Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2010 » Nummer 1 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Commissie Geschiedschrijving heeft een nieuwe voorzitter

Jos Bakker Jos Bakker

In de vergadering van de commissie op 11 februari 2010 is Jos Bakker benoemd tot de nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Jaap Raat op die al sinds de oprichting in 1995 voorzitter was. Jaap Raat blijft lid van de commissie. Hieronder stelt Jos zich voor:

”Mijn naam is Jos Bakker, 62 jaar, geboren en getogen in West-Friesland: geboren in Hoorn (ziekenhuis), opgegroeid in Onderdijk. Op m'n 15e verhuisde ik met m'n ouders naar Blokker, waar ik sinds 1992 weer woon. Sinds 1 januari 2009 ben ik met (pré)pensioen. Ruim 43 jaar was ik gemeenteambtenaar; begonnen in 1965 bij de toen nog zelfstandige gemeente Blokker. De laatste 17 jaar was ik gemeentesecretaris van Hoorn. In die hoedanigheid was ik voorzitter van de Archiefcommissie (het bestuur van het Westfries Archief).

Jaap Raat Jaap Raat

Enige tijd geleden vroeg Jaap Raat of ik belangstelling zou hebben voor het lidmaatschap van de commissie Geschiedschrijving. Jaap wist zijn enthousiasme op mij over te brengen. Toch had ik enige aarzeling, omdat ik geen inhoudelijke deskundigheid zou kunnen inbrengen. Het argument van Jaap, dat mijn bestuurlijk-organisatorische achtergrond juist een welkome aanvulling zou kunnen zijn op de al aanwezige deskundigheid in de commissie, was voor mij voldoende om een vergadering van de commissie bij te wonen om kennis te maken met de leden en met de onderwerpen welke aan de orde zijn.
Wat mij betreft was er snel sprake van een ‘klik’: een boeiend gezelschap dat zich bezighoudt met heel interessante onderwerpen. Snel daarna werd het lidmaatschap van de commissie een feit. Ik zie uit naar een goede samenwerking met de andere commissieleden én met verwante organisaties”.

Maarten Timmer, secretaris

Reiscommissie

Excursie naar Friesland, er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Op dinsdag 20 april 2010 houdt de reiscommissie een dagexcursie. Om 9 uur vertrekt de bus van het P+R terrein bij N.S.-station Hoorn. Ons eerste doel is Workum, waar we koffie met oranjekoek krijgen. Daarna brengen we een bezoek aan het Jopie Huisman Museum met schilderijen, tekeningen en verzamelingen van deze kunstschilder en oud ijzer- en lompenkoopman.
Vervolgens gaat de bus naar Hindeloopen waar we in het Schaatsmuseum de lunch gebruiken. Hierna zal iets verteld worden over de Hindelooper klederdracht. De resterende tijd kunt u een bezoek aan het Schaatsmuseum brengen, een rondwandeling maken of genieten van de zon op een terras. We drinken gezamenlijk koffie of thee. Rond half zes zijn wij weer in Hoorn.
De prijs voor deze excursie is € 40 p.p. Wilt u mee, neemt u dan contact op met Leny Langedijk, tel. 0229-853946. Vol is vol!
De entree voor het Jopie Huisman Museum te Workum is voor eigen rekening; heeft u een museumjaarkaart, vergeet die dan niet mee te nemen!
De prijs voor de entree van het Schaatsmuseum zit in het arrangement.

De Sluis in Hindeloopen omstreeks 1935
De Sluis in Hindeloopen omstreeks 1935

2010: 't jaar van 25 jaar Creatief Westfries, 't zal ‘m worre!

Op 20 maart heb in De Brink in Obdam de eerste Dialectemiddeg in Noord-Holland weest. We hoorde 't derps uit Egmond, 't Zaans, 't Wierings, en 't Tessels. Ok uit Huizen ware ze kommen. Allegaar vertelde ze wat in hullie oigen dialect.
Wat gane we dut jaar nag meer doen?
We hebbe planne om 'n liedjesboekie met Westfriese liedjes te maken. 't Woisie komt 'r ok in te staan. Op 12 juni gane we met alle skroivers en skroifsters van de skroifgroepe 's middes de hort op. 's Eives sluite we de feistdag of met 'n etentje in Wadway.
Op de Westfriezendag op 4 september geve we an 't Westfries Genootschap een presentje: we doene 's middes 'n Wes-Friese middeg organisere. D'r is nag veul gehoim, maar in alle geval hebbe we 'n West-Fries dictee op 't program.
Een maand ternei, op 10-10-10 komt 'r weer 'n Skroivendevort – Loif in 't Park in Hoorn.

