Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 3 » Pagina 16-17

Verenigingsnieuws

Oproep van Stichting Projector

De Stichting Projector krijgt sinds enkele jaren nauwelijks meer foto's binnen om haar collectie aan te vullen. Reden zal zijn dat er nu digitale foto's worden gemaakt. Deze bestanden worden bekeken of gebruikt voor publicaties en dergelijke en daarna … tja wat daarna? Daar wringt precies de schoen, dat weet niemand!
Vandaar deze oproep: wilt u een selectie van foto's die u heeft gemaakt tijdens de vele activiteiten van het genootschap ter beschikking stellen van de Stichting Projector? Foto's van de streekmiddagen, van de vele uitstapjes en cursussen, van presentaties.
Verder verzamelt de stichting sinds jaren foto's van plekken in West-Friesland die sterk veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Foto's van opmerkelijke gebeurtenissen zijn ook welkom.
De foto's moeten een hoge resolutie hebben en liefst met een berichtje erbij over waar en wanneer het was, wie er op de foto staan en wie de maker van de foto's is. De foto's kunnen dan ook dienen ter illustratie van de website, of bij persberichten. Stichting Projector draagt er (net als voorheen) zorg voor dat deze fotobestanden op de juiste manier worden bewaard en gearchiveerd.
U kunt ze mailen naar het secretariaat van het Westfries Genootschap, ter attentie van Stichting Projector

Creatief Westfries

Jan Pannekeetprois voor Ina Broekhuizen.
In 't vorige Vierkant skreve we dat op oôze ofsluiteivend ofskoid nomen is van Ina Broekhuizen as redactielid van Skroivendevort. Deer hoort nag wat bai.

Ina Broekhuizen toont haar prijs. (foto Stichting Creatief Westfries) Ina Broekhuizen toont haar prijs. (foto Stichting Creatief Westfries)

Ina heb ok de Jan Pannekeetprois kregen omdat ze zo'n zoôt doet en dein heb voor 't Westfries. Ze was bai 't aldereerste begin van Skroivendevort en heb 20 jaar in de redactie zeten. Dat ze heb meewerkt an 80 Skroivendevorte! Ina is skerp op taal- en stoilfoute. Nergens leest ze overheen, 't moet goed Westfries weze! Ina heb die prois dik verdiend.

Over de Jan Pannekeetprois.
Die prois is noemd nei Jan Pannekeet en insteld deur de Stichting Creatief Westfries. 't Bestuur bepaalt ok wie of de prois kroigt. De prois ken geven worre an 'n persoon of an 'n groep, die z'n oigen op 'n bezondere menier meer as 10 jaar inzet heb om oôs dialect, 't Westfries, op een creatieve menier uit te dreigen.
De prois bestaat uit 'n geldbedrag en 'n oorkonde weer in staat weerom de prois geven is. Iederien ken ientje bai 't bestuur van CW voordreige voor de prois.

Ankommend jaar.
Den gane we mekaar fielsetere, want Stichting Creatief Westfries bestaat den 25 jaar.
As we koike nei 't Westfries Genootschap met z'n 85 jare, benne we nag jong vezelf. Opheden benne we al drok bezig met de voorberoidings. D'r komt ok weer 'n Skroivendevort - Loif. Op de mooiste datum van 't jaar: 10-10-10 !!!

Ina Bak, voorzitter, en Liesbeth Wever, secretaris

Redactiecommissie van het Jaarboek

Beste mense, alle vekanties benne temet an kant, de skôle benne weer begonne, 't daaglijks leven is weer an de gang. Ok de redactie is weer volop bezig met de voorberoidings van 't jaarboek van 2010. Tja, en den ontkomme jullie d'r ok niet an vezelf, Tom en ik doen weer 'n beroep op jullie om 'n mooi verhaal of roim te maken in oôs mooie Westfriese dialect. We hewwe as jaarboek gien thema, maar wai van 't dialect zouwe 't merakels mooi vinde as jullie wat over gezegdes of spreekwoorde skroive wulle. Westfriese gezegdes vezelf . Tom en ik leite oôs verrassen.
Je magge voor 15 december 2009 je verhaal maile of insture nei Ina Eilander, Oeverwal 31, 1718 DB Hoogwoud. spaans-eilander@quicknet.nl

In memoriam Nel Hemke-Speets

Ze leefde heur leven roik en goed

Op zaterdag 1 augustus overleed in Hoorn Nel Hemke-Speets uit Hoogwoud. Zij was de week ervoor 81 jaar geworden.
Nel Hemke werd geboren als Neeltje Speets en woonde op de Gouw. Haar vader had daar een schildersbedrijf, haar moeder bestierde een kruidenierswinkeltje. Nel trouwde met Klaas Hemke en ze werd boerin op de Gouw.
Ze was creatief en sportief, een gewaardeerd (bestuurs)lid van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, een gastvrije vrouw met een brede belangstelling.

Nel Hemke heeft veel betekend voor het Westfries Genootschap. De West-Friese identiteit, de streektaal, de cultuur en de historie waren haar dierbaar. In 1998 verliet ze het algemeen bestuur. Niet omdat haar inzet verminderde, maar vanwege het feit dat zij toen de leeftijd van zeventig jaar had bereikt. Nel volgde in 1986 mevrouw Geer Koster-Stapel op. Zij was dus elf jaar bestuurslid. Ze maakte deel uit van het bestuur van de Stichting Projector. In 1990 werd ze lid van de Reiscommissie. Gedurende achttien jaar was ze nauw betrokken bij de organisatie van de reizen naar binnen- en buitenland en ze hield zich bezig met het financiële reilen en zeilen van de commissie. Haar inzet voor het Westfries Genootschap was dus groot.

Op donderdag 6 augustus hebben velen afscheid van haar genomen in het crematorium Schagen.

Wij gedenken Nel Hemke-Speets met eerbied.

Week van de Geschiedenis: Oorlog en vrede

Van 17 tot en met 25 oktober wordt de landelijke Week van de Geschiedenis gehouden. Het thema is oorlog en vrede. Het genootschap organiseert in het kader daarvan twee zondagmiddag-lezingen over roerige oorlogstijden in ons gebied.
Klaas Bant en Gré Bakker-Bruijn vertellen aan de hand van het leven van Zeger Davidson over de landing van de Engelsen en de Russen op de Noord-Hollandse kust in het jaar 1799.
Na de pauze staat de Tweede Wereldoorlog centraal. Pieter Jan de Vries belicht het ontstaan van de LO, de Landelijke Hulp aan Onderduikers, in oostelijk West-Friesland. Aan de orde komen onder meer bevrijdingsacties, overvallen op gemeentehuizen en voedselvoorraden, droppings en de illegale pers.

De beide lezingen worden twee keer gegeven: Op 18 oktober in Schagen, in zaal Igesz en op 25 oktober in café De Vriendschap in Wadway. Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang lezingen 14 uur, einde ongeveer 16 uur.

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.