Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2010 » Nummer 3 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

In memoriam Margreet van Hoorn

Donderdag 18 maart 2010 overleed schrijfster Gré de Reus (87), beter bekend onder haar pseudoniem Margreet van Hoorn. Zij werd geboren in Hoorn, haar vader was fietsenmaker aan het Kleine Noord. Gré werkte bij de regionale krant en werd later verslaggeefster bij Libelle. In dat weekblad kon ze haar romantische verhalen, gedichten en vraaggesprekken kwijt. Maar de Hoornse kreeg vooral bekendheid als schrijfster van bijna tachtig romans over mensen met hun lief en leed. Margreet van Hoorn schreef ook diverse teksten voor ons jaarboek, zowel in het Nederlands als in het West-Fries. In 1956 werd ze benoemd tot lid van verdienste van ons genootschap. Moge zij rusten in vrede.

In memoriam Piet Dekker

Op zaterdag 3 juli 2010 overleed Piet Dekker, geboren in Sint Maartensbrug op 28 maart 1931. Piet Dekker was een man met passie voor historisch onderzoek en het schriftelijk vastleggen van die gegevens. Hij schreef een groot aantal boeken en artikelen over de geschiedenis van de Zijpe. In het jaarboek van het genootschap publiceerde hij regelmatig. Met name in de jaren zestig en zeventig verschenen in de bundel lange artikelen van zijn hand onder meer over de walvisvaart. In 1997 werd Piet Dekker benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.
Wij gedenken hem met eerbied.

Archeoloog Michiel Bartels geeft uitleg, staande aan de voet van de dijk. Archeoloog Michiel Bartels geeft uitleg, staande aan de voet van de dijk. (foto Ina Broekhuizen-Slot)

Gratis naar lezingen over Land en Water

Deze zomer was er twee maal de gelegenheid om te kijken in het hart van de Westfriese Omringdijk. Zowel bij Schellinkhout als bij Oosterleek konden belangstellenden de sleuven bezoeken die gegraven waren voor archeologisch onderzoek. Michiel Bartels, archeoloog van Hoorn, en Willem Messchaert van het Hoogheemraadschap gaven uitleg aan de hand van de lagen in het profiel van de dijk.
De eeuwige strijd om land te winnen op het water en dat land te beschermen, is het onderwerp van twee lezingen die ons genootschap verzorgt tijdens de Week van de Geschiedenis. Het thema van 2010 is Land en Water.

Wanneer: zondagmiddag 17 oktober in Wadway en zondagmiddag 24 oktober in Schagen.
Tijd: Beide middagen beginnen om 14 uur, inloop vanaf 13.30 uur, einde rond 16 uur.
In verband met onze ledenwerfactie is de entree voor leden en niet-leden deze keer gratis!

Zondagmiddag 17 oktober, zaal De Vriendschap in Wadway: Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog van Hoorn, vertelt over de eerste resultaten van het archeologisch onderzoek aan de Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Hoorn.
Zondagmiddag 24 oktober, zaal Igesz, Markt 22 in Schagen: Diederik Aten, historicus bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, houdt een lezing over ‘De kustontwikkeling van 't Hondsbosche’'. De nadruk ligt hierbij op het gebied rond Schagen.

Museaal Overleg Historisch Textiel

Op 13 juli was het zover: de samenwerkingsovereenkomst tussen het Westfries Genootschap en het Museaal en Historisch Textiel Overleg werd getekend! Voor het genootschap tekenden voorzitter Ina Broekhuizen-Slot en secretaris Stan Nuveen, voor het Textiel Overleg voorzitter Aaf Steur-Sombroek en secretaris Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, onder toeziend oog van bestuursleden van beide partijen, Harold Bos, Gerian Helder-Dekker, Neeltje van Altena- Boneveld en Susan Van 't Hof- van der Baan.
De overeenkomst bekrachtigt wat al jaren in de praktijk bestond: de bescherming van historisch textiel in Noord-Holland en het ontwikkelen en in stand houden van kennis hierover. Voorts het gebruik maken van elkaars voorzieningen, kennisoverdracht van beheer, beleidszaken en inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van historische kleding. We ontvangen al jaren een subsidie van het Westfries Genootschap, zijn zelfstandig en worden vermeld in het Jaarboek.
Daarnaast nemen we ons voor een schriftelijke bijdrage te leveren voor 't Vierkant en het Jaarboek.