Skroivendevort
De redaksie (IJs Broers, Bregtje Buishand, Anneke Molenaar, Cor Oudendijk, Tom Wester en Anja Zander) bedenkt hoe of 'r een feistelijke Skroivendevort in mekaar zet worre ken. As je 'rs 'n mooi presentje voor ientje hebbe wul: voor € 8 kè-je 'n aar vier keer in 't jaar bloid make! Maar ok je oigen vezelf. Nag lang niet alle lezers van 't Vierkant benne vaste lezer van Skroivendevort. Dia Veelbehr-Karsten houdt heêl securig 't lezersbestand bai. Je kenne heur altoid belle: 0229-245642. Email: skroivendevort@tiscali.nl

Bestuurswisseling
We hebbe ofskoid nomen van Tom Wester. Hai bloift gelukkig bai de redaksie van Skroivendevort. Ok dut jaar heb-ie de ‘slof-kaart’ weer maakt. Dat is 'n kaart die je kroige as je je abonnementsgeld van Skroivendevort sloffe leiten hebbe. D'r benne mense die 't 'r op ankomme leite. Die wille heêl graag die kaart in de bus hebbe.
Tom bloift ok an 't werk voor 't dialectgedeêlte van het Jaarboek van WFG. Heêl bloid benne we dat Anja Zander (skroifgroep Hoogwoud) in 't bestuur kommen is. Are bestuurslede benne Ina Eilander, Diny Kreuk, Jaap Meester, Dilly Koetsier, Liesbeth Wever en Ina Bak.

Nuwe skroiversgroep
Met de skroiversgroepe gaat 't best. En wat nag mooierder is, d'r komme geregeld nuwe skroivers bai. Dut jaar benne d'r weer twei klassies. Ze benne in jannewari begonnen: ien bai Ina Broekhuizen en ien bai Siem de Haan.
De skroivers van vlede jaar benne meist allegaar in 'n nuwe groep begonnen. Siem de Haan is de hôtemetoôt.
Mocht je nou ok zin hebbe om de skroifwoize van 't Westfries lere te wullen, den kè-je je opgeve bai Ina Bak. Mail of bel maar effies: ina-bak@hetnet.nl of 0229-201167.

Optredens skroifgroepe
We benne ok op 't teneêl creatief met oôs Westfries.
As je wat hebbe, weer je graag mense van Creatief Wesfriese optrede leite wul, den ken je dat anvrage bai oôs. 't Makkelijkst is 'n e-mail of têlefoôntje (072-5123673) nei de secretaris: liesbeth.wever@planet.nl Die koikt weer of 't is, wie d'r kenne en vezelf ok wat of jij wulle.

Optredens Skroifgroepe op de Westfriese dage in Schagen
Ok deuze zeumer trede de skroifgroepe van Creatief Westfries weer op bai de Wesfriese dage. Dat beurt in 't Slot in Schagen, vlak bai de markt. De eerste keer op 1 juli en de leste keer op 26 augustus. Op www.westfriesefolklore.nl ken je 't allegaar bekoike.

