij houdt, aan de hand van persoonlijke ervaringen een inleiding over de maatschappelijke veranderingen in onze regio.
Henk Kok is geboren in Spierdijk. Hij was leraar aan de PABO in Alkmaar. Het West-Friese dialect heeft al jaren zijn belangstelling. Hij vertelt over veranderingen in de streektaal, zijn inleiding heeft als titel: West-Fries: gestold dialect?

Het Noordhollands Ouderenorkest brengt deze middag een programma met een West-Fries sausje. De nieuwe Westfriese Rapsodie bestaat uit een compilatie van zeven liederen, waaronder As je nei West-Friesland gane en het Westfries Volkslied.
Daarnaast wordt het nummer Folkloristische Paraphrase van Gerard Boedijn uitgevoerd. Leden van de Spierdijker Dansers zullen op deze muziek een aantal dansen uitvoeren. Ook de factor ‘tijd’ wordt niet vergeten, getuige het nummer Time remembered van Philip Sparke. Het orkest, onder leiding van Luc Mager, is opgericht in 1978. De leden komen uit de hele provincie.

De middag begint om 13.30 uur. U bent van harte welkom vanaf 13 uur. Dan staan er koffie en thee klaar.
Na de opening is er een korte ledenvergadering, waarop één agendapunt behandeld wordt. Uitleg over dat punt vindt u op de vorige pagina.
In de pauze drinken we koffie of thee en na afloop zijn er voor iedereen een drankje en een hapje.

De kosten voor deze feestelijke middag bedragen € 12,50 per persoon. Hierbij zijn alle consumpties inbegrepen.
Opgave voor deze middag kan door het overmaken van € 12,50 per persoon op giro 707913 t.n.v. Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Er worden geen toegangsbewijzen thuisgestuurd. De middag is ook toegankelijk voor niet-leden, zij betalen bij de entree € 15.

Het honderd leden tellende Noordhollands Ouderen Orkest verzorgt een programma met een West-Fries tintje.
Het honderd leden tellende Noordhollands Ouderen Orkest verzorgt een programma met een West-Fries tintje. (foto Lou Klaver)

Stichting Landelijk Schoon West-Friesland

Herkenbaarheid Westfriese Omringdijk bij Hoorn

Landelijk Schoon heeft bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland de herkenbaarheid van de Westfiese Omringdijk aan de oostzijde van Hoorn onder de aandacht gebracht. Vanaf de Schelphoek richting binnenstad vervaagt het profiel en kwijnt de dijk als het ware weg tot deze, juist op het punt waar de Oosterpoort de markante toegang tot de stad vormt, nauwelijks nog zichtbaar is. Van de voortzetting van de Omringdijk binnen het Hoornse stadslichaam resteert weinig meer dan een vermoeden.
Deze ongewenste situatie heeft drie oorzaken:
- de knik in de dijkweg vlak voor de Oosterpoort
- de oprit van de Willemsweg naar het Kleine Oost die tegen het dijklichaam is aangeplakt
- de sterke verrommeling van het gebied ter hoogte van de brandweerkazerne.

Landelijk Schoon pleit voor het weer zichtbaar maken van de Westfriese Omringdijk door het (recht) doortrekken van de dijkweg tot op het Kleine Oost en voor een aanpassing van de aansluiting van de Willemsweg op de dijkweg die het oorspronkelijk talud intakt laat.
De betekenis van dit provinciale monument voor het West-Friese landschap en de structuur van de stad Hoorn kan zo weer tot zijn recht komen.

De Grote Molen in Schellinkhout

Door de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de Grote Molen in Schellinkhout regelmatig in de publiciteit. De molen is eigendom van de Stichting De Westfriese Molens die de werkzaamheden dan ook nauwlettend volgt. De stichting is erg bezorgd omdat er het nodige is misgegaan. Zoals een verdergaande aantasting van de molenkolk, scheuren in de muren van het gemaaltje en de sloop van de oude sluis.

De Grote Molen in Schellinkhout. (foto Pieter van den Berge)
De Grote Molen in Schellinkhout. (foto Pieter van den Berge)

Ook Landelijk Schoon is bezorgd en heeft het Hoogheemraadschap laten weten de sloop van de oude sluis te betreuren en erop aangedrongen de sluisingang aan de binnenzijde van de dijk in de oude staat te restaureren. De eenheid van de bestaande molenkolk wordt dan niet doorbroken en de sfeer van het totale ensemble aan de binnenzijde van de dijk blijft gehandhaafd Inmiddels hebben Provincie en Hoogheemraadschap afgesproken dat er zorgvuldiger zal worden omgegaan met dit cultureel erfgoed en dat gewerkt zal worden aan behoud van het unieke molencomplex.

Pieter van den Berge,
secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.