Voorzitter Aaf Steur (links) en secretaresse Leontine Kuijvenhoven tekenen de overeenkomst.Voorzitter Aaf Steur (links) en secretaresse Leontine Kuijvenhoven tekenen de overeenkomst.

Over het ontstaan van het Overleg vertelde Aaf Steur, die er vanaf het begin bij betrokken was. Het initiatief voor de oprichting kwam van museumconsulent de heer Fries Berkhout, Mevrouw Bix Schipper-van Lottum en de heer Dirk Schuijtemaker hadden grote inbreng met hun deskundigheid. Het Timmermansgildehuis stond altijd voor ons open, maar toen er meer belangstelling kwam, mochten we in het Westfries Museum vergaderen. De vergaderingen handelen over behoud en beheer van textilia en over exposities.
Toen Fries Berkhout met pensioen ging, nam Marianne Havermans-Dikstaal het initiatief voor een doorstart. Zij had de leiding tot haar vertrek eind 2004 naar Frankrijk. Sindsdien zijn Aaf, Leontine, Neeltje en Susan de organisatoren.
Tot zover een stukje geschiedenis. Voor de toekomst: een goede samenwerking gaat zeker lukken!

Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, secretaresse

Cursus Kennismaken met West-Friesland

We nodigen u uit voor de cursus ‘Kennismaken met West-Friesland’ op 3, 10, 17 en 24 november. Tijdens de vier avonden worden uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende de cultuur en historie, zoals het ontstaan van West-Friesland, de stolpboerderij, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden. De cursus wordt gegeven door Joop van Diepen, Ina Broekhuizen, Netty Zander, Bregt Buishand en Joop Schouten.
Plaats : Timmermansgildehuis, Dal 3-achter te Hoorn
Tijd : 20-22 uur
Voor de gehele cursus zijn de kosten € 30 per persoon inclusief koffie/thee.
Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor West-Friesland. Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met het secretariaat: telefoon 0229-217121 of e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl.

Kap en Dek

Na een geslaagde Westfriezendag zijn de cursussen weer begonnen. Bij het kostuumnaaien onder leiding van mevrouw Dicky Snijders wordt intensief gewerkt om een mooie japon te vervaardigen. Het kapnaaien en het herstellen van boerenhoedjes is eveneens van start gegaan.
Voor het opmaken van hullen kunt u zich nog opgeven. De cursusdagen zijn maandagmiddag 22 en 29 november 2010.
Op maandagmiddag 10 januari 2011 is er gelegenheid om zelf de kap te leren zetten. Beide cursussen zijn van 14 tot 16 uur in het Timmermansgildehuis, Dal 3 - achter te Hoorn.
Voor opgave bel naar Annemarie van Dolder-Bakker, telefoon 0226-351444.
Zaterdag 5 februari 2011 vindt de traditionele Slotmiddag plaats. U kunt op deze middag tijdens een wervelende modeshow de fraai gemaakte japonnen bewonderen. Na de show zal de veiling van goederen worden gehouden.
Café De Ridder, Kerkebuurt 171, Berkhout. Zaal open om 13 uur. aanvang 14 uur.
Voor inbreng en verdere informatie kunt u bellen naar Margreet de Reus, telefoon 0229-542479.

De Westfriese Vlag

De Westfriese Vlag. Tijdens de Westfriezendag zijn de eerste bestelformulieren al ingevuld. Nu is het ook mogelijk een exemplaar van de Westfriese vlag te verkrijgen door middel van het bestelformulier achterin dit Vierkant.
Telefonisch bestellen kan ook: van dinsdag t/m vrijdag tussen 9-12 uur. Of per e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl.
U hoeft de vlag nog niet te betalen, afrekenen gebeurt op het moment van uitgifte.

