Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2011 » Nummer 1 » Pagina 4-9

Verenigingsnieuws

Westfriese Kerken

Op vrijdag 4 februari heeft de Stichting Oosterkerk afscheid genomen van Hans Schipper als voorzitter van deze stichting. Hans is ongeveer 30 jaar betrokken geweest bij de Oosterkerk waarvan 18 jaar als voorzitter, Voor zijn vele verdiensten is hem een oorkonde toegekend waarmee hij tot erevoorzitter van de Stichting Oosterkerk is benoemd.
Penningmeester van de stichting Dick Louwman en wethouder Roger Tonnaer waren de sprekers tijdens de gezellige en druk bezochte receptie die hem als dank werd aangeboden.

Hans Schipper overhandigt zijn ‘Schipper- Oosterkerkprijs’ aan Berthe van Engen
Hans Schipper overhandigt zijn ‘Schipper- Oosterkerkprijs’ aan Berthe van Engen, voorzitter van de Stichting Wadway, de eigenaresse van de theaterkerk in het gelijknamige dorp. (foto Peter Jonker)

Ter gelegenheid van zijn afscheid heeft het bestuur van de Oosterkerk de ‘Schipper Oosterkerk wisselprijs’ ingesteld. Deze prijs kent een jury jaarlijks toe aan een instelling, stichting of persoon, die zich op meer dan buitengewone wijze heeft ingespannen voor het behoud van het religieus erfgoed in West-Friesland Oost. De prijs, een beeldje gemaakt door een van de leden van De Steenvrouwen, is direct voor het eerst uitgereikt, en wel aan het Theaterkerkje Wadway. Al meer dan 50 jaar wordt dit voormalig kerkgebouw gebruikt als theater en het is nog steeds een kraamkamer voor veel jong talent.

Commissie Geschiedschrijving

Presentatie van het boek Bloembollen, als eerste boek in de Westfriese Historische Reeks: een impressie van een geslaagde bijeenkomst.

‘'t Is een mooike’ zei de voorzitter van het Westfries Genootschap. Het was alsof hier een trotse meter sprak die haar eerste petekind ten doop hield. Zo'n 50 genodigden deelden haar trots.
Op 21 januari 2011 werd het ‘bollenboek’ gepresenteerd, als eerste telg van de boekenfamilie die luistert naam de naam Westfriese Historische Reeks. Een reeks, die onder auspiciën van de commissie Geschiedschrijving tot stand komt.

Uitleg in de kas, Johan Kos vertelt met passie over de werkzaamheden in de Proeftuin. (foto Theo Mes)
Uitleg in de kas, Johan Kos vertelt met passie over de werkzaamheden in de Proeftuin. (foto Theo Mes)

In haar warme openingstoespraak schetste Ina Broekhuizen de wordingsgeschiedenis van dit boek.
Zij feliciteerde en bedankte iedereen die bij het tot stand komen van het boek betrokken was. Naast auteur Maarten Timmer zijn dat te veel mensen om hier met naam te noemen. Ik maak een uitzondering voor Jaap Raat, die - zoals Ina en Maarten in hun toespraak memoreerden - als initiator, inspirator én als diplomaat met engelengeduld een cruciale rol heeft gespeeld.
Jaap Raat dankte op zijn beurt het bestuur van het Genootschap, in het bijzonder penningmeester Jan Smit, voor de jarenlange steun, niet alleen financieel maar ook moreel, zonder welke de Westfriese Historische Reeks niet tot stand kan komen.
Plaats en moment van presentatie van het bollenboek hadden niet beter gekozen kunnen worden: de Proeftuin Zwaagdijk-Oost, het kloppend hart van de West-Friese bloembollencultuur, en in het weekend dat in de kassen van de Proeftuin de marktbroeishow plaats vond.
Voor Maarten Timmer een uitgelezen gelegenheid om de aanwezigen te trakteren op een boeiende verhandeling over de geschiedenis van de Proeftuin.
Johan Kos, directeur van de Proeftuin, vertelde op enthousiaste wijze over de werkzaamheden van deze voor de sector belangrijke organisatie, en over de toekomst van de bollenteelt.
In aansluiting hierop overhandigde Ina de twee eerste exemplaren van het bollenboek aan Johan Kos en aan Siemen Ruiter, voorzitter van de Stichting Proeftuin Zwaagdijk en voorzitter LTO Noord-Holland.
De aanwezigen maakten vervolgens graag gebruik van de mogelijkheid om de marktbroeishow te bezichtigen. De toelichting ter plekke door Johan Kos was buitengewoon interessant en de kleurenpracht van de ten toon gestelde tulpen (dat is toch waar een leek het eerst naar kijkt) was oogstrelend. Gerard Weel en ik mijmerden hardop over onze Onderdijkse jeugdjaren, waarin tulpen koppen (met de hand, vezelf) en bollen rapen ook voor zonen van niet-tuinders vanzelfsprekend vakantiewerk was. Nee, bollen pellen deden wij niet; dat was vooral moidenwerk, in de bollenschuur waar de populaire klanken van radio Veronica (‘Het station waar muziek in zit’) het monotone gedreun van sorteermachines overstemden.
Na de rondleiding werd er getoast op het succes van dit eerste deel over de agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland, in de wetenschap dat nog dit jaar de delen 2 en 3, over veehouderij en tuinbouw/zaadteelt, zullen verschijnen.