Namens het bestuur van Creatief Westfries, Ina Bak, voorzitter

Nieuwe leden gezocht

Het Westfries Genootschap is springlevend. Er worden tal van activiteiten georganiseerd, waaronder lessen op scholen, historisch onderzoek en het vastleggen daarvan, lezingen en cursussen over de geschiedenis van West-Friesland, tentoonstellingen en streekmiddagen op verschillende plaatsen in de regio.
De stichtingen, commissies en verenigingen die werkzaam zijn onder de paraplu van het genootschap, hebben veel kennis in huis betreffende de cultuur en de historie. Iedere organisatie is bezig om die kennis en die kunde te bewaren en uit te dragen. Daarnaast hebben zij de zorg voor gebouwen, zoals molens en kerken.
Zo zijn er veel mensen bezig met het West-Friese erfgoed. Ook zijn er talloze mensen die dit erfgoed een warm hart toedragen.
Het zou mooi zijn wanneer die mensen lid worden van onze vereniging.
In het kader van de ledenwerfactie doe ik daarom een oproep aan onze leden. Praat met familie, vrienden, kennissen, buren over het Westfries Genootschap, laat 't Vierkant zien, toon het jaarboek, vertel over de activiteiten.
Ook kunt u het lidmaatschap cadeau geven! Ieder nieuw lid ontvangt het jaarboek van 2007 als welkomstgeschenk en uiteraard het nieuwe jaarboek van 2010.
Ik vertrouw op uw medewerking en hoop op een groot aantal nieuwe leden. En dat alles volgens onze nieuwe slogan: Westfries Genootschap, hart voor West-Friesland.

Ina Broekhuizen-Slot

Educatie

Regelmatig komen er bij het genootschap verzoeken binnen voor het geven van cursussen voor verenigingen en andere organisaties en het verzorgen van lessen op scholen. Een aantal bestuursleden houdt zich bezig met deze educatieve activiteiten.
Voor 2010 stonden en staan de volgende ‘lessen’ gepland:
Maart: tweemaal de cursus ‘Kennismaken met West-Friesland’ in Schagen, één keer voor de vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn en één keer voor de senioren van Schagen.
Maart: medewerking aan de oudercursus van het educatief project Middenstand op het Martinuscollege in Grootebroek.
April: lessen West-Fries dialect op vijf scholen in de gemeente Drechterland in het kader van het project over de boerderij.
Juli: onder voorbehoud de cursus ‘Kennismaken met West-Friesland’ voor de Zomerschool in Hoorn.
Oktober: twee zaterdagochtenden de verkorte cursus Kennismaken met West-Friesland voor raadsleden van West-Friese gemeentes.

Westfriese Families vraagt bibliothecaris

Wie wil de bibliotheek van Westfriese Families beheren?
Wij zoeken een opvolger voor Jan Joosten. Hij heeft zich jarenlang ontfermd over ons boekenbezit. Onze bibliotheek vraagt een ruimte van ongeveer twaalf strekkende meter. De boeken worden thuis beheerd. Donateurs van de stichting die een boek willen inzien, mogen de uitgave maximaal twee maanden lenen.
Voor inlichtingen kan Jan Joosten worden gebeld: 072-5150675.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ed Dekker, secretaris van Stichting Westfriese Families (secretaris@westfriesefamilies.nl).

Stichting Projector

De Stichting Projector krijgt sinds enkele jaren nauwelijks meer foto's binnen om haar collectie aan te vullen. Reden zal zijn dat er nu digitale foto's worden gemaakt. Deze bestanden worden bekeken of gebruikt voor publicaties en dergelijke en daarna… tja wat daarna? Daar wringt precies de schoen, dat weet niemand! Vandaar deze oproep: wilt u een selectie van foto's die u heeft gemaakt tijdens de vele activiteiten van het Genootschap ter beschikking stellen van de Stichting Projector? Foto's van Streekmiddagen, van de vele uitstapjes en cursussen, van presentaties. Verder verzamelen wij sinds jaren foto's van plekken in West-Friesland die sterk veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Foto's van opmerkelijke gebeurtenissen zijn ook welkom.
De foto's moeten een hoge resolutie hebben en liefst doet u er een berichtje bij over waar en wanneer het was, wie er op de foto's staan en wie de maker van de foto's is. De foto's kunnen ook dienen ter illustratie van de website of bij persberichten.
Stichting Projector draagt er (net als voorheen) zorg voor dat deze fotobestanden op de juiste manier worden bewaard en gearchiveerd. U mag ze opsturen naar: st.projector@quicknet.nl.

Kap en Dek

Verslag van de kostuumshow en veiling die op 6 februari 2010 is gehouden in café De Ridder te Berkhout.

De weersomstandigheden waren gunstig, dus veel belangstellenden kwamen op deze dag naar Berkhout. Men was benieuwd wat er dit jaar aan sieraden, textiel en curiosa was ingebracht. Bijzonderheden waren er genoeg, zoals een stromatrasklopper en een likeurkeldertje. Het eerste is een stevige, vrij dikke houten klopper met een korte steel. Met schoonmakerstijd klop je daarmee de stromatrassen uit. Een likeurkeldertje is een kastje met twee openslaande deurtjes. Daarin staan vier likeurflessen en zestien glaasjes. Echt een prachtstuk voor de liefhebber! Een vol uur werd gelegenheid geven om, aan de hand van een kavellijst, de ingebrachte stukken te bekijken.