Eerste boetjes binnen

De eerste foto's van boetjes zijn binnen. Mooi! De oproep in het vorige Vierkant om uit te zien naar boetjes heeft velen aan het rondkijken gezet. En aan het fotograferen!
De zorg van Nel Vlaar-Kroon uit Nibbixwoud over het verdwijnen van steeds meer boetjes in en rond West-Friesland wordt breed gedeeld. Gelukkig!
Zoek oude boetjes op, zet ze op de foto, noteer het adres en eventuele andere bijzonderheden en stuur ze op naar 't Vierkant. Voordat het te laat is! U mag ook alleen het adres doorgeven, dan zetten wij het boetje op de foto. Leuker is om zelf een boetje van dichtbij te bekijken en zelf de foto te maken. En om – da's het allermooiste – zelf uw gedachten te laten gaan over het verhaal dat zo'n krakkemikkig boetje vertelt.
Foto's willen we publiceren, in 't Vierkant en misschien ook in het Jaarboek. Om deze manier blijft er iets van deze boetjes bewaard. Hopelijk is dit initiatief ook een aansporing om boetjes te behouden, als waardevol agrarisch monumentje.

De eerste reacties en foto's kwamen onder anderen van Bregtje Buishand: een hele lijst, van Andijk naar De Goorn en van Heerhugowaard naar Zwaagdijk, van Piet de Betue, Triny Pijper (in de omgeving van 't Veld), van Klaas Bant (zijn eigen geitenboetjes, veertig jaar geleden gebouwd met sloophout uit eigen huis) en van Klaas Druif (een pinkenboet). Nel Vlaar ontdekt een stenen ‘doorkijkboetje’ bij Etersheim. In Warmenhuizen gaat het om een heel andere boet: Ria Eriks meldde het bestaan van een ‘moetenboet’. In deze verbouwde boet woonden stelletjes die moesten trouwen.
Foto's, suggesties en andere informatie graag naar Ed Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek, 06-13777445, ed.dekker@quicknet.nl. Alvast bedankt.

Stichting voor Landelijk Schoon

Opwaardering Westfrisiaweg, noodzaak maar niet ten koste van landschap en Omringdijk.

De Structuurvisie Noord-Holland 2040 vormde een goede aanleiding het standpunt van Landelijk Schoon over het tracé van de Westfrisiaweg opnieuw onder de aandacht van het provinciaal bestuur te brengen. De Provincie Noord-Holland is in het kader van behoud en ontwikkeling van het regionale wegennet initiatiefnemer van de Westfrisiaweg. Doel is een verbetering van de oost-west verbinding in de noordelijke helft van de provincie. Inmiddels zijn de werkzaamheden in het westelijke deel van West-Friesland bij Alkmaar en Heerhugowaard gestart. Het duurt nog enige tijd voor het oostelijke deel van het tracé aan de beurt is omdat nog niet alle besluitvorming is afgerond. Het ziet ernaar uit dat dit wellicht in het voordeel van onze standpunten kan zijn.

De opwaardering van de Westfrisiaweg is volgens Landelijk Schoon dringend noodzakelijk. De doorstroom van het verkeer kent op het traject Alkmaar-Enkhuizen diverse knelpunten waardoor de bereikbaarheid van de regio West-Friesland ernstig te wensen overlaat.
Vanuit de doelstelling van onze stichting pleiten wij ervoor dat de opwaardering met grote zorgvuldigheid en aandacht voor het West-Friese landschap zal plaatsvinden. Het Beeldkwaliteitplan Westfrisiaweg/N23 vormt hiervoor een goed uitgangspunt.

