Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 3 » Pagina 12

De aanleiding

In ‘De aanleiding’ vertellen leden hoe het kwam dat zij zich aansloten bij het Westfries Genootschap. Deze rubriek is ook een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking. Als achtste Gré Breedt-Piersma uit Grootschermer.

Gré Breedt-Piersma Gré Breedt-Piersma: „Met zijn allen zijn we verantwoordelijkheid voor het behoud van het streekeigene.” (foto Ed Dekker)

Voor de eerste maal staan Peter (63) en Gré Breedt-Piersma (72) uit Grootschermer in het jaarboek 2005 op de ledenlijst. Tot hun eigen verbazing. „Voor mijn gevoel zijn we al veel langer lid”, zegt Gré. Een teken dat ze zich thuis voelen bij het Westfries Genootschap.
Een specifieke aanleiding om lid te worden, kan Gré zich niet herinneren. „We lazen een artikel over een actie van het genootschap om leden te werven. Dat was kennelijk net dat duwtje dat we nodig hadden. Al heel lang zijn we begaan met de cultuurhistorie van onze omgeving.”

Verbondenheid
Gré (geboren in Alkmaar) en Peter (afkomstig uit de Zaanstreek) beseffen dat ze niet in West-Friesland wonen. „Wel voelen wij ons sterk verwant met het gebied binnen de Westfriese Omringdijk. Eigenlijk geldt dat voor geheel Noord-Holland boven het IJ. Die verbondenheid willen wij tot uitdrukking brengen. Daarom zij wij lid van het Westfries Genootschap.”
Het lidmaatschap zien Gré en Peter ook als signaal. Om aan te geven dat het behoud van de eigen identiteit hen zeer ter harte gaat. En dat we met z'n allen verantwoordelijkheid dragen. „Veel komt in de knel, veel dreigt te verdwijnen. Dergelijke ontwikkelingen moeten een halt worden toegeroepen. Je ziet dit soort gevaren op allerlei terreinen. De stolpen, de cultuur, de gebruiken. In tal van dorpen komen mensen van buiten wonen. Zij kennen de tradities van hun nieuwe omgeving niet. Velen van hen, zo is mijn indruk, willen het streekeigene ook niet leren kennen. Die komen alleen op het platteland om te wonen. Als zij wel opstaan in de gemeenschap, laten zij vaak sterk hun eigen geluid horen. Een geluid waarin doorgaans kennis van allerlei achtergronden ontbreekt.”

Het huis van Peter en Gré Breedt aan het Noordeinde in Grootschermer heet ‘De Meester’.

Het huis van Peter en Gré Breedt aan het Noordeinde in Grootschermer heet ‘De Meester’.
Acht hoofdonderwijzers hebben er gewoond. (foto Ed Dekker)

Eilandspolder
Botsende opvattingen, krakende tegenstellingen. Gré en Peter hebben een voorbeeld dicht bij huis. Het Eilandspolderplan wekt veel weerstand op. Organisaties (waaronder Staatsbosbeheer, boerenorganisatie LTO en Landschap Noord-Holland) contra een groep bewoners, verenigd in de Stichting Open Polders. De emoties laaien soms hoog op. Al te zeer willen Gré en Peter zich niet laten meeslepen door deze emoties. Veel liever steken zij hun tijd in ‘De Meester’. Dat is hun huis aan het Noordeinde, een rijksmonument. Een zeer toepasselijke naam. Liefst acht hoofdonderwijzers hebben gewoond in deze vroegere ambtswoning. Als eerste kwam er meester Ditmars in 1878, het jaar waarin het huis is gebouwd. Meester Kiel was de laatste, hij verliet de statige onderwijzerswoning in 1969. Peter en Gré wonen er sinds 1971. Sindsdien hebben zij veel energie gestoken in de restauratie, buiten en binnen. Hun vakkundige werk, vol liefde voor historie, heeft geleid tot het predikaat rijksmonument.
De naam ‘meester’ is ook op Peter van toepassing. Als koopvaardijofficier is hij jarenlang in zijn functie als hoofdmachinist aangesproken als ‘meester’. Zoals de traditie dat wil.

Ed Dekker

Andere afleveringen van 'De Aanleiding':
'07/1 | '07/2 | '08/1 | '08/2 | '08/3 | '09/1 | '09/2 | '09/3 | '10/1 | '10/2 | '10/3 | '11/1 | '11/2 | '11/3 | '12/1 | '12/2 | '12/3 | '13/1 | '13/2 | '13/3 | '14/1 | '14/2 | '14/3 | '15/1 | '15/2 | '15/3 | '16/1 | '16/2 | '16/3 | '17/1 | '17/2 | '18/1 | '18/2 | '18/3 | '19/1 | '19/2 | '19/3 | '20/1 | '20/2 | '20/3 | '21/1 | '21/2 | '21/3 | '22/1 | '22/2 | '22/3

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.