Een blik op de ingebrachte kavels voor de veiling. (foto Margreet de Reus) Een blik op de ingebrachte kavels voor de veiling. (foto Margreet de Reus)

In haar openingswoord memoreerde onze voorzitster Barbara Donker de aan de commissie toegekende E. Bosch-van de Kolk-prijs. Het bijbehorende insigne was in de vitrine voor een ieder te bewonderen. Verder wenste zij allen een plezierige middag toe. Ook Ina Broekhuizen, voorzitster van het Westfries Genootschap, roemde Kap en Dek om het geboekte succes.

In gepaste stijl werd de kostuumshow gepresenteerd door cursusleidster Dicky Snijders. Met veel kennis van zaken gaf ze informatie over de kleding. De dames met de zelfgemaakte kostuums en boerenhoedjes flaneerden door de zaal.
Nauwgezet genaaid, prachtige details van stof, kant en kralen, met zwier gedragen. De dames en de ene heer oogstten dan ook veel lof en applaus van aanwezige kenners en bewonderaars.
Na de pauze legde veilingmeester Fred Gutker de spelregels uit, waarna het startsein gegeven werd voor het veilen van het eerste object. Totaal wisselden 152 voorwerpen van eigenaar en na een middag met heel veel variatie, zoals mooie sieraden, waardevolle kanten, twee fraaie parfumflesjes en een complete gouden kap, was uiteindelijk de tafel leeg.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Hans van Kampen, bestuurslid Kap en Dek

Terugblik

Website Westfries Genootschap genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2009

Woensdag 27 januari heeft een delegatie van het Genootschap de uitreiking van de Geschiedenis Online Prijs 2009 bijgewoond in het stadsarchief van Amsterdam. Deze prijs reikt het Historisch Nieuwsblad in samenwerking met De Ree Archiefsystemen elk jaar uit voor de beste historische website in Nederland.
Onze website was een van de drie genomineerden in de categorie ‘historische verenigingen’ en dat was op zich al een pluim voor de makers Chris Kistemaker en Gerben Kazimier.
Dit jaar hebben zij onze website www.westfriesgenootschap.nl totaal vernieuwd en voorzien van veel meer actuele en historische informatie.

www.westfriesgenootschap.nl

Winnaar in onze categorie werd echter de website van de Heemkundige Vereniging Terneuzen, gerealiseerd door TiDi Graphics, die uiteindelijk ook de aanmoedigingsprijs van € 2.500 verwierf.
In totaal waren twaalf geschiedeniswebsites genomineerd in vier categorieën: historische verenigingen, musea (winnaar Collectie Gelderland), archiefdiensten (winnaar Groene Hart Archieven) en themawebsites (winnaar Het Scholtenhuis).
De genomineerde websites waren geselecteerd uit 140 aangemelde websites. Des te meer reden om trots te zijn op onze nominatie.
De website van Het Scholtenhuis kwam als totaalwinnaar uit de bus en het is zeker de moeite waard om die website extra te bekijken.
De bijeenkomst werd afgesloten met een lezing door de presentator van het tv-programma ‘Andere Tijden’ Hans Goedkoop, die onder meer wees op de nieuwste digitale historische ontwikkelingen op het gebied van dna-onderzoek. Via door een particulier bureau te bepalen dna-profiel kan nu al redelijk zeker bepaald worden waar iemand van oorsprong vandaan komt en welke dna-profielen daar het dichtst bij liggen. Een nieuwe manier van kennismaken met verre verwanten.

Schilderijententoonstelling in het gemeentehuis van Koggenland

‘West-Friesland’ was het thema van de prachtige tentoonstelling die van 10 februari tot en met 31 maart in het gemeentehuis van Koggenland gehouden werd. Tientallen kleurrijke schilderijen waren te bewonderen van zes amateurschilders uit de regio. De expositie is gehouden in samenwerking met ons genootschap.
Vorig jaar werd, ter gelegenheid van ons 85-jarig bestaan, een wedstrijd voor amateurschilders uitgeschreven met als thema ‘Dit is West-Friesland’. Er werden meer dan 250 werken ingestuurd. De expositie in het gemeentehuis van Koggenland toont de gevarieerde kijk van zes deelnemers aan die jubileumwedstrijd op het gebied binnen de Omringdijk.