Huidige tracé Westfrisiaweg nabij Zwaagdijk-West.
Huidige tracé Westfrisiaweg nabij Zwaagdijk-West. (foto Pieter van den Berge)

Volgens Landelijk Schoon moet de opwaardering het bestaande tracé volgen; nieuwe ingrepen in het West-Friese landschap en het aantasten van de Westfriese Omringdijk is uit den boze. De zogeheten ‘Doorsteek Hoogkarspel’ nabij Zwaagdijk-Oost en Hoogkarspel in zuidelijke richting is voor Landelijk Schoon dan ook geen optie. Deze doorsteek wordt als ‘ontbrekende schakel‘ gezien die echter door de provincie zelf wordt gecreëerd. Immers, het huidige tracé van de Westfrisiaweg ten noorden van Hoogkarspel en Stede Broec is beslist geschikt om opgewaardeerd te worden en voorkomt dat een nieuwe aanslag wordt gepleegd op de kenmerkende, open landschappelijke structuur in dit ‘middengebied’.
Zo mogelijk nog grotere bezwaren hebben wij tegen het tracé ten zuiden van Stede Broec dat over de Omringdijk oostwaarts voert. Het gaat hier om een provinciaal monument dat op deze wijze belast gaat worden met hoge verkeersintensiteiten, vormen van zwaar verkeer en snelheden waar deze dijk allerminst op berekend is. Een mogelijke verdubbeling van het aantal rijbanen botst frontaal met de monumentenstatus van de dijk. Naar de mening van Landelijk Schoon is een dergelijk tracé gelet op de cultuurhistorische en landschappelijk waarde van de Omringdijk niet verantwoord.
Kortom, opwaarderen van de Westfrisiaweg is noodzaak maar niet door het gave middengebied en al helemaal niet over de Westfriese Omringdijk.

Najaarsstreekmiddag
6 november: kom kijken en luisteren!

Foto- en filmquiz en liederen in Westwoud

Bent u ooit in Westwoud geweest? Het vanouds rijke dorp met trotse stolpboerderijen en fraaie huizen. Met het geheimzinnige heidense kerkhof waarop volgens zeggen een meer dan 270 jaar oude plataan staat, mogelijk de oudste uit West-Friesland. Met een hervormde kerk uit het einde van de 19de eeuw en de katholieke Sint Martinuskerk uit 1851. Westwoud kreeg in 1414 stederechten, samen met Westerblokker, Oosterblokker en Binnenwijzend. Het dorp ligt midden in een oud verkavelingsblok tussen de Kromme Leek en de Binnen Wijzend.
Dit historisch interessante dorp kunt u bekijken tijdens een ritje door die plaats voorafgaand aan onze Najaarsstreekmiddag op zaterdag 6 november in dorpshuis De Schalm in Westwoud.

De heer R. van der Riet, burgemeester van de gemeente Drechterland, zal ons verwelkomen. Daarna vertelt een bestuurslid van de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud over het leven van de landelijk bekende Westwouder huisarts W. J. F. Nuyens. Een groot gedenkteken in de Sint Martinuskerk herinnert aan deze schilderachtige persoon over wie nog veel verhalen de ronde doen. Naar hem is de Dr. Nuyensstraat genoemd.
Vervolgens presenteert de Stichting Projector een afwisselend programma.
De stichting houdt zich bezig met het maken, verzamelen en beheren van beeldmateriaal. Ook worden oude films gerestaureerd, zodat ze weer vertoond kunnen worden, zoals de historische beelden die dokter Cohen ooit schoot in Hensbroek en omgeving en de film ‘Leven en werken van de Westfriese boer’' van Daan Pool.

Leden van Stichting Projector aan het werk. Leden van Stichting Projector aan het werk. (foto Stichting Projector)

Quiz
Projector doet een greep uit het inmiddels omvangrijke archief. U ziet filmfragmenten en foto's van het West-Friese landschap en van genootschapsactiviteiten. Speciaal voor deze middag worden deze films en foto's aangeboden in quiz-vorm, waar iedereen aan mee kan doen. Er worden vragen gesteld aan de hand van de vertoonde beelden. Daarnaast kunt u genieten van compilaties van unieke oude en nieuwere filmbeelden van historische en culturele gebeurtenissen in West-Friesland. Een voorbeeld is de Polygoonregistratie van het treinongeluk bij Westwoud eind jaren twintig van de vorige eeuw. Degene die de meeste quiz-vragen goed beantwoordt, wordt uitgeroepen tot West-Frieslandkenner 2010!

