Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2009 » Nummer 3 » Pagina 18

Westfries Biografisch Woordenboek

In het Westfries Biografisch Woordenboek staan biografieën van personen die voor West-Friesland, lokaal of regionaal, veel betekend hebben. Heeft u in uw dorp of stad een persoon waarvan u meent dat deze in aanmerking komt voor het WBW, meldt u die dan, liefst per mail, aan bij het secretariaat van het Westfries Genootschap. Alleen personen die zijn overleden komen in aanmerking. Raadpleeg de website www.westfriesgenootschap.nl, klik: Commissie Geschiedschrijving en dan Westfries Biografisch Woordenboek.

Dirk Breebaart

Dirk Breebaart werd geboren te Hoogwoud in 1905. Hij overleed op 10 november 2002 op 97-jarige leeftijd. Hij was burgemeester van Hoogwoud en bestuurder van tal van verenigingen en stichtingen.
Aan zijn vasthoudende karakter heeft West-Friesland heel veel te danken. Het rijke bestuurlijk leven van de geboren en getogen Hoogwouder is van grote betekenis geweest voor deze regio. Niet alleen als burgemeester van Hoogwoud, polderbestuurder en voorzitter van de Stichting Stadsherstel Hoorn, maar ook als voorzitter van het Westfries Genootschap en voorzitter van de Regionale Welstandscommissie. Als laatste dijkgraaf loodste Breebaart de polder Vier Noorder Kogger vakkundig in het waterschap Westfriesland. Hij werd in 1973 de eerste dijkgraaf van het nieuwe waterschap, dat het resultaat was van bestuurlijke schaalvergroting. In 1972 richtte hij de Stichting Stadshersel Hoorn op. Met deze stichting, die hij diende als voorzitter tot 1987, wist Breebaart veel kostbare restauraties van belangwekkende monumenten te bewerkstelligen.

Dirk Breebaart. (foto Dagblad voor West-Friesland) Dirk Breebaart. (foto Dagblad voor West-Friesland)

Vooral in deze functie ontpopte Breebaart zich als een rasbestuurder. Hij wist goed de weg naar subsidiebronnen te vinden om restauraties mogelijk te maken. De Stichting Oosterkerk en Stichting Noorderkerk zijn twee van de vele organisaties die daarmee hun voordeel hebben gedaan. Van beide Hoornse stichtingen was Breebaart voorzitter.
De cultuurhistorie van West-Friesland lag Dirk Breebaart na aan het hart. Dat kwam vooral tot uiting in de periode 1956-1974 toen hij voorzitter was van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland, zoals het Westfries Genootschap toen heette. Zo zette hij zich in voor de restauratie van een aantal poldermolens binnen de Westfriese Omringdijk.
Na zijn verhuizing naar Bergen en terugtreding uit het openbare leven was het Dirk Breebaart tot op zeer hoge leeftijd gegund met voldoening en in dankbaarheid terug te kijken op een uiterst vruchtbare bestuurlijke loopbaan in West-Friesland. Dirk Breebaart was erelid van het Westfries Genootschap en Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Bron: uit: Ed Dekker, ‘Niemand kon vasthoudende rasbestuurder iets weigeren, Dirk Breebaart 1905-2002’, in: Dagblad voor West-Friesland, 14 november 2002 (in memoriam).

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.