Voor de volledige tekst van de toespraken van Ina en Maarten verwijs ik u naar de website van het genootschap: www.westfriesgenootschap.nl.

Jos Bakker, voorzitter van de commissie Geschiedschrijving.

Het boek Bloembollen is te koop bij het Westfries Genootschap voor 19,50 euro (exclusief evt. verzendkosten). Bestellen kan bij het secretariaat, telefonisch 0229-217121 (di t/m vr van 9-12 uur) of per e-mail contact@westfriesgenootschap.nl.

Afscheid Maarten Timmer

Op 11 november 2010 nam Maarten Timmer afscheid van de commissie Geschiedschrijving.
Wat Maarten in en voor de commissie heeft gedaan, als secretaris en als inhoudelijk betrokken auteur en coördinator, is niet gering. Voorzitter Jos Bakker memoreerde dat Maarten op energieke wijze aan de cultuurhistorische weg timmert; een weg die dwars door West-Friesland én door de Bollenstreek loopt.
Als gepensioneerde rekent Maarten genadeloos af met het ‘zwarte-gat-syndroom’. Voor Maarten géén ‘geraniums’; tulpen des te meer!
Energiek, doelgericht, zakelijk en aimabel waren typeringen die Maarten door Jos werden toegedicht. Zijn werkschema lijkt te zijn geënt op de trits: denken – plannen – doen.
Het principe ‘afspraak is afspraak’ is voor Maarten heilig. Met zo'n secretaris is het lekker werken. Maarten laat niet graag zaken die er toe doen aan het toeval over. Jos veronderstelde daarom dat Maarten al heel lang van te voren z'n afscheid van de commissie Geschiedschrijving had gepland op de naamdag van zijn patroonheilige. De woorden van dank, mede door oudvoorzitter Jaap Raat, werden onderstreept met een passend cadeautje.

Maarten Timmer stopt bij de commissie Geschiedschrijving.
Maarten Timmer stopt bij de commissie Geschiedschrijving. Vlnr. Jos Bakker, Karel Numan, Maarten Timmer, Jan de Bruin, Jaap Raat en Michiel Bartels.

Nu dik 35 boetjes

De teller staat op dik 35 boetjes. Een goed begin! Veel mensen vinden het belangrijk om boerenboetjes in en rond West-Friesland vast te leggen. Voordat het te laat is. De boetjes dreigen helemaal te verdwijnen. Ze kunnen niet mee in de schaalvergroting. Daarom de oproep aan alle lezers van 't Vierkant om er op uit te gaan. Fotografeer boetjes, zet er wat informatie bij en stuur ze op. Het resultaat van de speurtocht publiceren we, in 't Vierkant, op de website van het genootschap en misschien ook in het Jaarboek. Op deze manier blijft er iets van deze boetjes bewaard.

Aan de Wateringskant in Winkel. (foto Triny Pijper-Nobel)
Aan de Wateringskant in Winkel. (foto Triny Pijper-Nobel)

We hopen dat dit initiatief ook een aansporing is om boetjes overeind te houden, als waardevol agrarisch monumentje. Boetjes zijn nu ingezonden door Riet Beemster, Ina Broekhuizen, Bregtje Buishand, Gerda Govers, Triny Pijper, Nel Vlaar, Netty Zander, Klaas Bant, Jaap Meester, Frans Rusting en Henk Snip.
Marijke Bolt uit Rijsenhout stuurde zelfs een gedicht over een boetje! Het is een jeugdgedicht, gemaakt door prof. dr. ir. Cornelis Koeman (1918-2006), een vooraanstaand cartograaf.
Foto's, suggesties en andere informatie graag naar Ed Dekker, Woudrustlaan 15, 1711 KA Hensbroek, 06-13777445, ed.dekker@quicknet.nl.