Bert van Baar. Bert van Baar. (foto Ruud Vermeer)

Hommel
Troubadour Bert van Baar uit Groet sluit de middag af met een bijzonder optreden. Bert zingt Nederlandse en West-Friese liederen waarbij hij zichzelf begeleidt op diverse instrumenten zoals accordeon, gitaar en de zelfontworpen hommel. Een goede gelegenheid om deze unieke musicus eens te zien en te horen.

Opgave
De kosten voor deze interessante middag zijn 10 euro per persoon. Daarbij zijn inbegrepen twee keer koffie of thee met cake en een drankje en hapje na afloop.
Aanmelden voor de Najaarsstreekmiddag kan door het storten van € 10 per persoon op rekeningnummer 707913 t.n.v. Historisch Genootschap Oud West-Friesland o.v.v. Najaarsstreekmiddag.

Deze middag is ook toegankelijk voor belangstellenden. Zij betalen aan de zaal 12 euro per persoon. Ook leden van het Westfries Genootschap die zich niet van tevoren hebben aangemeld betalen 12 euro aan de kassa.

Adres: Dorpshuis De Schalm, Dr. Nuyensstraat 14 B, 1617 KC Westwoud, telefoon 0228-561880, www.deschalmwestwoud.nl.
De zaal is open vanaf 13 uur. Het programma begint om 13.30 uur. Er is een pauze en we eindigen rond 16.30 uur.
Westwoud is op zaterdag niet bereikbaar met het openbaar vervoer.

Redactie voor het Jaarboek 2011

Beste skroiver,

De dage worre alweer korter, de skôle benne weer begonnen en wai gane zo onderhand ok weer an 't jaarboek van 2011 beginnen. Dat we doene weer 'n beroep op jullie creativiteit. We hewwe gien onderwerp, dat jullie magge je oigen hêlegaar uitleven op wat je skroive wulle. Alleman mag wat insture, ok al ben je gien lid van 'n skroifgroep. Je verhaal of roim mag niet langer as ien, uiterlijk aref A4tje weze en meskien hè-je d'r ok wel 'n mooie tekening of foto bai. Je kenne je verhaal of roim tot 15 december 2010 insturen nei: Ina Eilander, Oeverwal 31, 1718 DB Hoogwoud. Mailen mag vezelf ok, dat hewwe oigenlijk 't liefst, nei: spaanseilander@quicknet.nl. Den zurg ik d'r weer voor dat Tom ok alles kregt. Veul succes!

Dag 'oor.
Groete van Ina Eilander en Tom Wester.

Nieuwe leden welkom in Brakenkerkje

Jaarlijks organiseert het genootschap een bijeenkomst voor de nieuwe leden. Dit keer gebeurt dat op zondagmiddag 21 november in het Brakenkerkje, Dorpsstraat 38, hoek Dorpsstraat/Braken in Obdam. De kerk, die dateert uit 1881, is aangesloten bij de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken.
Het doel van de bijeenkomst is kennismaken met het genootschap en met de organisaties die werkzaam zijn onder de paraplu van onze vereniging. Er ligt materiaal ter inzage, er wordt verteld over de activiteiten en natuurlijk is er gelegenheid tot vragen stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.
De bijeenkomst wordt besloten met een optreden van Henk Kok, dialectkenner en toneelspeler uit Schagen. Hij zal enkele West-Friese verhalen voordragen.

Bent u nog nooit op een middag voor de nieuwe leden geweest? Ook dan bent u welkom!
De kerkdeuren staan open vanaf 13.30 uur, de middag begint om 14 uur en zal tot ongeveer 16 uur duren. Deelname is uiteraard gratis.
Wel graag opgeven bij het secretariaat, telefoon 0229-217121 of contact@westfriesgenootschap.nl

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.