Ed Dekker verricht de opening van de tentoonstelling. (foto Netty Zander) Ed Dekker verricht de opening van de tentoonstelling. (foto Netty Zander)

De opening werd verricht door Ed Dekker uit Hensbroek. Hij stond stil bij nieuwe initiatieven in de geschiedschrijving van West-Friesland en hij benadrukte het belang van de historie. ‘Vroeger raakt nooit op, het wordt alleen maar meer’, was zijn stelling.
Op de tentoonstelling was werk te zien van Piet Brandsen (Wervershoof), Ben Engering (Hoogkarspel), Kevin Kok (Hoogkarspel), Siem Metselaar (Schagen), Yvonne Vredeling-Sijmons (Heerhugowaard) en Jan Wenners (Hoogkarspel). Zij legden in hun werk diverse kenmerken van West-Friesland vast zoals dorpsgezichten en landschappen, dijken en water, mensen aan het werk, dieren in het land, maar ook feestelijke gebeurtenissen als de kermis.

Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland

Geen woonlandschap in het gebied van De Kromme Leek!

Bij verschillende gelegenheden heeft Landelijk Schoon zich fel gekant tegen het realiseren van woonlandschappen in het gebied van de Kromme Leek. We hebben de recent verschenen Ontwerp Structuurvisie 2040 van de provincie Noord-Holland aangegrepen om opnieuw bezwaar te maken tegen dergelijke plannen.
In de structuurvisie maakt de provincie haar voornemen bekend om onderzoek te doen naar de kansen voor landschappelijk wonen. Uit het daaraan gekoppelde voornemen om kaders en spelregels voor landschappelijk wonen uit te werken, blijkt dat het provinciaal bestuur, vooruitlopend op de onderzoeksresultaten, de kansen voor realiseren van woonlandschappen hoog acht. Hoewel de daarbij beoogde gebieden niet nader worden aangeduid, hebben wij op voorhand bezwaar aangetekend tegen deze bedreiging voor wat betreft het gebied van de Kromme Leek.
De gestelde voorwaarde dat de behoefte aan ‘wonen ingebed in landschappen’ eerst moet worden aangetoond, is naar de mening van Landelijk Schoon een wassen neus.
Zonder twijfel is er een maatschappelijke behoefte aan ‘landschappelijk wonen met lage woondichtheden in karakteristieke landschappen’.
Zeker wat betreft het gebied van de Kromme Leek is de vraag veeleer: willen wij voor het (woon)gerief van de enkeling het fraaie cultuurlandschap van de Kromme Leek opofferen? Landelijk Schoon zegt daar nogmaals ondubbelzinnig ‘nee’ op. Het realiseren van woonlandschappen strookt niet met onze visie op het zorgvuldig omgaan met de waarden van dit landelijke gebied. Wonen zelfs in een extensieve vorm staat gelijk aan een verder opdringen van de verstedelijking in het West-Friese landschap.

De Kromme Leek. (foto Pieter van den Berge) De Kromme Leek. (foto Pieter van den Berge)

Het betreffende gebied is extra kwetsbaar doordat het direct grenst aan een van de oudste waterlopen van West-Friesland, de Kromme Leek, onderdeel van de ecologische verbindingszone waarin behoud en ontwikkeling van natuurgebieden centraal staan. Onder meer vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke waarde zou juist gewerkt moeten worden aan een opwaardering van deze veenrivier en aangrenzende oeverlanden.
Hoewel in de Provinciale Structuurvisie kwaliteitseisen worden gesteld voor het bouwen in landelijk gebied, vormen woonlandschappen, mede vanwege de toenemende druk door bebouwing aansluitend op omringende stedelijke gebieden, een bedreiging voor het in stand houden van het kenmerkende waardevolle open landschap. Landelijk Schoon is voorstander van consolidatie van de landschappelijke waarden door onder meer het handhaven van de agrarische bestemming.

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.