Kap en Dek

Bente van Dijk. (foto Evelien Lub) Bente van Dijk. (foto Evelien Lub)

De eerste zaterdag in februari is traditioneel de middag waarop de resultaten van de kostuumcursussen worden geshowd. Na een winter hard werken is dit de kroon op het werk van de zeven cursisten van dit jaar, die op deskundige wijze bijgestaan werden door lerares Dicky Snijders. Dames en kinderen in hun prachtige kostuums kregen een daverend applaus.
Na de pauze begon de jaarlijkse veiling met als veilingmeester Fred Gutker, bijgestaan door kandidaat-notaris De Koning en Margreet de Reus. De 150 koopjes werden met verve aan de man gebracht. Inbrengers en kopers gingen tevreden naar huis. Dank aan eenieder die achter de schermen heeft meegewerkt.
Margreet de Reus heeft inmiddels afscheid genomen van onze commissie Kap en Dek. Vanaf 1989 was zij een actief lid, onder andere als secretaresse en gedurende zeventien jaar was zij het aanspreekpunt voor de jaarlijkse veiling. Samen met haar man Jan stelde zij jarenlang de veilinglijst samen. Hartelijk dank voor al dit werk.

Barbara Donker (links) en Margreet de Reus. (foto Evelien Lub) Barbara Donker (links) en Margreet de Reus. (foto Evelien Lub)

Margreet is opgevolgd door Lies Smit, Parelgras 19 in Wognum, tel. 0229-571909.
Wanneer u inbreng heeft voor de komende veiling, kunt u haar bellen.

Vier kappen en twee hoedjes zijn opgemaakt. Voor het zelf leren kapzetten waren vier dames aanwezig. Voor inlichtingen over onze cursussen kostuumnaaien, kappennnaaien, boerenhoedjes en hullen opmaken kunt u zich melden bij Annemarie van Dolder-Bakker, tel. 0226-351444.

Barbara Donker,
voorzitter Kap en Dek

Creatief Westfries

Bestuur
't 26-ste jaar van Stichting Creatief Westfries is begonnen, gewoôn as are jare. Maar nou met 'n bestuurslid minder. Ina Bak heb heur stokkie as voorzitter overgeven an Jaap Meester. We benne Ina veul dank verskuldigd voor heur veule werk voor oôs bestuur. Denk maar an de muziekspelle, die ze mee hielp organisere. En alle aktivitoite bai oôs 25-jarig bestaan. We wense Ina in alle rust 'n grôte inspirasie toe om weer mooie stukkies te skroiven!
Jaap heb nou 'n dubbelde taak: hai beheert ok de cente van de stichting. Maar hai kregt hulp van Dia Veelbehr voor de dagelijkse gang van zake.
In 't bestuur zitte nou: Jaap Meester: voorzitter/penningmeester, Liesbeth Wever: secretaris, en algemeen bestuurslede: Anja Zander, Dilly Koetsier en Diny Kreuk. Met z'n voiven hewwe we de take wat meer verdeêld. En soms vrage we voor klussies d'r ientje bai.

Nuwe skroivers
D'r is onderhand al weer 'n nuwe klas met ankommende skroivers begonnen bai Ina Broekhuizen. Alles wat met stukkies en roime te maken heb, en vooral hoe of je dat 't gnapste opskroive kenne om 't leesbaar te houwen, wordt deer uitloid.
Denk je nou: da's meskien ok wat voor moin, en den d'r nei bai zô'n skroifgroep, den ken je nou belle nei: Dilly Koetsier, tel.0228-561712, e-mail: bonsol@quicknet.nl. Je komme den eerst op 'n wachtloist te staan, totdat 'r genog mense benne voor 'n nuw klassie. 't Heb z'n toid nôdig dus.

Optredens skroifgroepe
De skroifgroepe trede op verzoek op, meistens voor verenigings of speciale eivende of middege. Vezelf komme ze van de zeumer ok weer optreden in Schagen, bai de folklore-markte. In Slot Schagen ken je voor niks oôs optredens meemake, met muziek d'r bai.
As je nou ok met 'n speciale gelegenhoid 'n optreden hewwe wil van mense van Creatief Westfries, den ken je nou belle nei Anja Zander: tel: 0224-541978, e-mail: a.j.zander@zonnet.nl. Die weet wie en wanneer of 'r mense of groepe beskikbaar benne.

DINH (Dialecten in Noord-Holland)
We hewwe al 'n paar jaar overleg met are dialect-groepe uit heêl Noord-Holland. We zouwe samen bai de Provincie Noord-Holland om 'n ‘streektaalfunctionaris’ vrage. Maar op de leste overlegmiddeg kwam nei voren, dat zuks 'r nou nag niet in zit: de provincie geeft 'r nou gien subsidie voor. Heêl jammer vezelf, maar we bloive prebere.Wel komt 'r weer 'n dialecte-middeg, dus ok met de dialecte die in are streke van de provincie sproken wordt. Wanneer en weer is nag niet bekend, maar we houwe je op de hougte.

Vooreerst was dut 't nuws uit de Stichting Creatief Westfries.
Namens 't bestuur, Jaap Meester, voorzitter.

Rectificatie

In 't Vierkant van oktober 2010, pagina 13, is een oproep gedaan om foto's en verhalen in te sturen met als thema de Westfriese Omringdijk.
Het e-mailadres waar de foto's naartoe gezonden kunnen worden is niet correct vermeld.
Dit moet zijn: maandfoto@westfriesgenootschap.nl.
Het e-mailadres voor de verhalen is wel juist, dit blijft contact@westfriesgenootschap.nl.
Inzendingen zijn nog steeds welkom!

Overleg medewerkers Museaal Textiel

In oktober 2010 stond onze bijeenkomst in het Westfries Museum in het teken van de mannenkleding. Dit vanwege de tentoonstelling ‘Man en Mode’ in het Amsterdams Historisch Museum, en de grotere belangstelling voor mannenkleding in het algemeen. Op een rek hingen prachtige exemplaren van mannenjasjes, afkomstig uit onder meer Wieringen, Marken en Volendam. Er waren verstelde 19de eeuwse jasjes, 18de eeuwse jasjes van een prachtige kwaliteit en elegante snit; damasten hemdrokken en gestreepte katoenen hemden.
Mannenkleding, met bandversiering en in allerlei kleuren, met zorg bewaard in particuliere collecties en in onze Noord-Hollandse musea. De eigenaars gaven uitleg over de stukken, die werden vergeleken en men discussieerde over de herkomst van patronen en stoffen.

Dicky Snijders bij haar presentatie van replicakostuums. (foto Lies Schram) Dicky Snijders bij haar presentatie van replicakostuums. (foto Lies Schram)

In januari vertelden verzamelaar Hans Verberne en lerares kostuumnaaien Dicky Snijders over replica's, waarbij een aantal interessante wetenswaardigheden naar voren kwamen.
Een replica is een nieuwgemaakte versie van een bestaand kledingstuk uit een bepaalde periode. Een oude japon of jak is vaak te kwetsbaar geworden om te dragen of tentoon te stellen en moet dan zo authentiek mogelijk worden nagemaakt. Het vaststellen en verkrijgen van de juiste stof is lastig. Als de replica gedragen gaat worden, moet het patroon worden aangepast aan een hedendaags figuur. De onderkleding moet zo gemaakt worden dat het silhouet juist is. Ook de combinatie van accessoires moet kloppen. Het moet geen invented history worden of een verkleedpartij!
Iemand wil een replica maken omdat er een kap in de familie is, men lid is van een dansgroep of uit belangstelling. Wat kan er misgaan? Een voorbeeld is de kraaltjestas die dames graag boven het schort dragen. Hij hoort echter onder het schort! Of er wordt de verkeerde (dure) stof gekocht. Daarover moet men advies inwinnen.
Een signaal dat werd afgegeven is dat er te weinig goede herenkledingreplica's gemaakt worden!

Leontine Kuijvenhoven-Groeneweg, namens Overleg Museaal Textiel

West-Friesland heeft officieel een eigen vlag

De Westfriese Vlag is officieel opgenomen in het vlaggenregister van de Hoge Raad van Adel. Dit heuglijke feit is gevierd door de West-Friese burgemeesters en het Westfries Genootschap tijdens een feestelijke bijeenkomst. Die vond plaats op vrijdag 26 november in de Bonifaciuskerk in Medemblik, de oudste stad van West-Friesland.

Eind 2009 ondernamen het Westfries Genootschap en de gemeente Hoorn met het vastleggen en laten registreren van de Westfriese Vlag een bijzonder initiatief. Alle gemeenten binnen de Omringdijk – die van oudsher West-Friesland vormen – hebben hiervoor hetzelfde besluit genomen. De raden van de gemeenten Alkmaar, Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk, Koggenland, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Wervershoof reageerden positief. Vervolgens registreerde de Hoge Raad van Adel de vlag in november 2010.

Officiële overhandiging
De vlag kwam bij de Bonifaciuskerk aan met een rijtuig, daarin zaten Marijke en Jan Smit in West-Fries kostuum (zij verbeeldden het verleden) en de kinderen Pearl Snip en Dirk Braakman (zij symboliseerden de toekomst). Zij overhandigden de vlag aan burgemeester Onno van Veldhuizen van Hoorn en Ina Broekhuizen, voorzitter van het Westfries Genootschap. Samen met de andere burgemeesters werd de vlag getoond. Vanuit de kerktoren werd op dat moment ook de Westfriese Vlag uitgestoken. Leden van het Noord-Hollands Ouderen Orkest speelden ondertussen feestmuziek.
WFG-bestuurslid Joop van Diepen schreef voor alle vijftien gemeenten een passend rijm. Die gedichtjes las hij voor, waarna de betreffende (loco-)burgemeester naar voren kwam. Netty Zander overhandigde hen allen namens het genootschap een mastvlag.

Een hoeraatje voor de Westfriese Vlag!
Een hoeraatje voor de Westfriese Vlag! Vlnr.: Ina Broekhuizen, R. van der Riet (Drechterland), Th. van Eijk (Medemblik), E. Brommet (Harenkarspel), F. Vletter (Wervershoof), G.J. Nijpels (Opmeer), N. Alsemgeest (Alkmaar), P. Zwaan (Stede Broec), J. Wijnker (Koggenland), J. Bouwens (Schagen), J. Cornelisse (Langedijk), O. van Veldhuizen (Hoorn), E. Bijlstra (Niedorp), Jan en Marijke Smit, Pearl Snip en Dirk Braakman. (foto Theo Mes)

Vlaggendag
De Westfriese Vlaggendag wordt uiteraard de eerste zaterdag van september: de Westfriezendag! De Westfriese Vlag is als gevelvlag, mastvlag of wimpel te koop bij ons secretariaat, zie ook de webwinkel op onze site: www.westfriesgenootschap.nl.

Van de reiscommissie

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de excursie op dinsdag 26 april 2011.
Om negen uur vertrekt de bus van het P+R terrein bij het NS-station in Hoorn. Ons eerste doel is Joure, waar we starten met koffie en oranjekoek in het Museum Joure. Dit is de plaats waar Douwe Egberts in de 19e eeuw zijn koffie brandde. Het museum dat we na de koffie gaan bezoeken, is een ambachtelijkindustrieel complex van rond 1900. Er is een koffiebranderij opengesteld waar gedemonstreerd wordt hoe destijds koffie werd gebrand. Verder zijn er een kleine klokkenmakerij, een zilversmederij, een koperslagerij en een oude drukkerij.
Rond 12.30 uur gaan we naar Allingawier, een van de plaatsen deeluitmakend van de museumroute ‘Aldfaers Erf’. Hier gebruiken we de lunch. Daarna krijgt u informatie over het museum en maken we een rondwandeling door het dorpje.
Om 15.00 uur is er in het kerkje een ‘woord-en-beeld’ presentatie van het scheppingsverhaal. Daarna is er nog koffie of thee met drabbelkoek. Kwart over vier gaan we weer richting Hoorn.

Inschrijving voor deze excursie kan door overmaking van de deelnemers-bijdrage van € 40 per persoon op giro 2700493 t.n.v. de Reiscommissie Westfries Genootschap te Zwaag.
De toedeling van plaatsen voor deze excursie gebeurt op volgorde van ontvangst van de deelnemersbijdrage(n). Vol is vol!
Bij tijdige afmelding van deelname ontvangt u 100% van uw betaalde bijdrage terug. Bij afmelding na 20 april ontvangt u geen restitutie van uw betaalde bijdrage.
Heeft u een museumjaarkaart, vergeet dan niet die mee te nemen! De toegangsprijs voor Museum Joure is € 3 p.p. De toegang voor Allingawier is in de deelnemersbijdrage begrepen.

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.